Asociación Galega de Deseño

A DAG é unha asociación sen ánimo de lucro que se fundou en 2006 e que agrupa a deseñadores de toda Galicia. Desde entón traballa para conseguir os seguintes obxectivos:

  • Impulsar o deseño galego e defender os intereses dos e das profesionais galegas.
  • Dar a coñecer e implicar a deseñadores e deseañadoras no tecido empresarial do país.
  • Reivindicar que o deseño ten valor de seu, e que as empresas e as institucións públicas que coidan este aspecto están a engadir valor á súa actividade.
  • Crear canles de comunicación entre profesionais e tamén entre profesionais e estudantes das escolas de deseño, co fin de favorecer o diálogo e a reflexión sobre aquelas cuestións que máis lles preocupan e interesan.

A DAG é unha asociación sen ánimo de lucro que se fundou en 2006 e que agrupa a deseñadores de toda Galicia. Desde entón traballa para conseguir os seguintes obxectivos:

  • Impulsar o deseño galego e defender os intereses dos e das profesionais galegas.
  • Dar a coñecer e implicar a deseñadores e deseañadoras no tecido empresarial do país.
  • Reivindicar que o deseño ten valor de seu, e que as empresas e as institucións públicas que coidan este aspecto están a engadir valor á súa actividade.
  • Crear canles de comunicación entre profesionais e tamén entre profesionais e estudantes das escolas de deseño, co fin de favorecer o diálogo e a reflexión sobre aquelas cuestións que máis lles preocupan e interesan.

Eventos

Lo sentimos, no hay próximos eventos