Gratis

Curs Atenció a la diversitat TDA

Información sobre el evento

Comparte este evento

Fecha y hora

Ubicación

Ubicación

Sabadell

Doctor Almera

33

08205 Sabadell

Spain

Ver mapa

Amigos que van
Descripción del evento

Descripción

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT: TDA

Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya

DIES I HORARI:
Inici: 03/07/2017 Final: 07/07/2017
Horari: de dilluns a divendres de 8 a 14 h

Durada: 30 hores

Objectius generals:
- Comprendre la importància de la diversitat a l'aula i com aquesta afecta a les funcions que el professor ha d'assumir en ella.
- Adquirir els coneixements necessaris per aplicar estratègies tenint en compte les diferències que exis-teixin a l’aula.
- Adquirir els coneixements bàsics a prop dels programes preventius i com dur-los a terme.
Objectius específics:
- Conèixer els diferents tipus de discapacitats i les característiques de les persones amb necessitats edu-catives especials.
- Conèixer nous recursos per gestionar els conflictes que es puguin donar dins de l’aula -i dinàmiques per cohesionar el grup-classe.
- Conèixer les característiques de les persones d’altres cultures.
Continguts:
1. Atenció a la diversitat
2. Factors de diversitat
3. Mesures d’atenció a la diversitat
4. Necessitats educatives més freqüents
5. L’adaptació curricular com a mesura d’ate-nció a la diversitat
6. Adaptacions curriculars no significatives o el reforç educatiu com a mesura d’atenció a la diversitat
7. Avaluació psicopedagògica

Comparte con tus amigos

Fecha y hora

Ubicación

Sabadell

Doctor Almera

33

08205 Sabadell

Spain

Ver mapa

Guarda este evento

Evento guardado