Gratis

Internacionalización: Catalonia Trade Portal

Información sobre el evento

Comparte este evento

Fecha y hora

Ubicación

Ubicación

Disseny Hub Barcelona

38 Plaça de les Glòries Catalanes

08018 Barcelona

Spain

Ver mapa

Descripción del evento

Descripción

Internacionalización: Taller sobre el 'Catalonia Trade Portal'


El Clúster Diseño impulsa el próximo 4 de diciembre un taller para conocer el Catalonia Trade Portal, una nueva herramienta digital que ACCIÓ pone a tu servicio y que te ofrece información, herramientas y recursos para ayudarte a hacer crecer tu negocio en el exterior.

El Catalonia Trade Portal reune más de 800 fuentes documentales de todo el mundo para que de forma immediata se puedan conocer los controles, las licencias o aranceles en los productos y países que interesen. Además, se puede acceder a la documentación que requiere el producto en todo el mundo e incluso calcular los costes de importación o exportación en cualquier mercado.

La jornada, impartida por Alba Lara, Gestora de la Oficina Técnica de Barreras a la Internacionalización, hará una presentación práctica del Catalonia Trade Portal, pivotando sobre un producto en concreto del sector del habitat y expondrá 5 aspectos clave a considerar antess de comenzar a exportar.


Agenda:

09:40 – 10:00 Registro

10:00 – 10:40 Presentación Práctica Catalonia Trade Portal / Producto Sector del Hábitat

10:40 – 11:10 5 aspectos clave a considerar antes de empezar a exportar

11:10 – 11:30 Dudas y consultas


Lugar: Disseny Hub Barcelona (Pl. de les Glòries Catalanes, 37-38. 08018 Barcelona)

Acceso: gratuito previa inscripción, acceso preferente para miembros del Clúster Diseño.


Te interesa si...

Eres una empresa que comercializa un producto o un servicio, seai o no vinculado al 'habitat, que quiera aprender cómo, a través del uso de la plataforma ‘Catalonia Trade Portal’ se pueden llegar a identificar mercados potenciales, conocer aranceles, etiquetas para tus productos en el exterior, obtener listado de importadores potenciales, com el objectivo de realizar una prospección comercial para acceder a nuevos mercados...Internacionalización: Taller sobre el 'Catalonia Trade Portal'

El Clúster Disseny impulsa el proper 4 de desembre un taller per a conéixer el Catalonia Trade Portal, una nova eina digital que ACCIÓ posa al teu servei i que t'ofereix informació, eines i recursos per ajudar-te a fer créixer el teu negoci a l'exterior.

El Catalonia Trade Portal reuneix més de 800 fonts documentals d’arreu del món perquè de forma immediata es puguin conèixer els controls, llicències o aranzels en els productes i països que interessen. A més, es pot accedir a la documentació que requereix el producte arreu del món i, fins i tot, calcular els costos d’importació o exportació en qualsevol mercat.

La jornada, impartida per l’Alba Lara, Gestora de l’Oficina Tècnica de Barreres a la Internacionalització, farà una presentació pràctica del Catalonia Trade Portal, pivotant sobre un producte en concret del sector de l’habitat i exposarà 5 aspectes clau a considerar abans de començar a exportar.


Agenda:

09:40 – 10:00 Registre

10:00 – 10:40 Presentació Pràctica del Catalonia Trade Portal / Producte Sector del Hàbitat

10:40 – 11:10 5 aspectes clau a considerar a l'hora d'exportar

11:10 – 11:30 Dubtes i consultes


Lloc: Disseny Hub Barcelona (Pl. dels Glòries Catalans, 37-38. 08018 Barcelona)

Accés: gratuït prèvia inscripció, accés preferent per a membres del Clúster Disseny.

T'interessa si...

Ets una empresa que comercialitza un producte o un servei, sigui o no vinculat a l'habitat, que vulgui aprendre com, a través de l'ús de la plataforma ‘Catalonia Trade Portal’ es poden arribar a identificar mercats potencials, conèixer aranzels, etiquetes pels teus productes a l’estranger, obtenir llistat d’importadors potencials, amb l’objectiu de fer una prospecció comercial per accedir a nous mercats...

Comparte con tus amigos

Fecha y hora

Ubicación

Disseny Hub Barcelona

38 Plaça de les Glòries Catalanes

08018 Barcelona

Spain

Ver mapa

Guarda este evento

Evento guardado