Sales Ended

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Sant Pau Art Nouveau Site (Sala Pau Gil)

Carrer de Sant Antoni Maria Claret, 167

08025 Barcelona

Spain

View Map

Event description

Description

TOURISM AND NATURAL AREAS: FRIENDS OR FOES?

In recognition of the social, economic and ecological importance of tourism, the UN has declared 2017 the International Year of Sustainable Tourism for Development. The idea is simple: mobilise all stakeholders to work together in making tourism a catalyst for positive change, in line with international frameworks such as the European Charter for Sustainable Tourism, the World Charter for Sustainable Tourism +20, or the 17 Sustainable Development Goals (SDGs) that address extreme poverty, inequalities, conservation of the natural environment, climate change, the economy and peace, among other strategic sustainable development issues.

It is in this context that the Sant Pau Hub on Forests and Sustainability is collaborating with the Institute of Environmental Sciences and Technologies (ICTA-UAB), the Master on Tourism at the University of Barcelona, the European Forest Institute (EFI), and the Provincial Council of Barcelona to organize an international colloquium on the impact of tourism in natural areas. The goal is to present the results of an initial diagnostic study carried out in the province of Barcelona, compare this experience with that of other countries, and analyse success factors for the sustainable management of tourism in natural areas.

With the participation of the UNESCO International Centre for Mediterranean Biosphere Reserves, the European Forest Institute, Affiliate Members of the World Tourism Organization, Linking Tourism and Conversation, among other relevant actors, the programme will encourage debate, reflection and recommendations that will be presented to the secretariat of the International Year of Sustainable Tourism for Development and distributed through a wide range of social and professional networks, with the goal of promoting continued learning, additional research and new pilot experiences.

This event will take place in the Sant Pau Art Nouveau Site, in Barcelona, on the 15th of December, 2017. Registration is free. Participants will be confirmed in order of their request, until room capacity is reached. More information and registration: naturalareastourism2017@gmail.com

See agenda here:

https://www.santpaubarcelona.org/sites/default/files/tourism_and_natural_areas_2017_eng.pdf


TURISME I ÀREES NATURALS: UN ENCAIX POSSIBLE?

En reconeixement a la importància social, econòmica i ecològica del turisme, l'ONU ha declarat el 2017 com l'Any Internacional del Turisme Sostenible per al Desenvolupament. La idea és que el turisme sigui un catalitzador per a canvis positius, en línia amb la Carta Europea del Turisme Sostenible, la Carta Mundial per al Turisme Sostenible +20, o bé els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). El turisme com una eina per lluitar contra la pobresa extrema, les desigualtats i el canvi climàtic i, al mateix temps, un instrument per afavorir l’economia local i la pau.

En aquest context, el Hub de Boscos i Sostenibilitat de Sant Pau, en col·laboració amb l’Institut de Ciències i Tecnologies Ambientals (ICTA-UAB), el Màster de Turisme (UB), l’Institut Forestal Europeu (EFI) i la Diputació de Barcelona, organitza un col·loqui internacional sobre l’impacte del turisme en àrees naturals. L’objectiu és donar a conèixer un estudi realitzat a la província de Barcelona, contrastar aquesta experiència amb la d’altres països, i analitzar factors d’èxit per a la gestió sostenible del turisme a àrees naturals.

Amb la participació del Centre Internacional UNESCO per a les Reserves de la Biosfera Mediterrànies, l’Institut Forestal Europeu, els Membres Afiliats de l’Organització Mundial del Turisme i Linking Tourism and Conservation, entre d’altres actors rellevants, el programa animarà el debat i la reflexió per tal de generar conclusions que seran presentats a la secretaria de l'Any Internacional del Turisme Sostenible per al Desenvolupament, i distribuïdes a través de xarxes socials i professionals amb l'objectiu de promoure l'aprenentatge continu, la recerca i noves experiències pilot.

L’acte tindrà lloc al Recinte Modernista de Sant Pau. La inscripció és gratuïta, aforament limitat. Més informació i inscripcions: naturalareastourism2017@gmail.com

Vegi el programa del col·loqui en el següent enllaç:

https://www.santpaubarcelona.org/sites/default/files/tourism_and_natural_areas_2017_eng.pdf


TURISMO Y ÁREAS NATURALES: ¿UN ENCAJE POSIBLE?

En reconocimiento a la importancia social, económica y ecológica del turismo, la ONU ha declarado el 2017 como el Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo. La idea es que el turismo sea un catalizador para cambios positivos, en línea con la Carta Europea del Turismo Sostenible, la Carta Mundial para el Turismo Sostenible +20, o bien los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS). El turismo como una herramienta para luchar contra la pobreza extrema, las desigualdades y el cambio climático y, a la vez, un instrumento para favorecer la economía local y la paz.

En este contexto, el Hub de Bosques y Sostenibilidad de Sant Pau, en colaboración con el Instituto de Ciencias y Tecnologías Ambientales (ICTA-UAB), el Master de Turismo (UB), el Instituto Forestal Europeo (EFI) y la Diputación de Barcelona, organiza un coloquio internacional sobre el impacto del turismo en áreas naturales. El objetivo es dar a conocer un estudio realizado en la provincia de Barcelona, contrastar esta experiencia con la de otros países, y analizar factores de éxito para la gestión sostenible del turismo en áreas naturales.

Con la participación del Centro Internacional UNESCO para las Reservas de la Biosfera Mediterráneas, el Instituto Forestal Europeo, los Miembros Afiliados de la Organización Mundial del Turismo y el Linking Tourism and Conservation, entre otros actores relevantes, el programa animará el debate y la reflexión para generar conclusiones que serán presentadas en la secretaría del Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo, y distribuidas a través de las redes sociales y profesionales con el objetivo de promover el aprendizaje continuo, la investigación y nuevas experiencias piloto.

El acto tendrá lugar en el Recinto Modernista de Sant Pau. La inscripción es gratuita, aforo limitado. Más información e inscripciones: naturalareastourism2017@gmail.com

Vea el programa del coloquio en el siguiente enlace:

https://www.santpaubarcelona.org/sites/default/files/tourism_and_natural_areas_2017_eng.pdf

Date and Time

Location

Sant Pau Art Nouveau Site (Sala Pau Gil)

Carrer de Sant Antoni Maria Claret, 167

08025 Barcelona

Spain

View Map

Save This Event

Event Saved