Hospital Universitari Sagrat Cor

Ensenyament Clínic a l'Hospital Universitari Sagrat Cor

 

undefined

Des de l’any 87 el nostre hospital imparteix docència de Pregrau a partir d’un conveni amb la Facultat de Medicina de la UB.  Des d’aleshores la nostra dedicació ha anat creixent i hem anat ampliat el nostres compromísos amb altres Facultats i Universitats. De manera que en el moment actual també rebem estudiants del Grau de Psicologia de la Universitat Abat Oliba

 

undefined

Però la tasca docent no pertany exclusivament als professors sinó que atès que l’hospital n’és, de docent, tots els professionals que hi treballen poden en aquest sentit desenvolupar tasques docents i en general hi estan molt ben predisposats.

 

Amb el recent implantat Pla d’Estudis i la pertinent adaptació al Espai Europeu d’Educació Superior, cada cop es demana més la participació activa de l’estudiant. Queden enrere les clàssiques classes magistrals, l’erudició o la permanència física constant i es parla de resolució de problemes i d’assoliments competències i habilitats, en part a través dels pacients però també amb totes les tècniques d’informació, comunicació i simuladors que tenim  a l’abast a través de les eines informàtiques, els dossiers electrònics, el Moodle, el campus virtual. Això implica una gran maduresa i esforç tant per part de l’estudiant com per part del docent que ha de definir bé a priori quines són aquestes competències i habilitats, que han de coincidir en bona part amb les que la societat demanarà als futurs metges, i com les ha d’avaluar. Estem, doncs, en un procés de canvi, ja implantat, en el que tots n’aprendrem si tenim ganes de fer-ho.

Cal, sens dubte, una bona dosi de curiositat i per tant ànim: mireu, escolteu, pregunteu, cerqueu i estudieu.Ensenyament Clínic a l'Hospital Universitari Sagrat Cor

 

undefined

Des de l’any 87 el nostre hospital imparteix docència de Pregrau a partir d’un conveni amb la Facultat de Medicina de la UB.  Des d’aleshores la nostra dedicació ha anat creixent i hem anat ampliat el nostres compromísos amb altres Facultats i Universitats. De manera que en el moment actual també rebem estudiants del Grau de Psicologia de la Universitat Abat Oliba

 

undefined

Però la tasca docent no pertany exclusivament als professors sinó que atès que l’hospital n’és, de docent, tots els professionals que hi treballen poden en aquest sentit desenvolupar tasques docents i en general hi estan molt ben predisposats.

 

Amb el recent implantat Pla d’Estudis i la pertinent adaptació al Espai Europeu d’Educació Superior, cada cop es demana més la participació activa de l’estudiant. Queden enrere les clàssiques classes magistrals, l’erudició o la permanència física constant i es parla de resolució de problemes i d’assoliments competències i habilitats, en part a través dels pacients però també amb totes les tècniques d’informació, comunicació i simuladors que tenim  a l’abast a través de les eines informàtiques, els dossiers electrònics, el Moodle, el campus virtual. Això implica una gran maduresa i esforç tant per part de l’estudiant com per part del docent que ha de definir bé a priori quines són aquestes competències i habilitats, que han de coincidir en bona part amb les que la societat demanarà als futurs metges, i com les ha d’avaluar. Estem, doncs, en un procés de canvi, ja implantat, en el que tots n’aprendrem si tenim ganes de fer-ho.

Cal, sens dubte, una bona dosi de curiositat i per tant ànim: mireu, escolteu, pregunteu, cerqueu i estudieu.Eventos