Saltar a navegación principal
Contenido de la página

Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera UAB

L’Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera ha estat pionera a l’estat espanyol al llarg de la seva història. El model docent que empara permet obtenir els Graus en Turisme, Turisme en Anglès i Direcció Hotelera. L'existència d'aquestes titulacions proporciona un alt grau d'especialització a la formació dels estudiants. Les sinergies entre aquests estudis possibiliten l'obtenció i l'aprofitament de recursos comuns i beneficien uns ensenyaments amb rigor universitari.

Guarda este evento

Evento guardado