0 € – 7 €

CCCB-Exposició William Kentridge - 1 a 11 de febrer 2021

Panel Acciones y detalles

0 € – 7 €
Descripción del evento
William Kentridge és una de les veus de referència en l’art contemporani internacional

Acerca de este evento

A través de l’animació, el dibuix, el cinema, la música o el teatre, l’artista sud-africà William Kentridge ha construït una obra tentacular, que barreja tècniques i disciplines. La mostra és una oportunitat única per veure algunes de les obres més emblemàtiques de Kentridge: tapissos de gran format, la impactant instal·lació audiovisual More Sweetly Play the Dance i la sèrie completa dels onze curtmetratges d’animació Drawings for Projection. El CCCB és el primer lloc a Europa on s’estrena la darrera pel·lícula de Kentridge, City Deep.

Amb aquesta exposició, el CCCB no només vol aprofundir en l’obra i la trajectòria artística d’un creador fonamental, sinó també plantejar reflexions sobre els reptes del postcolonialisme i la dialèctica entre el poder, els marges i l’exclusió en l’actualitat.

Les creacions de William Kentridge fan referència a la seva ciutat d’origen, Johannesburg, a la història de Sud-àfrica i a l’apartheid, però, sobretot, toquen qüestions universals: la naturalesa de les relacions humanes, la memòria, la dominació i la culpa o la dissecció del poder.

Informació pràctica

Horari:

Entrades per franges horàries, de dilluns a dissabte d'11:00 a 18:45 i diumenge d'11:00 a 14h30. Diumenge a la tarda de 15 a 20h és gratuït. Cal reservar hora clicant aquí.

Portes Obertes per les Festes de Santa Eulàlia :

Els dies 12,13 i 14 de febrer, celebrem les festes de Santa Eulàlia amb portes obertes a l'exposició de William Kentridge. Les entrades seran amb reserva prèvia.

Dins de les mesures de prevenció davant la Covid-19, es recomana adquirir les entrades amb reserva prèvia. Els aforaments s'ajusten a la normativa vigent.

Informacions per preparar la visita:

El CCCB tanca a les 20:00h, la mitjana de la visita és de 90 minuts. L'accés a les sales es realitzarà puntual, recomanem arribar 5 minuts abans de l'hora d'entrada. Preguem tingueu en compte aquestes informacions en el moment de reservar les vostres entrades.

De moment, no obrirem el servei de consigna i, per tant, cal tenir en compte que no es podrà entrar amb cascs de moto, motxilles o bosses grosses, ni cap tipus de vehicles de mobilitat personal.

Preu: 6€ (+ comissió).

CASTELLANO

A través de la animación, el dibujo, el cine, la música o el teatro, el artista sudafricano William Kentridge ha construido una obra tentacular, que mezcla técnicas y disciplinas. La muestra es una oportunidad única para ver algunas de las obras más emblemáticas de Kentridge: tapices de gran formato, la impactante instalación audiovisual More Sweetly Play the Dance y la serie completa de los once cortometrajes de animación Drawings for Projection. El CCCB es el primer lugar en Europa donde se estrena la última película de Kentridge, City Deep.

Con esta exposición, el CCCB no solo quiere profundizar en la obra y la trayectoria artística de un creador fundamental, sino también plantear reflexiones acerca de los retos del poscolonialismo y la dialéctica entre el poder, los márgenes y la exclusión en la actualidad.

Las creaciones de William Kentridge hacen referencia a su ciudad de origen, Johannesburgo, a la historia de Sudáfrica y el apartheid, pero, sobre todo, tocan cuestiones universales: la naturaleza de las relaciones humanas, la memoria, la dominación y la culpa o la disección del poder.

Información práctica

Horario:

Entradas por franjas horarias de lunes a sábado de 11:00 a 18:45 y domingo de 11:00 a 14:30h. Domingo por la tarde de 15 a 20h es gratuito. Deben reservar hora clicando aquí.

Puertas Abiertas para las Fiestas de Santa Eulàlia:

Los días 12,13 i 14 de febrero, habrá puertas abiertas a la exposición de William Kentridge por motivo de las Fiestas de Santa Eulàlia.

Debido a las medidas de prevención ante la Covid-19, se recomienda adquirir las entradas con reserva previa. Los aforos están limitados a la normativa actual.

Informaciones para preparar la visita:

El CCCB cierra a las 20:00h, la media de visita és de 90 minuts. El acceso a la exposición se realizará puntual, recomendamos llegar 5 minutos antes de la hora de entrada. Les rogamos que tengan en cuenta estas informaciones en el momento de reservar sus entradas. Por el momento, no abriremos el servicio de consigna y, por lo tanto, hay que tener en cuenta que no se podrá entrar con cascos de moto, mochilas o bolsas grandes, ni ningún tipo de vehículo de transporte individual.

Precio : 6€ (+comisión).

ENGLISH

With animation, drawing, cinema, music and theatre, South African artist William Kentridge has built a sprawling work, combining techniques and disciplines. The exhibition is a unique chance to see some of Kentridge’s most iconic works: large-format tapestries, the impressive audiovisual installation More Sweetly Play the Dance and the full series of 11 short animation films, Drawings for Projection. The CCCB is the first place in Europe to premiere Kentridge’s latest film, City Deep.

With this exhibition, the CCCB aims not just to explore the work and the artistic career of an important creator, but to reflect on the challenges of postcolonialism and the dialectic between power, margins and exclusion today.

William Kentridge’s creations refer to his hometown, Johannesburg, to the history of South Africa and to Apartheid, but above all they touch on universal issues: the nature of human relations, memory, domination, guilt and dissection of power.

Practical information:

Opening times

Time slots for paying entry, from Tuesday to Saturday, 11:10 am to 18:30 pm and Sunday from 11:10am to 14pm

Free entry on Sunday afternoon from 15 pm to 19pm . Take your ticket here.

More information

The CCCB closes at 20:00h, the average time for the visit is 90 minutes. The access to the spaces will be on time, we advise to arrive 5 minutes before the entrance time. We kindly request to take into account this information at the moment you book your tickets.

For the time being, we will not be opening the cloakroom service and, therefore, it is necessary to bear in mind that you cannot enter with motorbike helmets, rucksacks, or large bags, wheeled vehicles.

Entry fee: 6€ (+comission fee).

Comparte con tus amigos

Guarda este evento

Evento guardado