0 € – 50 €

'Wellbeing at Work': El disseny com a palanca per a la innovació de la cult...

Información sobre el evento

Comparte este evento

Fecha y hora

Ubicación

Ubicación

Disseny Hub Barcelona

38 Plaça de les Glòries Catalanes

08018 Barcelona

Spain

Ver mapa

Descripción del evento

Descripción

'Wellbeing at Work': El disseny com a palanca per a la innovació de la cultura organitzativa

Un dels principals reptes que les empreses afronten és l’atracció i retenció d’aquell talent que les pot ajudar a fer el següent salt qualitatiu en el seu negoci. Per tal d’aconseguir-ho, l’empresa del segle XXI ha de ser capaç de valorar el benestar de les persones que hi treballen, promovent un bon clima laboral, generant interès i una major implicació en allò que li requereix el seu lloc de feina. Per això, cada vegada són més les empreses que s’esforcen en cuidar els seus integrants i com retenir el talent. Invertir en benestar físic, mental i emocional permet que una companyia sigui més eficient, competitiva i ben valorada.

La integració del treballador i de les seves necessitats en aquest procés de transformació de l’empresa esdevé clau. El disseny, una disciplina que situa la persona al centre a l’hora de generar innovació, pot ser una palanca potent per propiciar aquest canvi organitzacional, des de l’organització de processos de co-creació fins a la definició de nous i millors espais que facilitin el benestar del treballador i noves formes de relació.

El proper 20 de setembre et convidem a conèixer el detall d’aquesta macrotendència - que condicionarà la forma de fer de les empreses en un futur immediat - de la mà de Marta Marsé, Cap de Detecció i Anàlisi d’Oportunitats en Clústers i Innovació de l’Unitat d’Estratègia i Intel.ligència Competitiva d’ACCIÓ.

A més, coneixerem la seva implementació mitjançant alguns casos d’èxit com ara Schneider Electric, que ha fet del “Well being” una de les seves prioritats de cara al 2020, combinant i facilitant la vida professional i personal dels seus treballadors sota una visió holística que no contempla només aspectes físics, sinó també emocionals, mentals i socials. Diana Bacanu, Global Well-Being Leader de Schneider Electric, compartirà amb els assistents els cinc pilars d’acció d’aquesta empresa: Health & Wellness, que busca motivar hàbits i estils de vida saludables; la Flexibilitat Laboral, per a una millor integració de les vides laboral i personal; Cool Sites, amb l’objectiu de generar llocs de treball més atractius; la implicació dels líders com a models i impulsors de la cultura del benestar; i finalment, la cultura organitzacional, que integra el benestar a l’ADN de l’empresa.

Ignasi Bonjoch d’Estudi Bonjoch, i Santi Alorda de Vitra, faran tàndem per compartir amb els assistents visions sobre els espais de treball i la seva estructuració. D’una banda, l’Ignasi presentarà la prospecció dels estudiants d’avui en dia sobre el seu futur entorn de treball – un col·lectiu de població que encara no ha entrat en el mercat laboral i que, per tant, parteix totalment de zero en aquest camp - a partir de projectes que realitzen, entre d’altres, alumnes d’Elisava i de IED. D’altra banda, en Santi, exposarà com la definició de les tasques defineix els espais de treball atenent a tipologies tals com el Campus community, Human core, Social recruiting, Sharing economy, Garage spirit, Tranversality o el Digital Turn.

Per la seva banda, la Claudia Sureda, Sènior Manager de A Piece of Pie, il·lustrarà, a través de dos casos vinculats a la cosmètica i la biofarmàcia, com el benestar emocional dels venedors té un alt impacte en les vendes i en la retenció de talent. La col·laboració amb aquestes empreses, a través de la implementació de la Business Antropology i de processos de co-creació, va desvetllar les motivacions i necessitats profundes dels equips comercials i va generar solucions d’alt impacte en els resultats i el benestar d’aquests treballadors.

Finalment, Toni Clariana, fundador i CEO de Magma Design compartirà amb els assistents com a través del Design Thinking es poden generar oportunitats de millora de les condicions de treball per als empleats pivotant sobre un projecte en concret realitzat amb Gas Natural Fenosa. Aquesta col·laboració tenia per objectiu visualitzar l’operari de l’empresa al 2020, amb les mans lliures i millors condicions per a la realització de les seves tasques.

Programa:

• 10.00 - 10.15 h. Registre
• 10.15 - 10.20 h. Benvinguda
• 10.20 - 10.40 h. Macrotendència Empresa Conscient. A càrrec de Marta Marsé, Cap de Detecció i Anàlisi d’Oportunitats en Clústers i Innovació de l’Unitat d’Estratègia i Intel.ligència Competitiva d’ACCIÓ
• 10.40 - 11.30 h. L’estratègia “Well-being” de Schneider Electric: una aventura col·lectiva. A càrrec de Diana Bacanu, Global Well-Being Leader d’Schneider Electric
• 11.30 - 11.50 h. El futur de l’entorn de treball. A càrrec d’Ignasi Bonjoch de Estudi Bonjoch i Santi Alorda de Vitra.
• 11.50 - 12.10 h. Benestar emocional: clau per augmentar les vendes. A càrrec de Claudia Sureda, Sènior Manager de A Piece of Pie
• 12.10 - 12.30 h. Operari 2020: millora de l’experiència dels treballadors de Gas Natural-Fenosa. A càrrec de Toni Clariana, fundador i CEO de Magma Design.

Quan? Dimecres 20 de setembre de 10.00h a 12.30h

On? Disseny Hub Barcelona (Plaça de les Glòries Catalanes 37-38, 08018 Barcelona)

Accés i preus

  • Accés gratuït prèvia inscripció per a membres del Clúster Disseny
  • 25€ per a socis d’altres clusters de la xarxa Clusters.cat
  • 50€ per a no socis.'Wellbeing at Work': El diseño como palanca para la innovación de la cultura organizativa

Uno de los principales retos que las empresas afrontan es la atracción y retención de aquel talento que las puede ayudar a hacer el siguiente salto cualitativo en su negocio. Para conseguirlo, la empresa del siglo XXI debe ser capaz de valorar el bienestar de las personas que trabajan, promoviendo un buen clima laboral, generando interés y una mayor implicación en lo que le requiere su puesto de trabajo. Por ello, cada vez son más las empresas que se esfuerzan en cuidar a sus integrantes y en retener el talento. Invertir en bienestar físico, mental y emocional permite que una compañía sea más eficiente, competitiva y bien valorada.

La integración del trabajador y de sus necesidades en este proceso de transformación de la empresa es clave. El diseño, una disciplina que sitúa a la persona en el centro a la hora de generar innovación, puede ser una palanca potente para propiciar este cambio organizacional, desde la organización de procesos de co-creación hasta la definición de nuevos y mejores espacios que faciliten el bienestar del trabajador y nuevas formas de relación.

El próximo 20 de septiembre te invitamos a conocer el detalle de esta macrotendencia - que condicionará el modus operandi de las empresas en un futuro inmediato - de la mano de Marta Marsé, Jefa de Detección y Análisis de Oportunidades en Clusters e Innovación de la Unidad de Estrategia e Inteligencia Competitiva de ACCIÓ (Generalitat de Catalunya).

Además, conoceremos su implementación mediante algunos casos de éxito como Schneider Electric, que ha hecho del "Well Being" una de sus prioridades de cara al 2020, combinando y facilitando la vida profesional y personal de sus trabajadores bajo una visión holística que no contempla sólo aspectos físicos, sino también emocionales, mentales y sociales. Diana Bacanu, Global Well-Being Leader de Schneider Electric, compartirá con los asistentes los cinco pilares de acción de esta empresa: Health & Wellness, que busca motivar hábitos y estilos de vida saludables; la Flexibilidad Laboral, para una mejor integración de las vidas laboral y personal; Cool Sites, con el objetivo de generar puestos de trabajo más atractivos; la implicación de los líderes como modelos e impulsores de la cultura del bienestar; y finalmente, la cultura organizacional, que integra el bienestar en el ADN de la empresa.

Ignasi Bonjoch de Estudi Bonjoch, y Santi Alorda de Vitra, harán tándem para compartir con los asistentes visiones sobre los espacios de trabajo y su estructuración. Por un lado, Ignasi presentará la prospección de los estudiantes de hoy en día sobre su futuro entorno de trabajo - un colectivo de población que aún no ha entrado en el mercado laboral y que, por tanto, parten totalmente de cero en este campo - a partir de proyectos que realizan, entre otros, alumnos de Elisava y de IED. Por otra parte, Santi, expondrá como la definición de las tareas define los espacios de trabajo atendiendo a tipologías tales como el Campus community, Human core, Social recruiting, Sharing economy, Garage spirit, Tranversality o el Digital Turn.

Por su parte, Claudia Sureda, Senior Manager de A Piece of Pie, ilustrará, a través de dos casos vinculados a la cosmética y la biofarmacia, como el bienestar emocional de los vendedores tiene un alto impacto en las ventas y en la retención de talento. La colaboración con estas empresas, a través de la implementación de la Business Antropology y de procesos de co-creación, desveló las motivaciones y necesidades profundas de los equipos comerciales y generar soluciones de alto impacto en los resultados y el bienestar de estos trabajadores.

Finalmente, Toni Clariana, fundador i CEO de Magma Design compartirá con los asistentes como a través del design thinking se pueden generar oportunidades de mejora de las condiciones de trabajo para los empleados pivotando sobre un proyecto en concreto realizado con Gas Natural Fenosa. Esta colaboración tenía por objetivo visualizar el operario de la empresa 2020, con las manos libres y mejores condiciones para la realización de sus tareas.

PROGRAMA

• 10:00-10:15 h. Registro
• 10:15-10:20 h. Bienvenida
• 10:20-10:40 h. Macrotendencias Empresa Consciente. A cargo de Marta Marsé, Jefa de Detección y Análisis de Oportunidades en Clusters e Innovación del Unidad de Estrategia e Inteligencia Competitiva de ACCIÓ (Generalitat de Catalunya).
• 10.40 - 11.30 h. La estrategia "Well-being" de Schneider Electric: una aventura colectiva. A cargo de Diana Bacanu, Global Well-Being Leader de Schneider Electric.
• 11:30-11:50 h. El futuro del entorno de trabajo. A cargo de Ignasi Bonjoch de Estudi Bonjoch y Santi Alorda de Vitra.
• 11:50-12:10 h. Bienestar emocional: clave para aumentar las ventas. A cargo de Claudia Sureda, Senior Manager de A Piece of Pie
• 12:10-12:30 h. Operario 2020: mejora de la experiencia de los trabajadores de Gas Natural-Fenosa. A cargo de Toni Clariana, fundador i CEO de Magma Design.

¿Cuando? Miércoles 20 de septiembre de 10.00h a 12.30h

¿Dónde? Disseny Hub Barcelona (Plaça de les Glòries Catalanes 37-38, 08018 Barcelona)

Precio:

- Gratuito para miembros del Cluster Disseny
- 25 € para miembros de otros clusters de la red clusters.cat
- 50 € para no miembros de clusters.cat


Comparte con tus amigos

Fecha y hora

Ubicación

Disseny Hub Barcelona

38 Plaça de les Glòries Catalanes

08018 Barcelona

Spain

Ver mapa

Guarda este evento

Evento guardado