Ventas terminadas

Atenció a la diversitat: DISLÈXIA

Información sobre el evento

Comparte este evento

Fecha y hora

Ubicación

Ubicación

Sabadell

Doctor Almera, 33

08205 Sabadell

Spain

Ver mapa

Descripción del evento

Descripción

Curs subvencionat pel consorci de la formació contínua de Catalunya per a personal en actiu (inclòs autònoms).

No vàlid per a treballadors del sector públic o persones en situació d’atur.


Durada:
30 hores Inici: 20/09/2018 Final: 23/10/2018
Horari:
Dimarts i Dijous de 18h a 21h

Objectius generals:

* Dotar als professionals d'elements que permetin el treball efectiu a l'aula amb alumnes amb dislèxia.

Continguts:

 • 1. Concepte de dislèxia.
 • 1.1. Concepte de dislèxia, disgrafia i disortografia
 • 1.2. Bases neurològiques dels trastorns d’aprenentatge en la lectoescriptura i càlcul (LEC)
 • 2. Característiques del nen dislèxic.
 • 2.1. Història familiar de problemes dislèxics (pares, germans, altres familiars)
 • 2.2. Retard a aprendre a parlar amb claredat
 • 2.3. Confusions en la pronunciació de paraules que s'assemblen per la seva fonètica
 • 2.4. Nens fins a 9 anys. Particular dificultat per a aprendre a llegir i escriure
 • 2.5. Nens entre 9 i 12 anys. Continus errors en lectura, llacunes en comprensió lectora.
 • 2.6. Nens majors de 12 anys. Tendència a l'escriptura descurada, desordenada, en ocasions incomprensible.
 • 3. Diagnòstic de la dislèxia.
 • 3.1. Detecció de la dislèxia: símptomes.
 • 3.2. Identificació, avaluació i diagnòstic dels trastorns d’aprenentatge de LEC
 • 3.3. Avaluació global i interdisciplinària.
 • 3.4. Informe especialitzat.
 • 4. Intervenció en dislèxia.
 • 4.1. Dificultats d’aprenentatge i mètodes pràctics a aplicar
 • 4.2. Dificultats d’aprenentatge i atenció precoç
 • 4.3. Recursos dins de l’aula
 • 4.4. Recursos d’internet
 • 4.5. Estudi de casos
 • 4.6. Endarreriment del llenguatge
 • 4.7. Trastorns de LEC
 • 4.8. Atenció precoç dels trastorns de LEC
 • 4.9. Recursos d’Internet
 • 4.10. Estudis de casos
 • 5. El paper dels pares en el tractament de la dislèxia.
 • 5.1. La família com a element de suport emocional i social
 • 5.2. Desenvolupament de l’autoestima.


Comparte con tus amigos

Fecha y hora

Ubicación

Sabadell

Doctor Almera, 33

08205 Sabadell

Spain

Ver mapa

Guarda este evento

Evento guardado