Ventas terminadas

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT: DISLÈXIA

Información sobre el evento

Comparte este evento

Fecha y hora

Ubicación

Ubicación

Carrer del Doctor Almera, 33

33 Carrer del Doctor Almera

08205 Sabadell

Spain

Ver mapa

Descripción del evento

Descripción

Curs subvencionat pel consorci de la formació contínua de Catalunya per a personal en actiu (inclòs autònoms).

No vàlid per a treballadors del sector públic o persones en situació d’atur.


Durada:
30 hores Inici: 25/10/2018 Final: 29/11/2018
Horari:
Dimarts i Dijous de 18h a 21h

Objectius generals:

* Dotar als professionals d'elements que permetin el treball efectiu a l'aula amb alumnes amb dislèxia.

Continguts:

 • 1. Concepte de dislèxia.
 • 1.1. Concepte de dislèxia, disgrafia i disortografia
 • 1.2. Bases neurològiques dels trastorns d’aprenentatge en la lectoescriptura i càlcul (LEC)
 • 2. Característiques del nen dislèxic.
 • 2.1. Història familiar de problemes dislèxics (pares, germans, altres familiars)
 • 2.2. Retard a aprendre a parlar amb claredat
 • 2.3. Confusions en la pronunciació de paraules que s'assemblen per la seva fonètica
 • 2.4. Nens fins a 9 anys. Particular dificultat per a aprendre a llegir i escriure
 • 2.5. Nens entre 9 i 12 anys. Continus errors en lectura, llacunes en comprensió lectora.
 • 2.6. Nens majors de 12 anys. Tendència a l'escriptura descurada, desordenada, en ocasions incomprensible.
 • 3. Diagnòstic de la dislèxia.
 • 3.1. Detecció de la dislèxia: símptomes.
 • 3.2. Identificació, avaluació i diagnòstic dels trastorns d’aprenentatge de LEC
 • 3.3. Avaluació global i interdisciplinària.
 • 3.4. Informe especialitzat.
 • 4. Intervenció en dislèxia.
 • 4.1. Dificultats d’aprenentatge i mètodes pràctics a aplicar
 • 4.2. Dificultats d’aprenentatge i atenció precoç
 • 4.3. Recursos dins de l’aula
 • 4.4. Recursos d’internet
 • 4.5. Estudi de casos
 • 4.6. Endarreriment del llenguatge
 • 4.7. Trastorns de LEC
 • 4.8. Atenció precoç dels trastorns de LEC
 • 4.9. Recursos d’Internet
 • 4.10. Estudis de casos
 • 5. El paper dels pares en el tractament de la dislèxia.
 • 5.1. La família com a element de suport emocional i social
 • 5.2. Desenvolupament de l’autoestima.


Comparte con tus amigos

Fecha y hora

Ubicación

Carrer del Doctor Almera, 33

33 Carrer del Doctor Almera

08205 Sabadell

Spain

Ver mapa

Guarda este evento

Evento guardado