Gratis

II IDEATON PER LES DADES OBERTES DE LA CIUTAT DE VALÈNCIA

Información sobre el evento

Comparte este evento

Fecha y hora

Ubicación

Ubicación

Las Naves

16 Carrer de Joan Verdeguer

46024 València

Spain

Ver mapa

Descripción del evento

Descripción

Fa un any es va realitzar a València el primer Ideaton per les dades obertes de la ciutat de València. En eixa ocasió, més de 22 persones es van reunir per a estudiar, analitzar i discutir, les barreres que eviten un adequat reús de les dades obertes que la ciutat posa a la disposició de la ciutadania. Durant aproximadament 4 hores, i per mitjà de tallers interactius, les persones assistents van debatre sobre els factors que eviten un efectiu reús de les dades que disposa l'administració. Ara, una vegada identificades estes barreres, arriba la segona edició de l'Ideaton, esta vegada amb un objectiu més ambiciós, l'avaluació de la possible estratègia per a millorar el reús de les dades obertes, el potencial de les dades geogràfiques en la ciutat i com els requeriments de la ciutadania, especialment aquelles persones que treballen diàriament amb dades obertes, poden ser part fonamental de l'estratègia que lidera l'actual administració.

Al portal de transparència de l'Ajuntament de València en l'apartat de novetats i en este enllaç https://goo.gl/vkEs1K pots descarregar l'informe de resultats del primer Ideaton

Des del Servici de Transparència i Govern Obert de l'Ajuntament de València col·laborem amb la iniciativa CityData 3.0 del projecte europeu GeoC: Enabling Open Cities (http://geo-c.eu), que cerca dissenyar una estratègia genèrica per a millorar l'impacte de les dades publicades i promoure millors eines per al descobriment de les dades publicades en les ciutats. El Taller s'emmarca en les activitats d'este projecte.

L'activitat és d'una sola sessió, d'aproximadament 4 hores. Realitzarem una sèrie d'activitats amb el grup complet d'assistents, i després en xicotets grups on se'ls assignarà una tasca específica.

Per facilitar la concentració i aprofitament, així com la interacció entre totes les persones participants, es servirà un càtering en el descans.

Finalment realitzarem una posada en comú i discussió sobre els resultats i les activitats realitzades. Es comptarà amb la participació de l'investigador del projecte GeoC Enabling Open Cities, Fernando Benítez.

S'espera que les comunitats de persones usuàries de dades obertes de la ciutat de València siguen diverses, però fem èmfasis en desenvolupadors, analistes de dades, acadèmics d'Open Data, periodistes de dades, emprenedors d'Open Data i grups que tinguen una capacitat tècnica i experiència amb el reús de dades.

Les persones participants podran acudir amb el seu propi ordinador per a treballar si així ho desitgen.

ACTIVITATS A REALITZAR

Avaluació dels elements de l'estratègia per a l'avaluació i millora del reús de les dades geogràfiques obertes de la ciutat de València.

Avaluació dels actuals portals de dades obertes de la ciutat. Propostes i iniciatives públiques i privades.

Avaluació de les metadades requerides per a una identificació efectiva de les dades publicades.

Avaluació del reús de les dades, a través de grups, avaluació de la diferència entre els datasets proveïts per un portal de dades obertes VS el portal de dades geogràfiques de la ciutat de València (Geoportal i València al minut).

Servici de Transparència i Govern Obert

Ajuntament de ValènciaHace un año se realizó en València el primer Ideaton por los datos abiertos de la ciudad de València. En esa ocasión, más de 22 personas se reunieron para estudiar, analizar y discutir, las barreras que evitan un adecuado reúso de los datos abiertos que la ciudad pone a disposición de la ciudadanía. Durante aproximadamente 4 horas, y por medio de talleres interactivos, las personas asistentes debatieron sobre los factores que evitan un efectivo reúso de los datos de que dispone la administración. Ahora, una vez identificadas estas barreras, llega la segunda edición del Ideaton, esta vez con un objetivo más ambicioso, la evaluación de la posible estrategia para mejorar el reúso de los datos abiertos, el potencial de los datos geográficos en la ciudad y como los requerimientos de la ciudadanía, especialmente aquellas personas que trabajan a diario con datos abiertos, pueden ser parte fundamental de la estrategia que lidera la actual administración.

En el portal de transparencia del Ayuntamiento de València en el apartado de novedades y en este enlace https://goo.gl/vkEs1K puedes descargar el informe de resultados del primer Ideaton

Desde el Servicio de Transparencia y Gobierno Abierto del Ayuntamiento de València colaboramos con la iniciativa CityData 3.0 del proyecto europeo GeoC: Enabling Open Cities (http://geo-c.eu), que busca diseñar una estrategia genérica para mejorar el impacto de los datos publicados y promover mejores herramientas para el descubrimiento de los datos publicados en las ciudades. El Taller se enmarca en las actividades de este proyecto.

La actividad es de una sola sesión, de aproximadamente 4 horas. Realizaremos una serie de actividades con el grupo completo de asistentes, y luego en pequeños grupos donde se les asignará una tarea específica.

Para facilitar la concentración y aprovechamiento, así como la interacción entre todas las personas participantes, se servirá un catering en el descanso.

Finalmente realizaremos una puesta en común y discusión sobre los resultados y las actividades realizadas. Se contará con la participación del investigador del proyecto GeoC Enabling Open Cities, Fernando Benítez.

Se espera que las comunidades de personas usuarias de datos abiertos de la ciudad de València sean diversas, pero hacemos énfasis en desarrolladores, analistas de datos, académicos de Open Data, periodistas de datos, emprendedores de Open Data y grupos que tengan una capacidad técnica y experiencia con el reúso de datos.

Las personas participantes podrán acudir con su propio ordenador para trabajar si así lo desean.

ACTIVIDADES A REALIZAR

Evaluación de los elementos de la estrategia para la evaluación y mejora del reúso de los datos geográficos abiertos de la ciudad de València.

Evaluación de los actuales portales de datos abiertos de la ciudad. propuestas e iniciativas públicas y privadas.

Evaluación de los metadatos requeridos para una identificación efectiva de los datos publicados.

Evaluación del reúso de los datos, a través de grupos, evaluación de la diferencia entre los datasets provistos por un portal de datos abiertos VS el portal de datos geográficos de la ciudad de València (Geoportal y València al minut).


Servici de Transparència i Govern Obert

Ajuntament de València

Etiquetas
Comparte con tus amigos

Fecha y hora

Ubicación

Las Naves

16 Carrer de Joan Verdeguer

46024 València

Spain

Ver mapa

Guarda este evento

Evento guardado