Imagen de perfil de organizador

Associació Catalana per la millora Continua i l´Innovació

http://www.acxmc.cat/

L’Associació Catalana per a la Millora Contínua i la Innovació (ACxMC.cat) té la missió de potenciar el creixement econòmic de les petites i mitjanes empreses catalanes. Capacitant i impulsant a les persones, l’associació persegueix ser el catalitzador del canvi cap a la cultura de la Millora Contínua.

Lo sentimos, no hay próximos eventos