0 € – 4 €

Conversa de Markus Gabriel i Miquel Seguró. Una nova ètica global.

Panel Acciones y detalles

0 € – 4 €

Información sobre el evento

Comparte este evento

Fecha y hora

Ubicación

Ubicación

CCCB

5 Carrer de Montalegre

08001 Barcelona

Spain

Ver mapa

Descripción del evento
El filòsof Markus Gabriel, parlarà amb Miquel Seguró del paper que té la filosofia davant la crisi global en què estem immersos.

Acerca de este evento

En aquesta sessió, el filòsof Markus Gabriel, que acaba de publicar el llibre Ética para tiempos oscuros (Pasado y Presente, 2021), parlarà amb Miquel Seguró del paper que té la filosofia davant la crisi global en què estem immersos.

Per al filòsof Markus Gabriel, l’acumulació de crisis que han tingut lloc al llarg del 2020 ha posat de manifest alguns dels riscos del sistema polític i social a escala global, com ara la crisi de les democràcies liberals, la fragilitat dels sistemes de salut i de protecció de la vida o la digitalització creixent de la societat. En aquest context, per a Gabriel, la crisi del coronavirus ens ha situat davant d’un mirall: ens ha mostrat qui som col·lectivament i quines són les mancances del nostre mode de vida, però alhora també ens ha permès obrir els ulls davant la necessitat d’una transformació ètica del nostre món.

En aquesta sessió, Markus Gabriel conversarà amb el filòsof Miquel Seguró sobre la necessitat urgent d’un nou model de cooperació entre ciència, política i economia, que, juntament amb la societat civil, ens permeti superar el moment actual i desafiar els reptes del segle XXI.

Aquesta activitat està organitzada amb la col·laboració del Festival VilaPensa i l’Editorial Pasado y Presente.

Participants: Markus Gabriel, Miquel Seguró

Preus

3 €

Gratuït - Amics del CCCB, aturats, carnet de docent de la Generalitat, jubilats amb la Targeta Rosa.

Aforament limitat segons la normativa sanitària vigent. Recomanem comprar l'entrada prèviament en línia.

IDIOMA

Català / Anglès

Servei de traducció simultània anglès - català

En esta sesión, el filósofo Markus Gabriel, que acaba de publicar el libro Ética para tiempos oscuros (Pasado y Presente, 2021), hablará con Miquel Seguró del papel que desempeña la filosofía ante la crisis global en la que estamos inmersos.

Para el filósofo Markus Gabriel, la acumulación de crisis que han tenido lugar a lo largo de 2020 ha puesto de manifiesto algunos de los riesgos del sistema político y social a nivel global, como la crisis de las democracias liberales, la fragilidad de los sistemas de salud y de protección de la vida o la digitalización creciente de la sociedad. En este contexto, para Gabriel, la crisis del coronavirus nos ha colocado ante un espejo: nos ha mostrado quiénes somos colectivamente y cuáles son las carencias de nuestro modo de vida, pero a la vez también nos ha permitido abrir los ojos ante la necesidad de una transformación ética de nuestro mundo.

En esta sesión, Markus Gabriel conversará con el filósofo Miguel Seguró acerca de la necesidad urgente de un nuevo modelo de cooperación entre ciencia, política y economía, que, junto con la sociedad civil, nos permita superar el momento actual y desafiar los retos del siglo XXI.

Esta actividad está organizada con la colaboración del Festival VilaPensa y la Editorial Pasado y Presente.

Participantes: Markus Gabriel, Miquel Seguró

Precios

3 €

Gratuito - Amigos del CCCB, parados, carnet de docente de la Generalitat y jubilados con la Tarjeta Rosa.

Aforo limitado según la normativa sanitaria vigente. Recomendamos comprar la entrada anticipadamente en línea.

IDIOMA

Catalán / Inglés

Servicio de traducción simultánea inglés - catalán

In this session the philosopher Markus Gabriel, who has just published the book Ética para tiempos oscuros (Moral Progress in Dark Times, Pasado y Presente, 2021), will speak with Miquel Seguró about the role played by philosophy in the situation of global crisis in which we are immersed.

For the philosopher Markus Gabriel, the accumulation of crises that occurred throughout 2020 has drawn attention to some of the risks faced by the political and social system at the global level, among them the crisis of liberal democracies, the fragility of health and life protecting systems, and increasing digitalisation of society. With this background Gabriel believes that the coronavirus crisis has placed us before a mirror that has not only shown who we are collectively and what is lacking in our way of life, but it has also allowed us to open our eyes to the need for an ethical transformation of our world.

In this session Markus Gabriel will speak with the philosopher Miquel Seguró about the urgent need for a new model of cooperation between science, politics, and economy which, working with civil society, would enable us to overcome the present situation and face the challenges of the twenty-first century.

This event is jointly organised with the Festival VilaPensa and the publisher Editorial Pasado y Presente.

Participants: Markus Gabriel, Miquel Seguró

Prices

3 €

Free of charge - Friends of the CCCB, unemployed, certified teachers (with ID), “Targeta Rosa” pensioners.

Limited capacity according to current health regulations. We recommend buying the ticket in advance online.

LANGUAGE

Catalan / English

Comparte con tus amigos

Fecha y hora

Ubicación

CCCB

5 Carrer de Montalegre

08001 Barcelona

Spain

Ver mapa

Guarda este evento

Evento guardado