25 €

Factura elèctrica: com es forma el terme d’energia

Información sobre el evento

Comparte este evento

Fecha y hora

Ubicación

Ubicación

Bar El Velódromo

213 Carrer de Muntaner

08036 Barcelona

Spain

Ver mapa

Amigos que van
Descripción del evento

Descripción

PRESENTACIÓ DE LA TERTÚLIA

Energia i Societat és un espai de debat regular al voltant d'un sopar. En format tertúlia sobre una temàtica d’actualitat es comptarà amb un convidat rellevant que presentarà la qüestió per passar, a continuació, al debat.

La tertúlia està oberta a tots els interessats, que hi participen a títol personal. Cal inscriure-s’hi prèviament i abonar en aquest moment el cost del sopar per agilitzar el procés i garantir un ordre d’inscripció rigorós. La durada prevista serà de 2h 30m. Hi ha poques regles, però estrictes: puntualitat, evitar converses paral·leles i promoure les intervencions curtes i concretes per part dels assistents, a més de les habituals a nivell de respecte a totes les opinions expressades. L'opinió dels convidats no reflexa la dels organitzadors de la tertúlia.

____________________________________________________________________________________

TEMA DEL DIA 27 DE MARÇ DE 2017


Factura elèctrica: com es forma el terme d’energia

Per entendre què paguem empreses i ciutadans, cal diferenciar entre els tres termes principals que apareixen a la factura: el preu de l’energia (respon a la cassació horària entre demanda i oferta), els peatges (per pagar els costos regulats) i els impostos. En el proper sopar tertúlia ens centrarem en el primer d’aquests conceptes: la formació de preus en el mercat. I per fer-ho, comptarem amb una de les grans expertes en el mercat elèctric d’aquest país: Carlota Pi[1], sòcia fundadora de la companyia Hola Luz[2] i professora de Mercats Energètics a la UB i la UPC. I mare de tres fills! com sempre explica.

Volem centrar-nos amb el terme d’energia perquè representa al voltant de la meitat del total del cost de la factura elèctrica de les llars catalanes. Tanmateix, és un gran desconegut. No només com es forma en el pool elèctric[3], sinó també com repercuteix en la nostra factura depenent de si tenim un contracte en el lliure mercat o tarifa regulada (Preu Voluntari del Petit Consumidor – PVPC[4]). En aquest cas (i si a més es disposa d’un comptador digital efectivament integrat), el cost del terme d’energia estarà indexat al preu horari del pool, de manera que el consumidor assumirà el risc de mercat. És el que ha passat durant el mes de gener quan s’ha assolit un preu màxim del pool de més de 100 €/MWh[5]. Aquest fet ha tingut un gran impacte social, tant en el sector com en els mitjans de comunicació generalistes. El debat sobre el preu de l’energia està al carrer.

El proper sopar-tertúlia intentarà aportar una mica de transparència que en faciliti la seva comprensió. Per exemple, explicant el procés de cassació en el pool (format per “l’oferta simple” -basat en els costos per cada tecnologia- més les restriccions -que poden representar quasi un terç de l’oferta total-), o com funciona i quin paper juga el mercat de futurs i l’intradiari, entre d’altres aspectes. Però especialment important serà conèixer de primera mà l’experiència de la Carlota sobre com es crea amb èxit una comercialitzadora elèctrica independent en un mercat tant monolític, com és l’elèctric. Hem vist aquests dies, per exemple, diferents noticies relacionades, com la multa a les grans operadores per canviar el contracte de clients sense el seu consentiment[6]; o també la recent resolució que dóna la raó a Endesa i anul·la el concurs per adjudicar el contracte elèctric a Barcelona[7].

Finalment, hi ha moltes preguntes que segurament centraran el debat que entre tots enriquirem. Què implica tenir un mercat residencial dual amb clients a mercat lliure i altres amb tarifa regulada (Preu Voluntari del Petit Consumidor - PVPC i que són els únics que assumeixen el risc del mercat en tenir el preu indexat al pool)? Quines tendències de futur hi ha en el sector, arribaran els preus dinàmics i els tarifes personalitzades? Quin paper té el poder tenir accés a les dades dels comptadors digitals? Podem començar a imaginar un comercialitzador que assumeixi el rol d’agregador de recursos de generació distribuïda? Passarem realment els clients de pagar kWh a pagar per serveis associats?

Us convidem a participar el proper dilluns 27 de març a les 20.00h a El Velódromo al sopar tertúlia amb Carlota Pi.

____________________________________________________________________________________________________

MANIFEST DE LA TERTÚLIA

El tema energètic es una qüestió d’estat al que la majoria dels països del nostre entorn confereixen el màxim nivell de prioritat estratègica en l’acció de govern.

Al cap i a la fi, energia és la capacitat de realitzar un treball, de conferir moviment, modificar la temperatura o transformar la matèria. Considerem per un moment el profund significat que aquestes paraules tenen per a l’economia, la política industrial, el benestar i la plena sobirania d’un país.

Per a una societat industrial com la nostra els recursos energètics no són un tipus més de matèria primera: constitueixen una categoria a part. No només perquè són els que fan possible tota l’activitat econòmica, sinó perquè, a més, les regles que governen el comportament d’altres matèries primeres no poden ser aplicades de forma simplista. “Power is power”, que ve a dir que l’energia (i la potència) és poder o, en altres paraules, que energia i geopolítica són les dues cares d’una mateixa moneda

Al seu llibre, “Small is Beautiful”, Schumacher comenta: “És impossible obviar el problema de l’energia. És impossible exagerar la seva centralitat.(...). Mentre hi ha prou energia primària –a preus tolerables- no existeix cap raó per pensar que qualsevol coll d’ampolla en el subministrament d’una altra matèria primera no pugui ser superat o eludit. D’altra banda, una escassetat d’energia primària comportaria una caiguda tal de la demanda de la majoria d’altres productes que seria molt poc probable que se suscités qualsevol problema d’escassetat respecte a aquests últims”.

Un dels errors bàsics del pensament econòmic predominant és precisament analitzar els recursos energètics com si fossin matèries primeres similars a qualsevol altra. L’energia segueix el dictat de lleis pròpies, molt diferents de les normes que regeixen les activitats econòmiques en creixement continu. Provar de predir l’economia de l’energia sense fer atenció als límits i a les lleis de la termodinàmica és un absurd. I malgrat tot això, parlem poc d’energia.

Als països desenvolupats, l'energia és present en tot el que ens envolta. I resulta sorprenent que sent un element vital en pràcticament tots els aspectes de les nostres vides no li dediquem una atenció més àmplia i continuada. Gairebé mai no ens aturem a reflexionar sobre el paper fonamental que l'energia exerceix a les nostres vides.

Dissortadament, cal una interrupció del subministrament o un augment de preus perquè el tema de l'energia susciti un cert interès, no sols entre l'opinió pública sinó, el que és pitjor, entre bona part de la classe política. I és que al món dels serveis de l'energia tot succeeix de forma tan aparentment simple i automàtica que només una contrarietat desperta la nostra atenció.

Què s’entreveu a l’horitzó energètic i quins són els principals desafiaments que hem d’encarar en les pròximes dècades? Peter Voser, ex-director executiu de Royal Dutch Shell planteja una sèrie de reptes, íntimament relacionats entre si, de manera que no és possible provar de resoldre’ls tots separadament. En primer lloc, destaca el trilema de les “3E” “energy-economy-ecology” en funció del qual podem interpretar les prioritats de les diferents polítiques energètiques atès que no podem maximitzar les tres variables alhora. Voser planteja també un segon trilema, el de les “3A” “availability-accessibility-acceptability”, que es refereix a la importància de no pensar només en el recurs, sinó en la tecnologia adequada per aprofitar-la i que ho sigui en termes acceptables per la societat.

Aquests reptes s’han d’afrontar en un context d’augment demogràfic i d’acceleració de l’economia amb implicacions també sobre la producció d’aliments (a on pot competir amb la producció de biocombustibles) i l’accés a l’aigua (també necessària en el procés de transformació energètica, especialment en el cas de petroli i gas no convencionals).

Estem davant, doncs, d’una perspectiva realment complexa, més enllà del fenomen tecnològic pròpiament, i en ple procés de canvi accelerat. I davant d’això, sovint trobem una dinàmica de trivialització i simplificació dels temes complexos que porta a substituir el criteri i el coneixement per una opinió acrítica i, sovint, apriorística. La darrera reunió de la COP21 a París de desembre de 2015 ens confirma inequívocament que l’amenaça sistèmica del canvi climàtic ens porta cap a un procés de transició energètica sense precedents per arribar, durant les properes dècades, a una societat descarbonitzada.

Les implicacions socials, econòmiques, de tota mena, d’aquest repte contemporani generen la necessitat d’iniciar en el si de la societat catalana una debat en profunditat sobre la qüestió energètica. I amb aquesta finalitat ens proposem, com a primer pas, una tertúlia regular sota el títol genèric “Energia i Societat”.

Una reflexió oberta a tothom, multidisciplinària, que fugi dels apriorismes i fonamentada en l’esperit crític i el mètode científic estès al conjunt de la societat. No es pretén donar respostes, sinó incitar un debat crític des del convenciment que el primer pas per resoldre un problema es formular-lo correctament.

Mariano Marzo, Pep Salas, Daniel Quer

Comparte con tus amigos

Fecha y hora

Ubicación

Bar El Velódromo

213 Carrer de Muntaner

08036 Barcelona

Spain

Ver mapa

Guarda este evento

Evento guardado