Barcelona, Spain

Participa en la identificació de la contaminació per olors a la zona del Fò...