Saltar a navegación principal
Contenido de la página

Guarda este evento

Evento guardado

NÒMINES I SEGURETAT SOCIAL II

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE L'HOSPITALET Y BAIX LLOBREGAT - AEBALL

Lunes, 21 de noviembre de 2016 a las 18:00 - Lunes, 19 de diciembre de 2016 a las 21:20 (CET)

NÒMINES I SEGURETAT SOCIAL II

Información de la entrada

Tipo Restante Fin Cantidad
Confirmar asistencia 15 Entradas Finalizado Gratis  

¿Quién va?

Cargando tus conexiones

Compartir NÒMINES I SEGURETAT SOCIAL II

Detalles del evento

OBJECTIU

Objectius generals: Proporcionar els coneixements  i habilitats pràctiques necessàries per confeccionar nòmines en tots els supòsits que puguin donar-se en l'empresa així com l'elaboració d'assegurances socials i contractes de les últimes reformes operades. Saber confeccionar un contracte de treball i el càlcul d' una aplicació.

Objectius específics: - Mitjançant una breu introducció a la legislació laboral, conèixer el funcionament, drets i deures que es generen d’una relació laboral per ambdues parts. - Assolir els coneixements necessaris com per a poder confeccionar un contracte de treball correctament, així com conèixer les particularitats del contractes laborals més habituals. - Conèixer el funcionament de la seguretat social i el procediment per a realitzar altes, baixes i variacions de treballadors. - Assolir els coneixements necessaris per a poder confeccionar nòmines en els diferents supòsits.

DIRIGIT A

Professionals que pel seu lloc de treball estiguin interessats en la matèria.

CONTINGUT

- Introducció: Marc legislatiu vigent. (2 Hores):

-El contracte de treball  (4 Hores): Modalitats contractuals: Característiques i requisits. Contractes bonificats. Tramitació

- Afiliació a la seguretat social (6 Hores): Tramitació d'altes, baixes i variació de dades.  Afiliació de treballadors a la Seguretat Social.  Termini de presentació.

- Rebut de salaris (8 Hores):  Impresos oficials.  Conceptes salarials: salari base, plus i complements, retribució en espècie, etc.  Hores extres.  Bases mínimes i màximes per a AT i EP i contingències comunes.  Normalització de les bases de cotització.  Incidències per baixes laborals i millores voluntàries a la S.S.  Tipus de cotització.  Retencions en concepte de IRPF

- Nòmines (6 Hores): Nòmines amb salari mensual i diari. Pagues extraordinàries. Càlcul de cotitzacions. Baixes per contingències comunes i professionals. Prestacions a càrrec de l'empresa i de la S.S. Cotització en períodes de baixa. Quitances.

- Cotització a la seguretat social (4 Hores):  Impresos oficials i termini de presentació. Confecció de TC1 i TC2. Tipus de cotització. Ajornaments i recàrrec. Sistema RED

- Gestió laboral (1 Hora) Funcions  del gestor laboral a l’empresa Perfil adequat del gestor laboral

- Règim general de la seguretat social  (1 Hora) L'empresa i la Seguretat Social. Característiques del règim general i àmbit d’aplicació. Cobertures i prestacions.

- Inscripció de l'empresa en la seguretat social. mútues patronals. llibres obligatoris (2 Hores): Gestions per donar d’alta una empresa davant la seguretat social. Inscripció a la Mutua de Treball i Accidents Laborals. Cumplimentació i obligacions respecte als llibres de registre.

- El règim especial dels treballadors autònoms (1 Hora) Característiques del règim d’autònoms i àmbit d’aplicació. Cobertures i prestacions.

- Llibres obligatoris (1 Hora) Cumplimentació, actualització de dades i tinença.

- El calendari laboral (1 Hora) Drets i deures d’empresari i treballador. Aspectes a tenir en compte per a l’elaboració del calendari.

- La contractació de treballadors (2 Hores): El contracte de treball. Valoració de la modalitats més adient segons les necessitats.

- Enquadrament i afiliació a la seguretat social. Altes i baixes. (2 Hores): Realització d’altes i baixes al règim general de la seguretat social Realització d’altes i baixes al règim especial d’autònoms. Altres règims de Seguretat Social existents.

- Suspensió i extinció de la relació contractual. Acomiadaments. (2 Hores) Tipus i causes d’acomiadaments. Procediment de comunicació al treballador. Gestions a realitzar davant la Seguretat Social.

- L'expedient del treballador. (1 Hora): Documentació imprescindible per l’expedient del treballador. Conservació, actualització i manteniment segons la normativa de Protecció de Dades vigent. Alteracions de l’expedient: sancions, amonestacions, etc.

- Contractes bonificats (2 Hores): Tipus de contractes i col·lectius als que van adreçats. Fonts permanents d’informació respecte a bonificacions. Com s’apliquen les bonificacions? Què fer en cas d’aplicacions incorrectes?

- Tramitació (2 Hores): Comunicacions i registres obligatoris davant la seguretat Social. CONTRAT@ - El salari i la seva composició: salari base, plus, complements, hores extres (5 Hores): Baixes per contingències comunes i professionals. Retencions a compte de l'IRPF. Retribucions en espècie i el seu tractament. Situacions especials. Incapacitat temporal i maternitat. Contractació a temps parcial.

- Elements de la cotització a la seguretat social: normativa reguladora, bases de cotització, tipus de cotització…  (2 Hores): Càlcul de cotitzacions. Cotització en períodes de baixa. Nou procediment de gestió de les cotitzacions: Sistema CRET@.

- Liquidacions (1 Hores): Càlcul de les liquidacions en funció de les diferents circumstàncies.

- Aplicacions informàtiques per a la gestió de personal (4 Hores): Fitxers treballadors. Processos de nòmines. Processos de Seguretat Social. Processos de l'IRPF. Tancaments. Informes i estadístiques.

¿Tienes alguna pregunta sobre NÒMINES I SEGURETAT SOCIAL II? Ponte en contacto con ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE L'HOSPITALET Y BAIX LLOBREGAT - AEBALL

Guarda este evento

Evento guardado

Cuándo y dónde


XALOC
Gran Via, 100
HOSPITALET D
España

Lunes, 21 de noviembre de 2016 a las 18:00 - Lunes, 19 de diciembre de 2016 a las 21:20 (CET)


  Añadir a mi calendario

Organizador

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE L'HOSPITALET Y BAIX LLOBREGAT - AEBALL

AEBALL forma part de la Xarxa Catalunya Empren de la Generalitat de Catalunya i és punt PAE (Punt d’Atenció a l’Emprenedor) integrat a la xarxa CIRCE del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme.

  Ponte en contacto con el organizador
NÒMINES I SEGURETAT SOCIAL II
Curso Otro

¿Te interesaría crear tu propio evento?

Únete a millones de personas en Eventbrite.

Inicia sesión o regístrate

Para poder comprar estas entradas a plazos, necesitarás una cuenta de Eventbrite. Inicia sesión o regístrate para obtener una cuenta gratuita y poder continuar.