Gratis

CCCB-Exposició William Kentridge- Portes Obertes-Festes de Santa Eulàlia

Panel Acciones y detalles

Gratis
Descripción del evento
Exposició adaptada amb les mesures de seguretat pertinents

Acerca de este evento

A través de l’animació, el dibuix, el cinema, la música o el teatre, l’artista sud-africà William Kentridge ha construït una obra tentacular, que barreja tècniques i disciplines. La mostra és una oportunitat única per veure algunes de les obres més emblemàtiques de Kentridge: tapissos de gran format, la impactant instal·lació audiovisual More Sweetly Play the Dance i la sèrie completa dels onze curtmetratges d’animació Drawings for Projection. El CCCB és el primer lloc a Europa on s’estrena la darrera pel·lícula de Kentridge, City Deep.

Amb aquesta exposició, el CCCB no només vol aprofundir en l’obra i la trajectòria artística d’un creador fonamental, sinó també plantejar reflexions sobre els reptes del postcolonialisme i la dialèctica entre el poder, els marges i l’exclusió en l’actualitat.

Les creacions de William Kentridge fan referència a la seva ciutat d’origen, Johannesburg, a la història de Sud-àfrica i a l’apartheid, però, sobretot, toquen qüestions universals: la naturalesa de les relacions humanes, la memòria, la dominació i la culpa o la dissecció del poder.

L’exposició està adaptada per garantir una experiència segura en temps de la COVID-19. Per a més informació cliqueu aquí

Informació pràctica

Horari

Divendres 12, dissabte 13 i diumenge 14 de febrer de 11h 00 a 20h00. Últim accés a sales a les 19h00 amb reserva.

Diumenge a la tarda de 15 a 20h és gratuït. Cal reservar hora.

El CCCB tanca a les 20:00h, la mitjana de la visita és de 90 minuts. L'accés a les sales es realitzarà puntual, recomanem arribar 5 minuts abans de l'hora d'entrada. Preguem tingueu en compte aquestes informacions en el moment de reservar les vostres entrades.

De moment, no obrirem el servei de consigna i, per tant, cal tenir en compte que no es podrà entrar amb cascs de moto, motxilles o bosses grosses, ni cap tipus de vehicles de mobilitat personal.

L'exposició també està oberta els altres dies, de pagament:

Entrades per franges horàries, de dilluns a dissabte de 11:00 a 18:45 i diumenge de 11:00 a 14:30h. Precio : 6€ (+comisión).

CASTELLANO

A través de la animación, el dibujo, el cine, la música o el teatro, el artista sudafricano William Kentridge ha construido una obra tentacular, que mezcla técnicas y disciplinas. La muestra es una oportunidad única para ver algunas de las obras más emblemáticas de Kentridge: tapices de gran formato, la impactante instalación audiovisual More Sweetly Play the Dance y la serie completa de los once cortometrajes de animación Drawings for Projection. El CCCB es el primer lugar en Europa donde se estrena la última película de Kentridge, City Deep.

Con esta exposición, el CCCB no solo quiere profundizar en la obra y la trayectoria artística de un creador fundamental, sino también plantear reflexiones acerca de los retos del poscolonialismo y la dialéctica entre el poder, los márgenes y la exclusión en la actualidad.

Las creaciones de William Kentridge hacen referencia a su ciudad de origen, Johannesburgo, a la historia de Sudáfrica y el apartheid, pero, sobre todo, tocan cuestiones universales: la naturaleza de las relaciones humanas, la memoria, la dominación y la culpa o la disección del poder.

La exposición está adaptada para garantizar una experiencia segura en tiempos de la COVID-19.

Información práctica

Horario:

Viernes 12, sábado 13 y domingo 14 de febrero de 11h 00 a 20h00. Último acceso a salas a las 19h00 con reserva previa.

Domingo por la tarde de 15 a 20h es gratuito. Deben reservar hora.

El CCCB cierra a las 20:00h, la media de visita és de 90 minuts. El acceso a la exposición se realizará puntual, recomendamos llegar 5 minutos antes de la hora de entrada. Les rogamos que tengan en cuenta estas informaciones en el momento de reservar sus entradas.

Por el momento, no abriremos el servicio de consigna y, por lo tanto, hay que tener en cuenta que no se podrá entrar con cascos de moto, mochilas o bolsas grandes, ni ningún tipo de vehículo de transporte individual.

La exposición también está abierta otros días, de pago:

Entradas por franjas horarias, de lunes a sábado de 11:00 a 18:45 y domingo de 11:00 a 14:30h. Precio : 6€ (+comisión).

ENGLISH

With animation, drawing, cinema, music and theatre, South African artist William Kentridge has built a sprawling work, combining techniques and disciplines. The exhibition is a unique chance to see some of Kentridge’s most iconic works: large-format tapestries, the impressive audiovisual installation More Sweetly Play the Dance and the full series of 11 short animation films, Drawings for Projection. The CCCB is the first place in Europe to premiere Kentridge’s latest film, City Deep.

With this exhibition, the CCCB aims not just to explore the work and the artistic career of an important creator, but to reflect on the challenges of postcolonialism and the dialectic between power, margins and exclusion today.

William Kentridge’s creations refer to his hometown, Johannesburg, to the history of South Africa and to Apartheid, but above all they touch on universal issues: the nature of human relations, memory, domination, guilt and dissection of power.

The exhibition has been adapted to guarantee a safe experience in times of COVID-19

Practical information:

February 12th, 13th and 14th from 11pm to 20pm. Last admission at 19h00 pm with reservation.

Free entry on Sunday afternoon from 15 pm to 19pm . Take your ticket.

The CCCB closes at 20:00h, the average time for the visit is 90 minutes. The access to the spaces will be on time, we advise to arrive 5 minutes before the entrance time. We kindly request to take into account this information at the moment you book your tickets.

For the time being, we will not be opening the cloakroom service and, therefore, it is necessary to bear in mind that you cannot enter with motorbike helmets, rucksacks, or large bags, wheeled vehicles.

Other opening times, payment required:

Time slots for paying entry, from Tuesday to Saturday, 11:00 am to 18:30 pm and Sunday from 11:00am to 14:30 pm.

Entry fee: 6€ (+comission fee).

Comparte con tus amigos

Guarda este evento

Evento guardado