0 € – 4 €

CCCB- Converses entre runes.¨Com sortir de l'excepcionalisme humà?

Panel Acciones y detalles

0 € – 4 €

Información sobre el evento

Comparte este evento

Fecha y hora

Ubicación

Ubicación

CCCB

5 Carrer de Montalegre

08001 Barcelona

Spain

Ver mapa

Descripción del evento
Com sortir de l'excepcionalisme humà? Conversa oberta amb Toni Navarro i Óscar Martín

Acerca de este evento

L'excepcionalisme humà considera l'espècie humana com a superior a la resta de les espècies. Aquest menyspreu pel que no és humà fonamenta la idea que la Terra i els éssers que l'habiten són recursos per explotar o béns per preservar. Però no es tracta de protegir ni de preservar, sosté la filòsofa Isabelle Stengers, sinó d'assumir responsabilitats davant la catàstrofe ecològica.

En aquesta sessió, conversarem amb l'investigador independent, artista i programador Óscar Martín i el filòsof Toni Navarro sobre xarxes de consciència bioquímica, intel·ligències no humanes, responsabilitat i tecnologies de terraformació: quines responsabilitats hem d'assumir, sobretot si ens considerem superiors a la resta de les espècies? Què podem aprendre de les intel·ligències no humanes? Com terraformar amb espècies companyes? Quins papers atribuïm a la tecnologia? Com es barregen activisme, filosofia, art i ciència?

Participants: Toni Navarro, Óscar MartínDirectors/es: Helen Torres

Aquesta activitat forma part de: Ciència fricció, Converses entre runes

Aforament limitat segons la normativa sanitària vigent. Recomanem comprar l'entrada prèviament en línia.

ESPAIPati de les Dones

IDIOMACastellà / Català

El excepcionalismo humano considera a la especie humana como superior al resto de las especies. Este desprecio por lo no humano fundamenta la idea de que la Tierra y los seres que la habitan son recursos para explotar o bienes para preservar. Pero no se trata de proteger ni de preservar, sostiene la filósofa Isabelle Stengers, sino de asumir responsabilidades ante la catástrofe ecológica.

En esta sesión, conversaremos con el investigador independiente, artista y programador Óscar Martín y el filósofo Toni Navarro sobre redes de conciencia bioquímica, inteligencias no humanas, responsabilidad y tecnologías de terraformación:¿qué responsabilidades tenemos que asumir, sobre todo si nos consideramos superiores al resto de las especies? ¿Qué podemos aprender de las inteligencias no humanas? ¿Cómo terraformar con especies compañeras? ¿Qué papeles atribuimos a la tecnología? ¿Cómo se entrecruzan activismo, filosofía, arte y ciencia?

Participantes: Toni Navarro, Óscar Martín

Directores/as: Helen Torres

Esta actividad forma parte de Ciencia fricción, Conversaciones entre ruinas

Aforo limitado según la normativa sanitaria vigente. Recomendamos comprar la entrada anticipadamente en línea.

ESPACIOPati de les Dones

IDIOMACastellano / Catalán

Human exceptionalism considers the human species to be superior to all other species. This disregard for what is non-human underlies the idea that Earth and its inhabitants are resources to exploit and goods to protect. However, according to philosopher Isabelle Stengers, it is not a question of protection or preservation, but of not assuming responsibilities in the face of an ecological catastrophe.

In this session, we will converse with independent researcher, artist and programmer Óscar Martín and philosopher Toni Navarro about the networks of biochemical consciousness, non-human intelligence, responsibility and technologies of terraformation: what responsibilities must we assume, especially if we consider ourselves superior to all other species? What can we learn from non-human intelligence? How can we terraform with companion species? What role does technology play? How do activism, philosophy, art and science fit together?

Participants: Toni Navarro, Óscar Martín

Directors: Helen Torres

This activity is part of Science Friction, Conversations among ruins

Limited capacity according to current health regulations. We recommend buying the ticket in advance online.

VENUEThe Pati de les Dones

LANGUAGESpanish / Catalan

Comparte con tus amigos

Fecha y hora

Ubicación

CCCB

5 Carrer de Montalegre

08001 Barcelona

Spain

Ver mapa

{ _('Organizer Image')}

Organizador CCCB - Centre de Cultura Contemporània de Barcelona

Organizador de CCCB- Converses entre runes.¨Com sortir de l'excepcionalisme humà?

El CCCB és un centre cultural multidisciplinari dedicat a explorar els grans temes de la societat contemporània per mitjà de diferents llenguatges i formats, amb un extens programa que inclou grans exposicions temàtiques, cicles de conferències i trobades literàries, projeccions audiovisuals i festivals.

Guarda este evento

Evento guardado