0 € – 4 €

CCCB-Cicle Obrir el futur-Conversa amb Hartmut Rosa.

Panel Acciones y detalles

0 € – 4 €

Información sobre el evento

Comparte este evento

Fecha y hora

Ubicación

Ubicación

CCCB

5 Carrer de Montalegre

08001 Barcelona

Spain

Ver mapa

Política de reembolso

Política de reembolso

No se hacen reembolsos

Descripción del evento
Hartmut Rosa,catedràtic de sociologia,parlarà sobre la importància de reconèixer els límits de la relació de l’ésser humà amb el seu entorn.

Acerca de este evento

CATALÀ

Durant l’últim any, la confiança en el progrés ininterromput ha quedat afectada per l’evidència que la humanitat no pot controlar-ho tot. En el seu últim llibre Lo indisponible (Herder Editorial), Hartmut Rosa analitza la manera en què viure sense límits ens ha portat a una situació de col·lapse d’on només sortirem si som capaços de repensar la nostra relació amb el món. En comptes de tornar a la vella normalitat, basada en la idea del creixement irreflexiu, Rosa proposa aprofitar la crisi actual per crear una societat conscient dels perills d’assumir que tot està a disposició de l’ésser humà. Serem capaços de fer aquest pas endavant? Quines decisions polítiques i socials caldrà prendre per fer-ho possible?

Informació pràctica:

Preus:

Entrada General: 3€ (més comissió)

Entrada gratuïta per a Amics del CCCB, aturats, carnet Docent (formació obligatòria), jubilats Targeta Rosa, Carnet de discapacitat.

Aforament limitat segons la normativa sanitària vigent. Recomanem comprar l'entrada prèviament en línia.

Idioma: Català / Alemany

Servei de traducció simultània alemany - català.

Ubicació: Pati Dones (Aire Lliure)

CASTELLANO

El catedrático de sociología Hartmut Rosa, director del Max Weber Center for Advanced Cultural and Social Studies, hablará sobre la importancia de reconocer los límites de la relación del ser humano con su entorno.

Durante el último año, la confianza en el progreso ininterrumpido se ha visto afectada por la evidencia de que la humanidad no puede controlarlo todo. En su último libro Lo indisponible (Herder Editorial), Hartmut Rosa analiza cómo vivir sin límites nos ha llevado a una situación de colapso de donde solo saldremos si somos capaces de repensar nuestra relación con el mundo. En lugar de volver a la vieja normalidad, basada en la idea del crecimiento irreflexivo, Rosa propone aprovechar la crisis actual para crear una sociedad consciente de los peligros de asumir que todo está a disposición del ser humano. ¿Seremos capaces de dar este paso adelante? ¿Qué decisiones políticas y sociales será preciso tomar para hacerlo posible?

Precio:

Entrada General 3 € (más comisión)

Gratuito para titulares de carnets: Amigos del CCCB, parados, carnet de docente de la Generalitat y jubilados con la Tarjeta Rosa. i carnet de discapacidad.

Aforo limitado según la normativa sanitaria vigente. Recomendamos comprar la entrada anticipadamente en línea.

Idioma: Catalán / Alemán

Servicio de traducción simultánea alemán - catalán.

Ubicación: Pati Dones (Aire libre)

ENGLISH

Hartmut Rosa, Professor of Sociology and director of the Max Weber Center for Advanced Cultural and Social Studies, will speak about the importance of recognising the limits of the relationship between humans and their environment.

Over the last year, faith in uninterrupted progress has been shaken by the evidence that humanity cannot control everything. In his latest book, The Uncontrollability of the World (published in Spanish as Lo indisponible by Herder Editorial), Harmut Rosa analyses how living without limits has led us to a situation of collapse from which we can only escape if we are able to rethink our relationship with the world. Instead of returning to former normality, based on mindless growth, Rosa suggests that we should take advantage of the present crisis to create a society that is conscious of the dangers of assuming that everything is at the disposal of humans. Will we be able to take this step? What political and social decisions must be made for this to be possible?

Price:

General Admission € 3 (plus commission)

Free for card holders: Friends of the CCCB, unemployed, Generalitat teaching card and retirees with the Targeta Rosa, and disability card.

Limited capacity according to current health regulations. We recommend buying the ticket in advance online.

Language: Catalan / German

Simultaneous German - Catalan translation service.

Location: Pati de les Dones (Outdoors)

Comparte con tus amigos

Fecha y hora

Ubicación

CCCB

5 Carrer de Montalegre

08001 Barcelona

Spain

Ver mapa

Política de reembolso

No se hacen reembolsos

Guarda este evento

Evento guardado