22,18 € – 221,78 €

Good Design is... Talks

Información sobre el evento

Comparte este evento

Fecha y hora

Ubicación

Ubicación

Disseny Hub Barcelona

Plaça de les Glòries Catalanes, 37

08018 Barcelona

Spain

Ver mapa

Descripción del evento
Good Design is...

Acerca de este evento

[CAT]

La inspiració és tan important com aprendre el domini de la tècnica. Per això «Good design is...» Talks és una jornada de conferències imprescindible per trencar la rutina diària i inspirar-se de la mà de grans referents, que reflexionaran sobre els principis que els mouen en la seva pràctica diària. Es tracta d'una jornada on dissenyadors de les diferents disciplines (gràfica, industrial, moda, arquitectura, artesania...) podran aprendre els uns dels altres sobre la seva motivació i els seus principis essencials.

El disseny ha de ser innovador? Útil? Estètic? Honest? Durador? Sostenible? Aquesta Barcelona Design Week volem esbrinar què és el bon disseny avui amb el suport de referents nacionals i internacionals de diferents disciplines i prenent com a punt de partida els «10 principis del bon disseny» de Dieter Rams.

Una jornada de conferències amb noms destacats com Apparatu, Chris Lefteri, Curro Claret, Deutsche & Japaner, Feminist Internet, Harquitectes, La Col, Lievore + Altherr Désile Park, Lolo & Sosaku, Tina Gorjanc, Zak Group, Maria ke Fisherman o Anne Lacaton. Aquesta última, presidenta del jurat dels Premis FAD d’Arquitectura Internacionals 2019, serà l’encarregada de cloure la jornada, que comptarà amb espais de debat moderats per Jose Luis de Vicente.

Traducció simultània durant tota la jornada.

Més informació sobre el programa, contingut i properes confirmacions de «Good Design is ...» Talks, a www.fad.cat

Horaris detallats al final d'aquest text

[ESP]

La inspiración es tan importante como aprender el dominio de la técnica. Por eso «Good design is ...» Talks es una jornada de conferencias imprescindible para romper la rutina diaria y inspirarse de la mano de grandes referentes, que reflexionarán sobre los principios que los mueven en su práctica diaria. Se trata de una jornada donde diseñadores de las diferentes disciplinas (gráfica, industrial, moda, arquitectura, artesanía ...) podrán aprender los unos de los otros sobre su motivación y sus principios esenciales.

¿El diseño debe ser innovador? ¿Útil? ¿Estético? ¿Honesto? ¿Duradero? ¿Sostenible? En esta Barcelona Design Week queremos averiguar qué es el buen diseño hoy con el apoyo de referentes nacionales e internacionales de diferentes disciplinas y tomando como punto de partida los «10 principios del buen diseño» de Dieter Rams.

Una jornada de conferencias con nombres destacados como Apparatu, Chris Lefteri, Curro Claret, Deutsche & Japaner, Feminist Internet, Harquitectes, La Col, Lievore + Altherr Désile Park, Lolo & Sosaku, Tina Gorjanc, Zak Group, Maria ke Fisherman y Anne Lacaton. Esta última, presidenta del jurado de los Premios FAD de Arquitectura Internacionales 2019, será la encargada de cerrar la jornada, que contará con espacios de debate moderados por Jose Luis de Vicente.

Traducción simultánea durante toda la jornada.

Más información sobre el programa, contenido y próximas confirmaciones de «Good Design is...» Talks, en www.fad.cat

Horarios detallados al final de este texto.

[ENG]

What is good design? This is the question that Dieter Rams faced in the 1970's, considering it imperative for the future of design and society as a whole, producing his «10 Principles of Good Design». He understood that behind the works of designers, architects, artists and other related disciplines there is always a set of principles.

In the «Good design is ...» Talks, the FAD adopts Dieter Rams’ «10 Principles of Good Design» as the starting point and invites major figures from the national and international scene in all disciplines to explain their work and share their way of understanding and practicing the principles of good design.

A session of conferences with such prominent voices as Apparatu, Chris Lefteri, Curro Claret, Deutsche & Japaner, Feminist Internet, Harquitectes, La Col, Lievore + Altherr Désile Park, Lolo & Sosaku, Tina Gorjanc, Zak Group and Anne Lacaton, the chair of the jury of the International FAD Awards 2019, will be in charge of closing the session, which will feature debating spaces moderated by Jose Luis de Vicente.

Simultaneous translation throughout the entire day.

More information about the program, content and upcoming confirmations of «Good Design is...» Talks in www.fad.cat

Horari / Horario / Timetable

9.00hs - 9.15 hs Welcome

9.15hs - 9.45hs Chris Lefteri

9.45hs - 10.15hs Apparatu

10.15hs - 10.45hs Maria Ke Fisherman

10.45hs - 11.10hs DEBATE

BREAK

11.30hs - 12.00hs La Col

12.00hs - 12.30hs Curro Claret

12.30hs - 13.00hs Deutsche & Japaner

13.00hs - 13.25hs DEBATE

LUNCH BREAK

15.00hs - 15.30hs Tina Gorjanc

15.30hs - 16.00hs Harquitectes

16.00h - 16.30hs Feminist Internet

16.30hs - 17.00hs DEBATE

BREAK

17.15hs - 17.45hs Lolo & Sosaku

17.45hs -18.15hs Lievore + Altherr Désile Park

18.15hs -18.45hs Zak Group

18.45hs - 19.15hs DEBATE

BREAK

19.30hs - 20.15hs Anne Lacaton

AFTER-PARTY

**Totes les entrades permeten accedir a totes les conferències del dia. Incluye los breaks y el after-party. NO INCLOU LUNCH BREAK.

**Todas las entradas permiten acceso a todas las conferencias del día. Incluye los breaks y el after-party. NO INCLUYE LUNCH BREAK.

**All entries allow access to all the conferences of the day. Includes breaks and after-party. DOES NOT INCLUDE LUNCH BREAK.

Comparte con tus amigos

Fecha y hora

Ubicación

Disseny Hub Barcelona

Plaça de les Glòries Catalanes, 37

08018 Barcelona

Spain

Ver mapa

Guarda este evento

Evento guardado