Gratis

Información sobre el evento

Comparte este evento

Fecha y hora

Ubicación

Ubicación

Azkuna Zentroa

4 Arriquíbar Plaza

48010 Bilbo

Spain

Ver mapa

Amigos que van
Descripción del evento

Descripción

AZPLAY Q

DEL 6 DE ABRIL DE 2017 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2017

Los videojuegos constituyen uno de los proyectos estratégicos de Azkuna Zentroa para fomentar el conocimiento, la creatividad y el uso responsable de esta tecnología, y apoyar a las empresas locales del videojuego, facilitando la proyección de las empresas vascas del sector.

En este sentido, desde 2010, Azkuna Zentroa celebra AzPlay, el Certamen Internacional de Videojuegos Independientes, en el que se premian las producciones cuyos valores diferenciales sean la originalidad, la creatividad y la innovación. Este Certamen se ha consolidado como uno de los referentes ineludibles para profesionales del sector independiente.

Además de esta cita de noviembre, Azkuna Zentroa organizará actividades relacionadas con el videojuego a lo largo de todo el año, dando continuidad a este evento y propiciando el encuentro de la creciente comunidad que existe en Euskadi en torno al videojuego.AZPLAY Q

Azkuna Zentroa pone en marcha AzPlay Q, un programa de encuentros trimestrales en torno al videojuego, dirigidos a la comunidad local de desarrolladores, empresas y personas aficionadas. Este año, AzPlay Q tendrá lugar en Abril (Q1), Junio (Q2), Septiembre (Q3) y Noviembre (Q4), coincidiendo con el Certamen Internacional. Estos encuentros tienen la siguiente estructura:

- Presentaciones de proyectos de desarrolladores locales
- Charla de una persona experta en temas de:
- Financiación y emprendizaje en videojuegos
- Visibilidad, marketing y ventas
- Creatividad y desarrollo

Iniciativa abierta a la participación

Esta iniciativa tiene la vocación de ser abierta a la participación de la propia comunidad del mundo del videojuego. En todo momento, cualquier desarrollador o persona vinculada a este ámbito nos puede proponer cualquier acción a realizar en la programación de AzPlay Q.

Las personas interesadas a participar presentando su proyecto, idea o experiencia en alguno de los eventos, pueden contactar con el coordinador en azplay@azkunazentroa.eus y ver cuándo se puede programar. Animaros y participar.AZPLAY Q2

8 DE JUNIO DE 2017

AzPlay Q es un programa de encuentros trimestrales que dinamizan el sector del videojuego en Euskadi. En cada una de estas jornadas participan desarrolladores locales y personas expertas en diferentes ámbitos de la industria del videojuego, fomentando el networking de la comunidad local.

Programa AzPlay Q2

17:00-17:10h: Presentación de las Bases de la 8ª edición de AzPlay, Certamen Internacional de Videojuegos Independientes. JM Martinez Burgos, Hafo, coordinador de AzPlay.
17:10-17:20h: Indie Totem y Beitxu Studios, experiencias de Iurgi Bilbao. Iurgi Bilbao CEO de Beitxu Studios.
17:20-17:40h: WhiteSpell, historia de un MMOG desarrollado por Hunters of Magic. Jonathan Larrinaga, CEO de Hunters of Magic.
17:40-18:00h: Fuera de juego, eventos de e-sports. Iňaki Mendialdua e Iňigo Garcia, miembros de Fuera de Juego.
18:00-18:20h: Cómo crear una empresa de videojuegos. La experiencia de Binary Soul. Santiago Córdoba, Co-Founder y Commercial Manager de Binary Soul.
18:20-19:00h: Experiencias en marketing y ventas de videojuegos de una empresa Indie. Eva Gaspar, CEO de Abylight.
19:00-21:00h: Networking.http://www.azkunazentroa.eus/az/cast/agenda-4/azplay-q2/al_evento_fa

De 17:00 a 21:00h.
Entrada libre con invitación, hasta completar aforo.
SALA BASTIDA
Planta -2

AzPlay Q

2017(e)ko apirilaren 6(e)tik 2017(e)ko azaroaren 26(e)ra

Bideo-jokoak Azkuna Zentroaren proiektu estrategikoetako bat dira, alde batetik, ezagutza, sorkuntza eta teknologia horren erabilera arduratsua sustatzeko, eta, bestetik, euskal enpresen sektorean duten proiekzioa bultzatzeko.

Ildo horretan, 2010. urtetik gaurdaino, Azkuna Zentroak AzPlay antolatu du urtero, Bideo-joko Independenteen Nazioarteko Lehiaketa, originaltasuna, sormena eta berrikuntza balio bereizgarritzat dituzten ekoizpenak saritzeko. Lehiaketa sendotuz joan da urtez urte, eta gaur egun ezin alboratuzko erreferentea da sektore independenteko profesionalentzat.

Azaroko hitzordu horretaz gain, Azkuna Zentroak bestelako jarduerak antolatzen ditu bideo-jokoari lotuta, urte osoan barrena, ekitaldi horri jarraipena emateko eta Euskadin bideo-jokoaren inguruan dagoen eta gero eta handiagoa den komunitatea bil dadin lortzeko.AzPlay Q

Azkuna Zentroak AzPlay Q jartzen du abian, bideo-jokoari buruzko hiruhileko bileren programa bat, garatzaileen, enpresen eta zaleen bertako komunitateari zuzenduta. Aurten, AzPlay Q apirilean (Q1), ekainean (Q2), irailean (Q3) eta azaroan (Q4) izango da, Nazioarteko Lehiaketarekin batera. Bilerek egitura hau izaten dute:

- Bertako garatzaileen proiektuen aurkezpenak.
- Gai hauetan aditua den pertsona baten hitzaldia:
- Bideojokoen finantzaketa eta ekintzailetza
- Ikusgaitasuna, marketina eta salmentak
- Sorkuntza eta garapena

Parte hartzeko zabalik dagoen ekimena

Ekimen honek zabalik egon nahi du, bideo-jokoaren arloko komunitateak berak parte har dezan. Une oro, arlo honekin lotura duen edozein pertsonak edo garatzailek ekintza bat proposatu ahal izango digu, AzPlay Q programan sartzeko.

Interesdunek beren proiektua, ideia edo esperientzia aurkeztu ahal izango dute egingo diren ekitaldietako batean. Horretarako, programatzailearekin jarri beharko dute harremanetan, azplay@azkunazentroa.eus helbidean, noiz programatu ahal den zehazteko. Animatu eta parte hartu.AzPlay Q2

2017(e)ko ekainaren 8(e)an

Euskadin bideo-jokoen sektorea dinamizatzen duten hiruhileko bileren programa. Jardunaldi bakoitzean, bertako garatzaileek eta bideo-jokoaren industriako esparru desberdinetako adituek hartzen dute parte, bertako komunitatearen networking-a sustatzeko.

AzPlay Q2 Programa

17:00-17:10: AzPlay Bideo-joko Independenteen Nazioarteko Lehiaketaren 8. edizioko oinarrien aurkezpena. JM Martinez Burgos, Hafo, AzPlay lehiaketaren koordinatzailea.
17:10-17:20: Indie Totem eta Beitxu Studios, Iurgi Bilbaoren esperientziak. Iurgi Bilbao, Beitxu Studios-eko CEOa.
17:20-17:40: WhiteSpell, MMOG baten istorioa, Hunters of Magic-ek garatua. Jonathan Larrinaga, Hunters of Magic-eko CEOa.
17:40-18:00: Fuera de juego, e-sports-eko ekitaldiak. Iňaki Mendialdua eta Iňigo Garcia, Fuera de Juegoko kideak.
18:00-18:20: Nola sortu bideo-jokoen enpresa bat. Binary Soulen esperientzia. Santiago Córdoba, Binary Soul-eko co-founder eta Commercial Manager.
18:20-19:00: Indie enpresa baten marketineko eta bideo-jokoen salmentako esperientziak. Eva Gaspar, Abylight-eko CEOa.
19:00-21:00: Networking.http://www.azkunazentroa.eus/az/eusk/agenda-2/azplay-q2-0/al_evento_fa

17:00etik 21:00etara.
Sarrera dohainik gonbidapenarekin, eserleku guztiak bete arte.
BASTIDA ARETOA
-2. solairua

AzPlay Q

From April 6, 2017 to November 26, 2017

Videogames are one of the strategic projects of Azkuna Zentroa to encourage knowledge, creativity and responsible use of this technology and to support local videogame companies, thereby facilitating the projection of Basque companies in the sector.

In this sense, Azkuna Zentroa has been holding the International Festival of Independent Games since 2010, where awards are given to productions with differentiating values such as originality, creativity and innovation. This Festival has become consolidated as a reference not to be missed by the independent sector professionals.

In addition to this November appointment, Azkuna Zentroa will organise videogame related activities all year round giving this event continuity and fostering a meeting point for the growing videogame community in the Basque Country.AzPlay Q

Azkuna Zentroa is launching AzPlay Q, a programme of videogame related meetings aimed at the local community of developers, companies and enthusiasts. This year, AzPlay Q will meet in April (Q1), June (Q2), September (Q3) and November (Q4), coinciding with the International Festival. These meetings will have the following structure:

- Presentations of local developers’ projects
- Talk with an expert on:
- Videogame financing and entrepreneurship
- Visibility, marketing and sales
- Creativity and development

Initiative open to participation

This initiative is intended to be open to the participation of the videogame world community itself. At any time, any developer or person linked to this field can submit proposals for anything to be done in the AzPlay Q programme.

If you are interested in taking part and presenting your project, idea or experience for any of the events, please contact the co-ordinator at azplay@azkunazentroa.eus to see when it can be programmed. Come on! Take part!AzPlay Q2

June 8, 2017

Quarterly meetings programme aimed at dynamizing the videogame sector in the Basque Country. Local developers and experts in different areas of the videogame industry will be taking part in each of these sections, encouraging local community networking.

AzPlay Q2 Programme

5:00p.m. - 5:10p.m.: Presentation of the Rules for the 8th edition of AzPlay, International Festival of Independent Games. JM Martinez Burgos, Hafo, AzPlay co-ordinator.
5:10p.m. - 5:20p.m.: Indie Totem and Beitxu Studios, Iurgi Bilbao’s experiences. Iurgi Bilbao, CEO of Beitxu Studios.
5:20p.m. - 5:40p.m.: WhiteSpell, history of a MMOG developed by Hunters of Magic. Jonathan Larrinaga, CEO of Hunters of Magic.
5:40p.m. - 6:00p.m.: Fuera de Juego, e-sports events. Iňaki Mendialdua and Iňigo Garcia, members of Fuera de Juego.
6:00p.m. - 6:20p.m.: How to set up a videogame company. The experience of Binary Soul. Santiago Córdoba, Co-Founder and Commercial Manager of Binary Soul.
6:20p.m. - 7:00p.m.: The videogame marketing and sales experiences of an Indie company. Eva Gaspar, CEO of Abylight.
7:00p.m. - 9:00p.m.: Networking.http://www.azkunazentroa.eus/az/ingl/activities/azplay-q2-1/al_evento_fa

5:00 p.m. to 9:00 p.m.
Free admission with invitation until full capacity is reached.
BASTIDA HALLFloor -2

Comparte con tus amigos

Fecha y hora

Ubicación

Azkuna Zentroa

4 Arriquíbar Plaza

48010 Bilbo

Spain

Ver mapa

Guarda este evento

Evento guardado