Gratis

DISSENY DE PROGRAMACIONS DIDÀCTIQUES PER A FORMADORS

Información sobre el evento

Comparte este evento

Fecha y hora

Ubicación

Ubicación

Escola Joviat

Folch i Torres, 5‐13

08241 Manresa

Spain

Ver mapa

Amigos que van
Descripción del evento

Descripción

DISSENY DE PROGRAMACIONS DIDÀCTIQUES PER A FORMADORS

Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya

Durada: 15 hores

Inici: 27/11/2017 Horari: 15 a 20 h Dies: Dilluns, dimecres i dijous

Objectius:

- Aplicar les tècniques i habilitats de programació didàctica en el disseny d’un procés d’ensenyament -aprenentatge.

- Saber elaborar els objectius d’una acció formativa

- Aplicar els criteris per a la selecció dels continguts en funció dels objectius

- Saber escollir la metodologia adequada adaptada als objectius i continguts de l’acció formativa i al grup al qual es dirigeix

- Conèixer i saber seleccionar els recursos didàctics existents

- Conèixer els principals sistemes d’avaluació

Continguts:

1. El Procés d’ensenyament -aprenentatge.

1.1. El Procés d’ensenyament -aprenentatge. en la Formació d’adults

1.2. Característiques de l’Alumnat Adult i Aprenentatge

1.3. La Relació Formació Treball

1.4. El Diagnòstic Inicial: el Grup d’aprenentatge

1.5. L’Anàlisi del Treball: La seva Importància en la Formació

2. Programació didàctica

2.1. Definició de Programació i Finalitat de la Programació

2.2. Elements de la Programació

2.3. La unitat didàctica

2.4. L’organització espai-temporal de la unitat didàctica

2.5. Objectius: ¿Com Formular Objectius?

2.6. Classificació dels Objectius i Taxonomies

2.7. Les competències bàsiques

2.8. Continguts Formatius: Criteris per a Seleccionar Continguts

2.9. Tècniques de Seqüenciació de Continguts

2.10. Metodologia, Classificació de Mètodes Didàctics:

2.11. Metodologies Centrades en la Transmissió de la Informació

2.12. Metodologies Centrades en els Processos d’Aplicació

2.13. Metodologies Centrades en l’Activitat de l’Alumnat

2.14. Els temes transversals

2.15. Recursos Didàctics: Selecció i Classificació

2.16. Avaluació

Comparte con tus amigos

Fecha y hora

Ubicación

Escola Joviat

Folch i Torres, 5‐13

08241 Manresa

Spain

Ver mapa

Guarda este evento

Evento guardado