Gratis

RIS3, Kultura eta Sormen Industriak/RIS3, industrias culturales y creativas

Información sobre el evento

Comparte este evento

Fecha y hora

Ubicación

Ubicación

Tabakalera (Sala/Aretoa Z)

Andre zigarrogileak plaza 1

20012 Donostia - San Sebastián

Spain

Ver mapa

Descripción del evento

Descripción

Bai Europako Batzordeak, bai gai honi buruzko kanpoko hainbat txostenek kultura eta sormen industrien balio ekonomikoa errekonozitu dute, eta krisi garai hauetan sektore ekonomiko sendo eta erresilienteenetako bat dela adierazi dute. Kultura eta sormen industriek % 4,2ko ekarpena egiten diote BPGari, eta 7 milioi lanpostu baino gehiago mugitzen dituzte.

Industrion iraunkortasunari eta eraginkortasunari begira, funtsezkoa da lurraldeko agendek (lurralde garapena, kultura, berrikuntza, negozioa eta garapen ekonomikoa, finantzaketarako sarbidea, eta abar) Espezializazio Adimendunaren jarraibideekin bat egitea.

Tokiko ekitaldiaren/herritarrekiko elkarrizketaren helburua da kultura eta sormen industriek lurraldearen garapenerako duten potentziala aztertzea, baita metodologia eta plangintza ere, RIS3en araberako eskualde estrategiek eta agintari kudeatzaileek ezarritakoari eta lurralde artikulazioari jarraikiz.

EBren esparruan, abiapuntua Eusko Jaurlaritzak zuzenduriko INTERREG Europe CREADIS3 proiektuko ekintzak eta CRE:HUB, Nafarroako Foru Gobernuaren parte-hartzearekin izango dira, baita Regional Initiative for Culture and Creativity (RICC) sarearen potentziala edo Europako Batzordearen JRC Europar Agentziaren ekintza estrategikoak ere, “Cultural and Creative Cities Monitor 2017” deritzanari lotuta, honek gako interesgarriak eskaintzen baititu.


Programa:

09:30 Ongietorria

 • Ainhoa AIZPURU MURUA, Ekonomia Sustapeneko, Landa Inguruneko eta Lurralde Orekako diputatua – Gipuzkoako Foru Aldundia.
 • Marian ELORZA, Eusko Jaurlaritzako Kanpo Harremanetarako idazkari nagusia
 • Joxean MUÑOZ, Kulturako Sailburuordea, Eusko Jaurlaritza

10:00 Kultura eta Sormena: hirientzako eta eskualdeentzako erronkak eta aukerak. Cultural and Creative Cities Monitor 2017 (2017 Monitor, Kultura eta Sormen Hiriak) ekimenaren aurkezpena Europako Batzordearen eskutik.

 • Francesco PANELLA, Europako Batzordearen Baterako Ikerketa Zentroaren (JRC) ordezkaria

Galderak eta erantzunak

10:45 RIS3 Espezializazio Adimendunaren Estrategia, berrikuntza eta kultur eta sormen industriak: Europako eta Euroeskualdeko dimentsioa duen aukera bat:

 • Aitziber ATORRASAGASTI, Kultura Sustatzeko zuzendaria, Eusko Jaurlaritza
 • Fernando PÉREZ, Kultura zuzendari nagusia, Nafarroako Gobernua
 • Antton TOMASENA, Berrikuntza eta Nazioartekotze zuzendari nagusia, Gipuzkoako Foru Aldundia

Aurkezpena sormen industrien estrategiari buruz, dagokien Espezializazio Adimenduneko Estrategien barruan; eta Eusko Jaurlaritzak eta Nafarroako Gobernuak zuzenduriko INTERREG Europe CREADIS3 eta CRE:HUB proiektuen eta kultur eta sormen agendarekin lotuta dauden lankidetzarako baterako lan lerroen aurkezpena.

12:00 Kultur lankidetza eta kultur eta sormen sektorea Euroeskualdean: Aquitaine.eus, eta Euskadiko, Nafarroako eta Akitania Berriko Diseinatzaileen Ituna (ADENNA)

 • Irene LARRAZA, Zuzendari Orokorra, Etxepare Institutua
 • Benicio AGUERREA, EIDE - Euskadiko Diseinugileen Elkartearen koordinatzailea

Galderak eta erantzunak / elkarrizketa irekia

13:00 Itxiera eta kafea
La Comisión Europea, así como diversos informes externos al respecto, reconoce el valor económico de las industrias culturales y creativas porque constituyen uno de los sectores económicos más fuertes y resilientes en el periodo actual de crisis económica. Las industrias culturales y creativas aportan el 4,2% del PIB y más de 7 millones de puestos de trabajo, el 3,3% del total en Europa.

Para su sostenibilidad y efectividad, es fundamental alinear las agendas estratégicas regionales (desarrollo regional, cultura, innovación, desarrollo empresarial y económico, acceso a los fondos, etc.) de acuerdo con las directrices de la Estrategia europea de Especialización Inteligente/Ris3.

El objetivo del evento es centrar la atención en el potencial de las industrias culturales y creativas para el desarrollo regional, en la metodología y la planificación, en línea con las estrategias regionales y las autoridades administrativas, conforme a las directrices RIS3 y a la necesaria vertebración territorial y regional.

En el marco comunitario, el punto de partida son las acciones del proyecto INTERREG Europe CREADIS3, que lidera el Gobierno Vasco, y CRE:HUB, con participación del Gobierno Foral de Navarra, así como el potencial de la red Iniciativa Regional por la Cultura y Creatividad (RICC) o acciones estratégicas de la Agencia europea JRC de la Comisión Europea en relación con el “Cultural and Creative Cities Monitor 2017” que aporta claves de interés.


Programa:

09:30 Bienvenida

 • Ainhoa AIZPURU MURUA, Diputada de Promoción Económica, Medio Rural y Equilibrio TerritorialDiputación Foral de Gipuzkoa
 • Marian ELORZA, Secretaria General de Acción Exterior del Gobierno Vasco
 • Joxean MUÑOZ, Viceconsejero de Cultura del Gobierno Vasco

10:00 Cultura y creatividad: retos y oportunidades para las ciudades y las regiones. Presentación de Cultural and Creative Cities Monitor 2017 (Monitor de ciudades culturales y creativas 2017) de la Comisión Europea

 • Francesco PANELLA, representante de la DG JRC, de la Comisión Europea

Ruegos y preguntas

10:45 Estrategia de Especialización Inteligente (RIS3), innovación e industrias culturales y creativas: una oportunidad de dimensión europea y eurorregional:

 • Aitziber ATORRASAGASTI, Directora de Promoción de la Cultura, Gobierno Vasco
 • Fernando PÉREZ, Director Gral de Cultura, Gobierno Foral de Navarra.
 • Antton TOMASENA, Director general de Innovación e Internacionalización, Diputación Foral de Gipuzkoa

Presentación de las estrategias de los sectores creativos en sus Estrategias de Especialización Inteligente, así como presentación de los proyectos INTERREG Europe CREADIS3 y CRE:HUB liderados por los departamentos de Cultura de los Gobiernos vasco y navarro y las líneas conjuntas de colaboración en la agenda cultural y creativa de sus territorios.

12:00 Cooperación cultural y sector cultural y creativo en la Eurorregión: Aquitaine.eus y la Alianza de Diseñadores de Euskadi, Navarra y Nouvelle-Aquitaine (ADENNA)

 • Irene LARRAZA, Directora Gral, Instituto Etxepare
 • Benicio AGUERREA, Coordinador, Asociación de Diseñadores de Euskadi (EIDE)

Ruegos y preguntas / diálogo abierto

13:00 Cierre y café

Comparte con tus amigos

Fecha y hora

Ubicación

Tabakalera (Sala/Aretoa Z)

Andre zigarrogileak plaza 1

20012 Donostia - San Sebastián

Spain

Ver mapa

Guarda este evento

Evento guardado