Gratis

DIFICULTATS D’APRENENTATGE: Detecció, prevenció i tractament

Información sobre el evento

Comparte este evento

Fecha y hora

Ubicación

Ubicación

Carrer del Doctor Almera, 33

33 Carrer del Doctor Almera

08205 Sabadell

Spain

Ver mapa

Descripción del evento

Descripción

Curs subvencionat pel Consorci de la formació continua de Catalunya per personal en actiu del sector privat (Inclòs autònoms)

Inici: 20/03/2018 Final: 07/05/2018
Horari:
dimarts i divendres de 18 a 21 h Durada: 30 hores
Objectius:
Aplicar estratègies d'intervenció a l'aula per millorar el procés d'apre-nentatge d'aquests alumnes.
Proporcionar coneixements per tal que els participants siguin capaços d'identificar els signes de risc que presenten els alumnes amb trastorns d’aprenentatge. Promoure l'aprenentatge d'estratègies útils perquè els assistents puguin ajudar els alumnes a afrontar els seus trastorns d'aprenentatge
Continguts:
1. Fonaments del trastorn/trastorns d'aprenentatge i el seu desenvolupament
1.1. Dislèxia
1.2. Discalcúlia
1.3. Trastorn específic del llenguatge
1.4. Trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat - TDAH
2. Aprenentatge i necessitats educatives especials derivades
2.1. L’atenció la diversitat com a marc general
3. Diagnòstic i avaluació psicoeducativa
3.1. La determinació dels aprenentatges bàsics i imprescindibles per a poder seguir el procés educatiu
3.2. L’observació del procés de desenvolupament dels alumnes
3.3. La detecció de dificultats
4. Tractament i intervenció psicoeducativa
4.1. L’escola, el mestre i l’acció educativa
4.2. La intervenció educativa adaptada a cada un dels infants
4.3. Proposta d’exercicis que milloren el rendiment d’aquests alumnes
4.4. Les mesures de suport a l’aprenentatge

Comparte con tus amigos

Fecha y hora

Ubicación

Carrer del Doctor Almera, 33

33 Carrer del Doctor Almera

08205 Sabadell

Spain

Ver mapa

Guarda este evento

Evento guardado