30 € – 80 €

Barcelona Design Summit - Talks

Información sobre el evento

Comparte este evento

Fecha y hora

Ubicación

Ubicación

Disseny Hub Barcelona

Plaça de les Glòries Catalanes 37

08018 Barcelona

Spain

Ver mapa

Política de reembolso

Política de reembolso

No se hacen reembolsos

Descripción del evento

Descripción

Barcelona Design Summit: Talks

El Barcelona Design Summit, organitzat per Barcelona Centre de Disseny, és un punt de trobada imprescindible entre el sector empresarial i el disseny, una oportunitat per compartir coneixement, descobrir tendències i inspirar-se de la mà d’experts de diversos àmbits i professionals com la Dr Leyla Acaroglu, Champion of the Earth de l’ONU, dissenyadora, sociòloga, Sustainability Provocateur i Change Maker; Prof. Carlo Ratti, Director del SENSEABLE CITY LAB del MIT; Carla Cammilla Hjort, cofundadora i directora d'SPACE 10; Johan Karlsson, cofundador i Director general de Better Shelter; Pia Belton, Partner a Edenspiekerman; Inge Keizer, directora d’Edenspiekerman Barcelona; Jorge Márquez, Director d'Experience Design a Everis, o Sameera Chukkapalli, fundadora de NEEDLAB.

En línia amb el tema de la Barcelona Design Week 2018, ‘Revalorar’, i amb la nostra visió de que el disseny pot contribuir a crear un món millor, hem escollit dos dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides de l’Agenda 2030 com a principals temes de debat i reflexió: D’una banda, promoure el consum i la producció responsable, i de l’altra, construir ciutats i comunitats més inclusives, segures, resilients i sostenibles.

Mitjançant dues jornades de conferències que es duran a terme el 6 i 7 de juny, el congrés plantejarà diverses qüestions sobre com hauria d’evolucionar l’actual model de producció i consum, com hem de consumir en el present per assolir un futur sostenible, o l’efecte col·lectiu de les nostres accions individuals. Els ponents participants, de reconegut prestigi internacional, compartiran les seves històries d’èxit i visions inspiradores de com el disseny pot crear empreses més sostenibles, connectar amb comunitats i millorar la qualitat de vida de les persones.

El Barcelona Design Summit inclourà també el Workshop ‘Design Led Systems Change & Sustainability’, una sessió adreçada a tothom qui vulgui aprendre a valorar de formar crítica la manera en què es donen els canvis tant a nivell micro com macro, i a explorar nous enfocaments a l’hora d’integrar criteris sostenibles en la pressa de decisions professionals (inscripció addicional).

Les conferències tindran lloc a l’auditori del Disseny Hub Barcelona. El Workshop i la interacció entre els ponents i els assistents es duran a terme a l’espai expositiu “BÀSICS: Un passeig per qüestionar-nos”.

6 de juny
1r bloc de conferències: de 15.00 a 19.30 h

 • Dr Leyla Acaroglu, Champion of the Earth de l’ONU, dissenyadora, sociòloga, Sustainability Provocateur i Change Maker
 • Prof. Carlo Ratti, Director del SENSEABLE CITY LAB del MIT
 • Johan Karlsson, cofundador i Director general de Better Shelter
 • Sameera Chukkapalli, fundadora de NEEDLAB.

7 de juny
‘Workshop Design Led Systems Change & Sustainability’: de 10.00 a 13.30 h
2n bloc de conferències: de 15.00 a 18.00 h

 • Carla Cammilla Hjort, cofundadora i directora d'SPACE 10
 • Pia Belton, Partner a Edenspiekerman
 • Inge Keizer, directora d’Edenspiekerman Barcelona
 • Jorge Márquez, Director d'Experience Design a Everis

Preus:

 • Conferències del 6 de juny: 30 €
 • Conferències del 7 de juny: 30 €
 • Taller 7 de juny: 40 €

Organitza: BCD Barcelona Centre de Disseny
#BarcelonaDesignSummit
#Revalorar
#BDW18
La Barcelona Design Summit, organizada por BCD Barcelona Centro de Diseño, es un punto de encuentro imprescindible entre el sector empresarial y el diseño, una oportunidad para compartir conocimiento, descubrir tendencias e inspirarse de la mano de expertos de diversos ámbitos y profesionales como la Dra Leyla Acaroglu, Champion of the Earth de la ONU, diseñadora, socióloga, Sustainability Provocateur y changemaker; Prof. Carlo Ratti, Director del SENSEABLE CITY LAB del MIT; Carla Cammilla Hjort, cofundadora y directora de SPACE 10; Johan Karlsson, cofundador y Director general de Better Shelter; Pia Belton, Partner a Edenspiekerman; Inge Keizer, Directora general de Edenspiekerman Barcelona, Jorge Márquez, Director de Experience Design en Everis, o Sameera Chukkapalli, fundadora de NEEDLAB.

En línea con el tema de la Barcelona Design Week 2018, ‘Revalorar‘, y con nuestra visión de que el diseño puede contribuir a crear un mundo mejor, hemos escogido dos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas de la Agenda 2030 como principales temas de debate y reflexión: Por un lado, promover el consumo y la producción responsable y, por otro, construir ciudades y comunidades más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles.

Mediante dos jornadas de conferencias que se llevarán a cabo el 6 y 7 de junio, el congreso planteará diversas cuestiones sobre cómo debería evolucionar el actual modelo de producción y consumo, cómo hemos de consumir en el presente para lograr un futuro sostenible o el efecto colectivo de nuestras acciones individuales. Ponentes de reconocido prestigio internacional compartirán sus historias de éxito y visiones inspiradoras de cómo el diseño puede crear empresas más sostenibles, conectar con comunidades y mejorar la calidad de vida de las personas.

La Barcelona Design Summit incluirá también el Workshop ‘Design Led Systems Change & Sustainability, una sesión dirigida a todo el que quiera aprender a valorar de formar crítica la manera en que se dan los cambios tanto a nivel micro como macro, y a explorar nuevos enfoques a la hora de integrar criterios sostenibles en la toma de decisiones profesionales.

Las conferencias tendrán lugar en el auditorio de Disseny Hub Barcelona. El workshop y la interacción entre los ponentes y los asistentes se llevarán a cabo en el espacio expositivo “BÀSICS: Un paseo para cuestionarnos”.

6 de junio
1er bloque de conferencias: de 15.00 a 19.30 h

 • Dr Leyla Acaroglu, Champion of the Earth de la ONU, diseñadora, socióloga, Sustainability Provocateur y Change Maker
 • Prof. Carlo Ratti, Director del SENSEABLE CITY LAB del MIT
 • Johan Karlsson, cofundador y Director general de Better Shelter
 • Sameera Chukkapalli, fundadora de NEEDLAB.

7 de junio
‘Workshop Design Led Systems Change & Sustainability’: de 10.00 a 13.30 h
2º bloque de conferencias: de 15.00 a 18.00 h

 • Carla Cammilla Hjort, cofundadora y directora de SPACE 10
 • Pia Belton, Partner en Edenspiekerman
 • Inge Keizer, directora de Edenspiekerman Barcelona
 • Jorge Márquez, Director de Experience Design en Everis

Precios:

 • Conferencias del 6 de junio: 30 €
 • Conferencias 7 de junio: 30 €
 • Taller 7 de junio: 40 €

Organiza: BCD Barcelona Centre de Disseny
#BarcelonaDesignSummit
#Revalorar
#BDW18
The Barcelona Design Summit, organised by the Barcelona Design Centre (BCD), is an unmissable event between the business and design sectors, an opportunity to share knowledge, discover trends and be inspired by experts from different fields and professions such as Dr Leyla Acaroglu, U.N Champion of the Earth, Designer, Sociologist, Sustainability Provocateur, Changemaker; Prof. Carlo Ratti, Director of the SENSEABLE CITY LAB at MIT; Carla Cammilla Hjort, Co-founder and Director of SPACE 10; Johan Karlsson, Co-founder and Managing Director of Better Shelter; Pia Belton, Partner at Edenspiekerman; Inge Keizer, Managing director of Edenspiekerman Barcelona; Jorge Márquez, Head of Experience Design at Everis, and Sameera Chukkapalli, Founder of NEEDLAB.

In line with the topic of Barcelona Design Week 2018, “Revaluate“, and with our vision that design can contribute to creating a better world, we have chosen the United Nations’ Objectives for Sustainable Development from the 2030 Agenda as the main topics for debate and reflection: On the one hand, promoting responsible consumption and production, and on the other constructing more inclusive, safer, more resilient and more sustainable cities and communities.

Over two conference days that will take place on the 6 and 7 June, the event will put forward different questions about how we should develop the current model of production and consumption, how we must consume in the present to achieve a sustainable future and the collective effect of our individual actions. Speakers of recognised international prestige with share their success stories and inspiring visions of how design can create more sustainable companies, connect with communities and improve people’s quality of life.

The Barcelona Design Summit will also include the ‘Design Led Systems Change & Sustainability’ workshop, a session aimed at everything you would want to learn to critically assess the way in which changes occur at both a micro and macro level and exploring new approaches to integrating sustainable criteria in professional decision-making.

The conferences will take place in the Disseny Hub Barcelona Auditorium. The workshop and interaction between the speakers and those attending will take place in the “BASICS: a walk to question ourselves” Exhibition.

Wednesday 6 June

Talks: from 15.00 to 19.30 h

 • Dr Leyla Acaroglu, U.N Champion of the Earth, Designer, Sociologist, Sustainability Provocateur, Changemaker
 • Prof. Carlo Ratti, Managing director of SENSEABLE CITY LAB at MIT
 • Johan Karlsson, cofounder and managing director of Better Shelter
 • Sameera Chukkapalli, founder of NEEDLAB.

Thursday 7 June
‘Workshop Design Led Systems Change & Sustainability’: from 10.00 to 13.30 h
Talks: from 15.00 to 18.00 h

 • Carla Cammilla Hjort, cofounder and managing director of SPACE 10
 • Pia Belton, Partner at Edenspiekerman
 • Inge Keizer, managing director at Edenspiekerman Barcelona
 • Jorge Márquez, manager of Experience Design en Everis

Fees:

 • Talks 6 June: 30 €
 • Talks 7 June: 30 €
 • Workshop 7 June: 40 €

Organized by: Barcelona Design Centre
#BarcelonaDesignSummit
#Revalorar
#BDW18

Comparte con tus amigos

Fecha y hora

Ubicación

Disseny Hub Barcelona

Plaça de les Glòries Catalanes 37

08018 Barcelona

Spain

Ver mapa

Política de reembolso

No se hacen reembolsos

Guarda este evento

Evento guardado