Free

lll JORNADA DE "VOLEM SIGNAR I ESCOLTAR": LA LLENGUA DE SIGNES EN L'ATENCIÓ...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Auditorio Barradas

Rambla Just Oliveras

08901 L'Hospitalet de Llobregat

Spain

View Map

Event description

Description

*Programa provisional

CATALÁN:

10.00h-10.10h Obertura a càrrec de la Sra. Marian González, presidenta de l’Associació Volem Signar i Escoltar.

10.10h-10.15h Presentació a càrrec del Sr. Jesús Husillos, tinent de l’alcaldia i regidor de Benestar Social.

10.15h-10.20h Presentació a càrrec del president de la FESOCA (Federació de Persones Sordes de Catalunya).

10.20h-10.25h Presentació a càrrec de la Sra. Concha Díaz, presidenta de la CNSE (Confederació Estatal de Persones Sordes).

10.30h-11.00h “El dret de la infància sorda a la salut i a un desenvolupament ple.” A càrrec de la Sra. Concha Díaz, presidenta de la CNSE (Confederació Estatal de Persones Sordes).

11.00h-11.30h “El gest, la vocalització i el desenvolupament del llenguatge.” A càrrec de la Sra. Joana Rosselló, professora de lingüística general de la UB.

11.30h-12.00h “La llengua de signes i el desenvolupament del llenguatge en nens implantats.” A càrrec del Sr. Carlos Sánchez, metge pediatra amb estudis de postgrau en psiquiatria infantil, lingüística i llengua escrita. Coordinador de la càtedra “Cultura Sorda” en la Universitat PolitècnicaTerritorial de Mérida, Veneçuela.

12.00h-12.30h “L’atenció primerenca en nens i nenes sordes, anàlisi de la realitat i propostes de millora.” A càrrec de la Sra. Natalia Cárdenas, psicòloga socioeducativa especialista en discapacitat auditiva.

12.30h-12.45h Pausa – cafè.

12.45h-13.15h “Els signes alegren la vida de les famílies oïdores.” A càrrec de l’Associació Signar en Família, que vindrà amb dues ponents: la Sra. Anna Llupià i García, metgesa i presidenta de l’associació i la Sra. Noelia Hernández, llicenciada en belles arts per la Universitat de Salamanca, professora de LSE i LSC, mare de dos fills sords i formadora de Signar en Família.

13.15h-13.45h Taula Rodona.

13.45h-13.55h Conclusions a càrrec de la Sra. Mar Nadal.

14.00h Clausura a càrrec de la Sra. Marian González, presidenta de l’Associació Volem Signar i Escoltar.


CASTELLANO

10.00h-10.10h Apertura a cargo de la Sra. Marian González, presidenta de la Asociación Volem Signar i Escoltar.

10.10h-10.15h Presentación a cargo del Sr. Jesús Husillos, teniente de alcaldía y regidor de Bienestar Social.

10.15h-10.20h Presentación a cargo del presidente de la FESOCA (Federación de Personas Sordas de Cataluña).

10.20h-10.25h Concha Díaz, presidenta de la CNSE (Confederación Estatal de Personas Sordas).

10.30h-11.00h “El derecho de la infancia sorda a la salud y un desarrollo pleno.” A cargo de Concha Díaz, presidenta de la CNSE (Confederación Estatal de Personas Sordas).

11.00h-11.30h “El gesto, la vocalización y el desarrollo del lenguaje.” A cargo de la Sra. Joana Roselló, profesora de lingüística general de la UB.

11.30h-12.00h “La lengua de signos y el desarrollo del lenguaje en niños implantados.” A cargo del Sr. Carlos Sánchez, médico pediatra con estudios de postgrado en psiquiatría infantil, lingüística y lengua escrita. Coordinador de la cátedra “Cultura Sorda” en la Universidad Politécnica Territorial de Mérida, Venezuela.

12.00h-12.30h “La atención temprana en niños y niñas sordas, análisis de la realidad y propuestas de mejora.” A cargo de la Sra. Natalia Cárdenas, psicóloga socioeducativa especialista en discapacidad auditiva.

12.30h-12.45h Pausa – café

12.45h-13.15h “Los signos alegran la vida de las familias oyentes.” A cargo de la Asociación Signar en Familia, que vendrá con dos ponentes: la Sra. Anna Llupià i García, médico y presidenta de la asociación y la Sra. Noelia Hernández, licenciada en bellas artes por la Universidad de Salamanca, profesora de LSE y LSC, madre de dos hijos sordos y formadora de Signar en Familia.

13.15h-13.45h Mesa Redonda

13.45h-13.55h Conclusiones a cargo de la Sra. Mar Nadal.1

14.00h Clausura a cargo de la Sra. Marian González, presidenta de la Asociación Volem Signar i Escoltar.

Share with friends

Date and Time

Location

Auditorio Barradas

Rambla Just Oliveras

08901 L'Hospitalet de Llobregat

Spain

View Map

Save This Event

Event Saved