0 € – 4 €

Cos i pandèmia: els efectes socials del confinament. (La Nit de les Idees)

Panel Acciones y detalles

0 € – 4 €

Información sobre el evento

Comparte este evento

Fecha y hora

Ubicación

Ubicación

CCCB

5 Carrer de Montalegre

08001 Barcelona

Spain

Ver mapa

Política de reembolso

Política de reembolso

No se hacen reembolsos

Descripción del evento
Conversa entre l’escriptora i activista queer Wendy Delorme i l’artista i investigadora Joana Moll.

Acerca de este evento

La pandèmia ens ha obligat a reduir al màxim el contacte físic amb els altres i a crear una distància social a la qual no estàvem acostumats. El cos ha deixat de ser un espai de relació i intimitat per convertir-se en una superfície que hem de protegir de qualsevol contacte. Aquest és un esdeveniment social sense precedents en un món globalitzat on hi domina l’hàbit de la mobilitat constant, dels espais massificats i de la possibilitat de trobada i de contacte físic entre els cossos.

Del desig de trobar-se, de moure’s i del cos de l’altre, hem passat a l’aïllament, al confinament domiciliari i a la sospita envers els altres. Però, què ens ha revelat aquest esdeveniment sobre les nostres relacions i sobre els nostres modes de vida? Què volem fer amb aquests canvis? Com podem utilitzar-los per repensar la salut dels nostres cossos i de les nostres relacions? Quines possibilitats de les tecnologies digitals volem conservar, o evitar, en una societat postpandèmica?

En aquesta sessió l’escriptora, artista i activista queer Wendy Delorme i l’artista Joana Moll abordaran aquestes qüestions, moderades pel filòsof i traductor Xavier Bassas, en un diàleg que tindrà lloc simultàniament a Barcelona i a Lió, tant presencialment com virtualment.

L’acte s’emmarca dins la celebració de La Nit de les Idees, una proposta de la xarxa cultural francesa que promou la lliure circulació d’idees i sabers per mitjà de la celebració simultània d’actes culturals arreu del món. Aquesta sessió se celebra amb l’Institut Français de Barcelona i amb l’École de l’Anthropocène de Lyon.

Informació pràctica:

Preu: 3€ (més comissió)

Entrada gratuïta per a Amics del CCCB, aturats, carnet Docent (formació obligatòria), jubilats amb Targeta Rosa.

Espai: Sala TeatreIdioma: Català / Francès

Es prega puntualitat, un cop iniciada la sessió no es podrà entrar.

La pandemia nos ha obligado a reducir al máximo el contacto físico con los demás y a crear una distancia social a la que no estábamos acostumbrados. El cuerpo ha dejado de ser un espacio de relación e intimidad para convertirse en una superficie que tenemos que proteger de cualquier contacto. Esto constituye un acontecimiento social sin precedentes en un mundo globalizado donde domina el hábito de la movilidad constante, de los espacios masificados y de la posibilidad de encuentro y de contacto físico entre los cuerpos.

Del deseo de encontrarse, de moverse y del cuerpo del otro, hemos pasado al aislamiento, al confinamiento domiciliario y a la sospecha hacia los demás. Pero ¿qué nos ha revelado este acontecimiento sobre nuestras relaciones, sobre nuestra formas de vida? ¿Qué queremos hacer con estos cambios? ¿Cómo podemos utilizarlos para repensar la salud de nuestros cuerpos y de nuestras relaciones humanas? Y ¿qué posibilidades de las tecnologías digitales queremos conservar, o evitar, en una sociedad postpandémica?

En esta sesión la escritora, artista y activista queer Wendy Delorme y la artista Joana Moll abordarán estas cuestiones, moderadas por el filósofo y traductor Xavier Bassas, en un diálogo que tendrá lugar simultáneamente en Barcelona y en Lyon, presencial y virtualmente.

El acto se enmarca dentro de la celebración de La Noche de las Ideas, una propuesta de la red cultural francesa que promueve la libre circulación de ideas y saberes por medio de la celebración simultánea de actos culturales en todo el mundo. Esta sesión se celebra con el Institut Français de Barcelona y con la École de l’Anthropocène de Lyon.

Información práctica:

Preu: 3€ (més comisión)

Entrada gratuita para Amics del CCCB, parados, carnet Docente (formación obligatoria), jubilados con Targeta Rosa.

Espai: Sala Teatre

Idioma: Catalán / Francés

Se ruega puntualidad, una vez iniciada la sesión no se permitirá entrar.

The pandemic has obliged us to reduce to the maximum physical contact with others, creating a social distance we are not accustomed to. The body has stopped being a space of relationship and intimacy to become a surface we must protect from any kind of contact. This is an unprecedented social situation in a globalised world where the habit of constant mobility, crowded spaces, and the possibility of encounters and physical contact between bodies prevail.

From the desire for encounters, for moving, and for other bodies, we have gone to isolation, confinement at home, and suspicion about the others. But what has this revealed about our relationships, and way of life? What do we want to do with them? Can we use them to rethink the health of our bodies and of our human relations? And what possibilities of the digital technologies do we want to keep, or avoid, in a post-pandemic society?

In this session the queer writer, artist, and activist Wendy Delorme and the artist Joana Moll will talk about these questions in a discussion which, moderated by the philosopher and translator Xavier Bassas, will take place simultaneously in Barcelona and Lyon both on-site and virtually.

This event is part of the celebration of the Night of Ideas, a project of the French cultural network that promotes the free circulation of ideas and knowledge by means of a simultaneous holding of cultural events around the world. This session will be held with the French Institute of Barcelona and the Lyon École de l’Anthropocène.

Información práctica:

Practical information:

Price: € 3 (commission not included)

Free entry for Amics CCCB, unemployed, Teaching card (compulsory education), retirees with Targeta Rosa.

Espai: Sala Teatre

Language: Catalan / French

Punctuality is requested, once the session has started entrance is not allowed.

Comparte con tus amigos

Fecha y hora

Ubicación

CCCB

5 Carrer de Montalegre

08001 Barcelona

Spain

Ver mapa

Política de reembolso

No se hacen reembolsos

Guarda este evento

Evento guardado