0 € – 4 €

CCCB- Converses entre runes. Com evitar les temporalitats del progrés?

Panel Acciones y detalles

0 € – 4 €

Información sobre el evento

Comparte este evento

Fecha y hora

Ubicación

Ubicación

CCCB

5 Carrer de Montalegre

08001 Barcelona

Spain

Ver mapa

Descripción del evento
Conversa oberta amb Pol Guasch i Laura Benítez Com evitar les temporalitats del progrés? Conversa oberta amb Pol Guasch i Laura Benítez

Acerca de este evento

De res serveix quedar-nos atrapats en la idea d'un futur apocalíptic ni tampoc aferrar-nos a un passat nostàlgic al qual ja no és possible retornar: la clau és com estar veritablement presents, fer-nos responsables del nostre temps i contribuïr a la regeneració del món allà on encara és possible.

A pesar que vivim en temps d'extincions i exterminis, continuem aferrant-nos a l'escala humana del temps, amb el progrés com a paràmetre de les nostres vides. Aquest afany per córrer darrere de l'èxit o la salvació sense importar el que deixem enrere, acaba sent una fugida cap endavant que contamina el futur mentre intenta esborrar el passat. «Seguir amb el problema», ens diu Donna Haraway, «requereix aprendre a estar veritablement presents com a bestioles mortals entrellaçades».

En aquesta sessió conversarem amb la curadora independent i filòsofa Laura Benítez i l'investigador i escriptor Pol Guasch sobre com concebre diferents temporalitats –humanes i no humanes–, quins mons es generen amb cada temporalitat i de quina manera les arts de la narrativa ens permeten generar relats de continuïtat: com estar veritablement presents? Com assumir responsabilitats en els nostres relats del passat i les nostres comprensions de present i futur? Com s'entrellacen passat, present i futur? Quines narratives de la temporalitat ens permeten pensar-nos com a éssers mortals embullats? Com generar històries terranes des d'escales no humanes?

Participants: Pol Guasch, Laura Benítez Valero

Directors/es: Helen Torres

Aquesta activitat forma part de: Ciència fricció, Converses entre runes

Aforament limitat segons la normativa sanitària vigent. Recomanem comprar l'entrada prèviament en línia.

ESPAIAula 1

IDIOMACastellà / Català

De nada sirve quedarnos atrapados en la idea de un futuro apocalíptico, ni tampoco aferrarnos a un pasado nostálgico al cual ya no es posible regresar: la clave es cómo estar verdaderamente presentes, hacernos responsables de nuestro tiempo y contribuir a la regeneración del mundo allí donde aún es posible.

A pesar de que vivimos en tiempos de extinciones y exterminios, seguimos aferrándonos a la escala humana del tiempo, con el progreso como parámetro de nuestras vidas. Ese afán por correr detrás del éxito o la salvación sin importar lo que dejamos atrás, acaba siendo una huida hacia adelante que contamina el futuro mientras intenta borrar el pasado. «Seguir con el problema», nos dice Donna Haraway, «requiere aprender a estar verdaderamente presentes como bichos mortales entrelazados».

En esta sesión conversaremos con la curadora independiente y filósofa Laura Benítez y el investigador y escritor Pol Guasch sobre cómo concebir distintas temporalidades –humanas y no humanas–, qué mundos se generan con cada temporalidad y de qué manera las artes de la narrativa nos permiten generar relatos de continuidad: ¿cómo estar verdaderamente presentes? ¿Cómo asumir responsabilidades en nuestros relatos del pasado y nuestras comprensiones de presente y futuro? ¿Cómo se entrelazan pasado, presente y futuro? ¿Qué narrativas de la temporalidad nos permiten pensarnos como seres mortales enredados? ¿Cómo generar historias terranas desde escalas no humanas?

Participantes: Pol Guasch, Laura Benítez Valero

Directores/as: Helen Torres

Esta actividad forma parte de Ciencia fricción, Conversaciones entre ruinas

Aforo limitado según la normativa sanitaria vigente. Recomendamos comprar la entrada anticipadamente en línea.

ESPACIO

Aula 1

IDIOMA

Castellano / Catalán

It is not worth it to remain trapped in the idea of ​​an apocalyptic future, nor to stick to a nostalgic past to which it is no longer possible to return: the key is how to be truly present, take responsibility for our time and contribute to the regeneration of the world wherever it is still possible.

Despite living in times of extinctions and exterminations, we continue to hold on to a human time scale, with progress as the yardstick for our lives. This fervour to chase after success or salvation with no concern for what is left behind results in a forward flight that contaminates the future while trying to erase the past. “Staying with the trouble”, says Donna Haraway, “requires learning to be truly present…as mortal critters entwined”.

In this session, we will talk with independent curator and philosopher Laura Benítez and researcher and writer Pol Guasch about how to conceive different temporalities – human and non-human –, what worlds each temporality generates and how narrative arts allow us to generate stories of continuity: how can we be truly present? How can we assume the responsibilities of our stories of the past and our understanding of the present and future? How do the past, present and future intertwine? What narratives of temporality encourage us to think of ourselves as mortal critters entwined? How can we generate earthly stories from non-human scales?

Participants: Pol Guasch, Laura Benítez ValeroDirectors: Helen TorresThis activity is part of Science Friction, Conversations among ruins

Limited capacity according to current health regulations. We recommend buying the ticket in advance online.

VENUELecture room 1

LANGUAGE

Spanish / Catalan

Comparte con tus amigos

Fecha y hora

Ubicación

CCCB

5 Carrer de Montalegre

08001 Barcelona

Spain

Ver mapa

{ _('Organizer Image')}

Organizador CCCB - Centre de Cultura Contemporània de Barcelona

Organizador de CCCB- Converses entre runes. Com evitar les temporalitats del progrés?

El CCCB és un centre cultural multidisciplinari dedicat a explorar els grans temes de la societat contemporània per mitjà de diferents llenguatges i formats, amb un extens programa que inclou grans exposicions temàtiques, cicles de conferències i trobades literàries, projeccions audiovisuals i festivals.

Guarda este evento

Evento guardado