Gratis

Lliurament dels Premis MODA-FAD

Información sobre el evento

Comparte este evento

Fecha y hora

Ubicación

Ubicación

Disseny Hub Barcelona

Plaça de les Glòries Catalanes 37

08018 Barcelona

Spain

Ver mapa

Descripción del evento

Descripción

Primera edició dels Premis MODA-FAD, orientats al reconeixement de professionals i empreses de l’Estat espanyol que l’últim any han fet una aportació rellevant al món del disseny i la indústria de la moda.
Els premis s’articulen en quatre categories: el premi al mèrit en la innovació en moda; el premi al mèrit en disseny de moda; el premi al talent emergent de l’any; i, finalment, el premi que atorga la junta del nou MODA-FAD a una persona o empresa que, al seu dia, va destacar i contribuir significativament al sector de la moda però que avui ja no es troba en la primera línia mediàtica del sector.
Enguany, la primera edició d’aquests premis retrà homenatge i reivindicarà la figura de la modista i empresària catalana Carme Martí Riera, una dona d’ideals forts, clau per la seva aportació al món de la moda en l’àmbit internacional i que va treballar per dignificar la professió de modista.
Carme Martí Riera va ser la creadora del Sistema Martí, la primera tècnica de patronatge vàlida i amb rigor tècnic a escala mundial. Un sistema que la va portar a fundar, el 1986, a Barcelona, l’Institut de Tall i Confecció Sistema Martí, l’origen d’una xarxa d’acadèmies de formació a tot l’Estat i a l’Amèrica Llatina que ha contribuït a la formació de milers de persones en patronatge, tall i confecció. Carme Martí Riera va ser una figura clau als centres internacionals d’alta costura de Londres i París i l’ambaixadora més important de Barcelona i del sector de la moda al món.

Organització: MODA-FAD
@nou_modafad
@fadbarcelona
#PremisMODAFAD


Primera edición de los Premios MODA-FAD, orientados al reconocimiento de profesionales y empresas del Estado español que en el último año han hecho una aportación relevante al mundo del diseño y la industria de la moda.
Los premios se articulan en cuatro categorías: el premio al mérito en la innovación en moda; el premio al mérito en diseño de moda; el premio al talento emergente del año; y, por último, el premio que otorga la junta del nuevo MODA-FAD a una persona o empresa que, en su día, destacó y contribuyó significativamente al sector de la moda, pero que hoy ya no se encuentra en la primera línea mediática del sector.
Este año, la primera edición de estos premios rendirá homenaje y reivindicará la figura de la modista y empresaria catalana Carme Martí Riera, una mujer de fuertes ideales, clave por su aportación al mundo de la moda a escala internacional y que trabajó para dignificar la profesión de modista en la sociedad.
Carme Martí Riera fue la creadora del Sistema Martí, la primera técnica de patronaje válida y con rigor técnico a escala mundial. Un sistema que la llevó a fundar, en 1986, en Barcelona, el Instituto de Corte y Confección Sistema Martí, el origen de una red de academias de formación en todo el Estado y Latinoamérica que ha contribuido a la formación de miles de personas en patronaje, corte y confección. Carmen Martí Riera fue una figura clave en los centros internacionales de alta costura de Londres y París y la embajadora más importante de Barcelona y del sector de la moda en el mundo.

Organización: MODA-FAD
@nou_modafad
@fadbarcelona
#PremisMODAFAD


First staging of the MODA-FAD Awards, which aim to recognize national professionals and businesses that in the past year have made a relevant contribution to the world of fashion design and industry.
The awards are based on four categories: the award for merit in fashion innovation; the award for merit in fashion design; the award for the year’s emerging talent; and lastly, the award presented by the board of the new MODA-FAD to a person or business that once played a major role and significantly contributed to the fashion industry but is today no longer on the media’s radar.
This edition will as well be a recognition to the figure of Carmen Martí Riera, a catalan seamstress and entrepreneur and a woman of strong ideals whose contribution to the world of fashion on an international scale was crucial and who worked to dignify the profession of seamstress in society.
Carmen Martí Riera was the creator of the Martí System, the first valid, technically rigorous pattern construction technique worldwide. The system led her in 1986 to founding the Martí System Dressmaking Institute in Barcelona, the origin of a network of training academies spread throughout the nation and Latin America that has contributed to the training of thousands of people in pattern cutting and dressmaking. Carmen Martí Riera was a key figure in the international haute couture centres of London and Paris and the most important ambassador for Barcelona and the fashion industry in the world.

Organizing: MODA-FAD
@nou_modafad
@fadbarcelona
#PremisMODAFAD

Etiquetas
Comparte con tus amigos

Fecha y hora

Ubicación

Disseny Hub Barcelona

Plaça de les Glòries Catalanes 37

08018 Barcelona

Spain

Ver mapa

Guarda este evento

Evento guardado