Gratis

CCCB- Amors on fire 2022! Zen sul ghiaccio sottile

Panel Acciones y detalles

Gratis

Información sobre el evento

Comparte este evento

Fecha y hora

Ubicación

Ubicación

CCCB

5 Carrer de Montalegre

08001 Barcelona

Spain

Ver mapa

Descripción del evento
Amors on fire 2022! , Zen sul ghiaccio sottile, Margherita Ferri, Italia, 87’ VOSE

Acerca de este evento

I ja en portem quatre! La mostra FIRE!! de cinema LGTBI de Barcelona i el CCCB ens unim per quarta vegada per presentar el millor de les últimes edicions del festival a tots aquells que s’han perdut aquestes joies o que desitgen tornar-les a veure a la pantalla gran.

Hi ha alguna excusa millor que el dia de Sant Valentí per celebrar les diferents maneres d’estimar i de viure la identitat de gènere? Zen sul ghiaccio sottile, TransMilitary i I Am Divine ens faran descobrir nous terrenys guanyats a l’obscurantisme per part del col·lectiu trans. The Feels i Segunda estrella a la derecha ens ompliran d’energia lèsbica i amb Making Montgomery Clift, Lilting i Five Dances, volarem amb una sensibilitat gai a flor de pell. Com a colofó, a Knife+Heart, una perla del terror queer del nostre director de culte Yann González, una Vanessa Paradis desencadenada ens enlluernarà en el paper d’una directora de cinema porno dels anys setanta.

Zen sul ghiaccio sottile

La Maia, àlies Zen, és una tomboy de 16 anys, revoltosa però solitària. Viu en un petit poble d’altura, en els aspres i bells Apenins italians, i es fica fàcilment en problemes... És l’única noia de l’equip d’hoquei sobre gel i els companys l’assetgen constantment per la seva actitud masculina. Quan la Vanessa –la xicota bella i desconcertant del capità de l’equip– fuig de casa i s’amaga a l’hotel de la família de la Maia, aquesta se sent lliure de confiar en algú per primer cop. Una relació especial es desenvolupa entre totes dues. Guiades per la necessitat de trencar amb els rols que la petita comunitat els ha obligat a exercir, la Maia i la Vanessa s’embarquen en un viatge d’autodescobriment: una exploració de la seva identitat de gènere i la seva sexualitat, fluida i inquietant com el temps mateix de la joventut. Com no perdre l’equilibri en la vida sense renunciar a la personalitat pròpia? Heus aquí la pregunta d’aquesta atractiva i important pel·lícula, que explora la identitat de gènere i les vies per trobar-se un mateix.

¡Y ya van cuatro! La Mostra FIRE!! de cine LGTBI de Barcelona y el CCCB nos unimos por cuarto año para presentar lo mejor de las últimas ediciones del festival a los que se han perdido estas joyas o desean volver a verlas en pantalla grande.

¿Qué mejor que la excusa del Día de San Valentín para celebrar maneras diferentes de amar y vivir la identidad de género? Zen sul ghiaccio sottile, TransMilitary y I Am Divine nos harán descubrir nuevos terrenos ganados al oscurantismo por el colectivo trans. The Feels y Segunda estrella a la derecha nos llenarán de energía lésbica y con Making Montgomery Clift, Lilting y Five Dances, volaremos con una sensibilidad gay a flor de piel. Como colofón, en Knife+Heart, perla del terror queer de nuestro director de culto Yann González, una Vanessa Paradis desatada nos deslumbrará en un papel de directora de cine porno de los años setenta.

Zen sul ghiaccio sottile

Maia, alias Zen, es una tomboy de 16 años, revoltosa pero solitaria. Vive en un pequeño pueblo de altura, en los ásperos y hermosos Apeninos italianos, y se mete fácilmente en líos... Es la única chica del equipo de hockey sobre hielo y sus compañeros la acosan constantemente por su actitud masculina. Cuando Vanessa –la bella y desconcertante novia del capitán del equipo– se escapa de casa y se esconde en el hotel de la familia de Maia, ésta se siente libre de confiar en alguien por primera vez. Una relación especial se desarrolla entre las dos. Guiadas por la necesidad de romper con los roles que la pequeña comunidad les ha obligado a desempeñar, Maia y Vanessa se embarcan en un viaje de autodescubrimiento: una exploración de su identidad de género y su sexualidad, fluida e inquietante como el tiempo mismo de la juventud. ¿Cómo no perder el equilibrio en la vida sin renunciar a la personalidad propia? He aquí la pregunta de esta atractiva e importante película, que explora la identidad de género y las vías para encontrarse a uno mismo.

And that makes four! Barcelona's LGBTI film festival, FIRE!!, and the CCCB are joining forces for the fourth year to present the very best from the festival's last few years for those who've missed these gems or simply want to see them again on the big screen.

And what better excuse than Valentine's Day to celebrate different ways of loving and experiencing gender identity? Zen sul ghiaccio sottile (Zen in the Ice Rift), TransMilitary and I Am Divine will help us to discover the new terrain rescued from obscurity by the trans collective. The Feels and Segunda estrella a la derecha (Second Star on the Right) will fill us with lesbian energy while, thanks to Making Montgomery Clift, Lilting and Five Dances, we'll fly on the wings of a heightened gay awareness. And to round off the event, in Knife+Heart, a gem of Queer Horror by our cult director Yann González, an unleashed Vanessa Paradis will dazzle us in the role of a porn film director from the 1970s.

Zen sul ghiaccio sottile

Maia, called “Zen”, is a rowdy yet solitary 16-year-old tomboy. She lives in a small village on top of the rough and beautiful Italian Apennines, and she gets into trouble easily… She's the only girl of the local ice hockey-team and she is constantly bullied by her teammates for her masculine attitude. When Vanessa – the beautiful and bewildered girlfriend of the team captain – runs away from home and hides in Maia's family lodge, Maia feels free to trust someone for the first time. A special relationship develops between the two. Led by the need to break away from the roles that the small community has forced them to play, Maia and Vanessa embark on a journey of self-discovery: an exploration of their gender identity and sexuality, liquid and restless like the troubled time of youth. How not to lose balance in life, without giving up your own personality? Here is the question of this engaging and important film about exploring your gender identity and finding yourself.

Comparte con tus amigos

Fecha y hora

Ubicación

CCCB

5 Carrer de Montalegre

08001 Barcelona

Spain

Ver mapa

{ _('Organizer Image')}

Organizador CCCB - Centre de Cultura Contemporània de Barcelona

Organizador de CCCB- Amors on fire 2022! Zen sul ghiaccio sottile

El CCCB és un centre cultural multidisciplinari dedicat a explorar els grans temes de la societat contemporània per mitjà de diferents llenguatges i formats, amb un extens programa que inclou grans exposicions temàtiques, cicles de conferències i trobades literàries, projeccions audiovisuals i festivals.

Guarda este evento

Evento guardado