Associació Catalana Persones amb Alta Sensibilitat

L'Associació Catalana de Persones amb Alta Sensibilitat té com a objectiu conscienciar i difondre informació rigorosa sobre l'Alta Sensibilitat.

La Asociación Catalana de Personas con Alta Sensibilidad tiene como objetivo concienciar y difundir información rigurosa sobre la Alta Sensibilidad.

Si t'hi vols associar, pots enviar la teva sol·licitud a través del formulari següent:

Si quieres asociarte, puedes enviar tu solicitud a través del siguiente formulario: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfeYjOCr0JHj0qf9OcdhsQO_uYhoJJeTSPTD1PggM4f2uFu0Q/viewform

L'Associació Catalana de Persones amb Alta Sensibilitat té com a objectiu conscienciar i difondre informació rigorosa sobre l'Alta Sensibilitat.

La Asociación Catalana de Personas con Alta Sensibilidad tiene como objetivo concienciar y difundir información rigurosa sobre la Alta Sensibilidad.

Si t'hi vols associar, pots enviar la teva sol·licitud a través del formulari següent:

Si quieres asociarte, puedes enviar tu solicitud a través del siguiente formulario: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfeYjOCr0JHj0qf9OcdhsQO_uYhoJJeTSPTD1PggM4f2uFu0Q/viewform

Eventos