Gratis

CCCB- Amors on fire 2022! Making Montgomery Clift

Panel Acciones y detalles

Gratis

Información sobre el evento

Comparte este evento

Fecha y hora

Ubicación

Ubicación

CCCB

5 Carrer de Montalegre

08001 Barcelona

Spain

Ver mapa

Descripción del evento
Amors on fire 2022! Making Montgomery Clift, Robert Clift, Hillary Demmon, EE.UU. 2018, 88’ VOSE

Acerca de este evento

I ja en portem quatre! La mostra FIRE!! de cinema LGTBI de Barcelona i el CCCB ens unim per quarta vegada per presentar el millor de les últimes edicions del festival a tots aquells que s’han perdut aquestes joies o que desitgen tornar-les a veure a la pantalla gran.

Making Montgomery Clift

Hi ha alguna excusa millor que el dia de Sant Valentí per celebrar les diferents maneres d’estimar i de viure la identitat de gènere? Zen sul ghiaccio sottile, TransMilitary i I Am Divine ens faran descobrir nous terrenys guanyats a l’obscurantisme per part del col·lectiu trans. The Feels i Segunda estrella a la derecha ens ompliran d’energia lèsbica i amb Making Montgomery Clift, Lilting i Five Dances, volarem amb una sensibilitat gai a flor de pell. Com a colofó, a Knife+Heart, una perla del terror queer del nostre director de culte Yann González, una Vanessa Paradis desencadenada ens enlluernarà en el paper d’una directora de cinema porno dels anys setanta.

Montgomery Clift sempre es va negar a entrar en el joc dels estudis en els anys quaranta i cinquanta. No va signar ni un contracte, va abandonar Sunset Boulevard just abans de començar el rodatge i entre les moltes pel·lícules que va rebutjar hi ha El pont del riu Kwai, A l’est de l’Edèn i La llei del silenci. Atès que el seu talent era tan enlluernador com la seva bellesa, Hollywood va acceptar les seves condicions i, encara que amb una filmografia amb menys de 20 pel·lícules, les seves innovadores actuacions romanen per sempre. Montgomery Clift va trencar convencions dins i fora de la pantalla, però innombrables biografies es van limitar a etiquetar-lo com “tràgicament autodestructiu” o “turmentat”. El seu nebot Robert Clift i Hillary Demmon tornen amb rigor sobre aquestes narracions incorrectes que tant han marcat el llegat del Monty. El seu documental, molt revelador, és impulsat per una magnífica selecció de vídeos antics, pel·lícules domèstiques sobre el gran actor, entrevistes amb familiars i éssers estimats, i una àmplia col·lecció d’arxius inèdits del Monty i el seu germà, Brooks Clift, que van gravar obsessivament les seves trucades telefòniques. Desmunta amb un tresor d’arxius familiars aquesta psicologia barata que va reduir una vida i una carrera extraordinàries a un simple clixé freudià. En les imatges d’ell en el seu temps lliure, la seva alegria i exuberància il·luminen la pantalla... Aquest retrat aporta aire fresc sobre les passions de l’actor i el seu desig de viure i treballar a la seva manera, i retorna a una llegenda de Hollywood insuficientment valorada allò que realment li correspon.

¡Y ya van cuatro! La Mostra FIRE!! de cine LGTBI de Barcelona y el CCCB nos unimos por cuarto año para presentar lo mejor de las últimas ediciones del festival a los que se han perdido estas joyas o desean volver a verlas en pantalla grande.

¿Qué mejor que la excusa del Día de San Valentín para celebrar maneras diferentes de amar y vivir la identidad de género? Zen sul ghiaccio sottile, TransMilitary y I Am Divine nos harán descubrir nuevos terrenos ganados al oscurantismo por el colectivo trans. The Feels y Segunda estrella a la derecha nos llenarán de energía lésbica y con Making Montgomery Clift, Lilting y Five Dances, volaremos con una sensibilidad gay a flor de piel. Como colofón, en Knife+Heart, perla del terror queer de nuestro director de culto Yann González, una Vanessa Paradis desatada nos deslumbrará en un papel de directora de cine porno de los años setenta.

Making Montgomery Clift

Montgomery Clift siempre se negó a entrar en el juego de los estudios en los años cuarenta y cincuenta. No firmó ni un contrato, abandonó El crepúsculo de los dioses justo antes de comenzar el rodaje y entre las muchas películas que rechazó están El puente sobre el río Kwai, Al este del Edén y La ley del silencio. Dado que su talento era tan deslumbrante como su belleza, Hollywood aceptó sus condiciones y, aún con una filmografía con menos de 20 películas, sus innovadoras actuaciones permanecen para siempre. Montgomery Clift rompió convenciones dentro y fuera de la pantalla, pero innumerables biografías se limitaron a etiquetarlo como “trágicamente autodestructivo” o “atormentado”. Su sobrino Robert Clift y Hillary Demmon vuelven con rigor sobre estas narraciones incorrectas que tanto han marcado el legado de Monty. Su documental, muy revelador, es impulsado por una magnífica selección de vídeos antiguos, películas caseras sobre el gran actor, entrevistas con familiares y seres queridos, y una amplia colección de archivos inéditos de Monty y su hermano, Brooks Clift, que grabaron obsesivamente sus llamadas telefónicas. Desmonta con un tesoro de archivos familiares esa psicología barata que redujo una vida y una carrera extraordinarias a un mero cliché freudiano. En las imágenes de él en su tiempo libre, su alegría y exuberancia iluminan la pantalla… Este retrato aporta aire fresco sobre las pasiones del actor y su deseo de vivir y trabajar a su manera, y devuelve a una leyenda de Hollywood insuficientemente valorada lo que realmente le corresponde.

And that makes four! Barcelona's LGBTI film festival, FIRE!!, and the CCCB are joining forces for the fourth year to present the very best from the festival's last few years for those who've missed these gems or simply want to see them again on the big screen.

And what better excuse than Valentine's Day to celebrate different ways of loving and experiencing gender identity? Zen sul ghiaccio sottile (Zen in the Ice Rift), TransMilitary and I Am Divine will help us to discover the new terrain rescued from obscurity by the trans collective. The Feels and Segunda estrella a la derecha (Second Star on the Right) will fill us with lesbian energy while, thanks to Making Montgomery Clift, Lilting and Five Dances, we'll fly on the wings of a heightened gay awareness. And to round off the event, in Knife+Heart, a gem of Queer Horror by our cult director Yann González, an unleashed Vanessa Paradis will dazzle us in the role of a porn film director from the 1970s.

Making Montgomery Clift

Montgomery Clift refused to play the studio game in the '40s and '50s. He wouldn't sign a contract, he dropped out of Sunset Blvd. just before shooting began, and the many films he turned down included Bridge on the River Kwai, East of Eden and On the Waterfront. Because his talent was as dazzling as his beauty, Hollywood met him on his exacting terms, and even with a filmography that numbers fewer than 20 features, his ground-breaking screen performances are indelible. Montgomery Clift bucked traditions on and off screen, but countless biographies have reduced him to labels like “tragically self-destructive” and “tormented.” Nephew Robert Clift and Hillary Demmon rigorously examine the flawed narratives that have come to define Monty’s legacy. Their eye-opening documentary is propelled by a superb selection of vintage clips, home movies about the great actor, interviews with family and loved ones and unreleased archival materials from Monty and his brother, Brooks Clift, who both obsessively recorded their phone calls. It excavates a treasure trove of family archives, deconstructing the pop psychology that reduced a life and an extraordinary career to a Freudian cliché. In footage of him at leisure, his joy and exuberance light up the screen… This fresh portrait of the actor’s passions and commitment to living and working in his own way gives one of Hollywood’s underappreciated legends his due.

Comparte con tus amigos

Fecha y hora

Ubicación

CCCB

5 Carrer de Montalegre

08001 Barcelona

Spain

Ver mapa

{ _('Organizer Image')}

Organizador CCCB - Centre de Cultura Contemporània de Barcelona

Organizador de CCCB- Amors on fire 2022! Making Montgomery Clift

El CCCB és un centre cultural multidisciplinari dedicat a explorar els grans temes de la societat contemporània per mitjà de diferents llenguatges i formats, amb un extens programa que inclou grans exposicions temàtiques, cicles de conferències i trobades literàries, projeccions audiovisuals i festivals.

Guarda este evento

Evento guardado