Col·legi Joiers Orfebres Rellotgers i de Gemmòlegs

El JORGC (Col·legi Oficial de Joiers, d’Orfebres, de Rellotgers i de Gemmòlegs de Catalunya), va ser el primer Col·legi d’aquest sector que es va constituir com a corporació de dret públic del món, des que es va fer la seva assemblea de constitució a l’octubre de 2002.

Es d’un punt de vista jurídic, el JORGC és una corporació de dret públic, de caràcter professional, estructura democràtica i personalitat jurídica pròpia, reconeguda i emparada per la Constitució, l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, la legislació de col·legis professionals i la Llei de creació del Col·legi de Joiers, d’Orfebres, de Rellotgers i de Gemmòlegs de Catalunya.

El Col·legi Oficial de Joiers, d’Orfebres, de Rellotgers i de Gemmòlegs de Catalunya (JORGC) té com a missió la defensa dels interessos comuns de tots els sectors que aplega davant la societat i les administracions i organismes públics, i és al mateix temps un proveïdor de serveis individuals de qualitat als seus col·legiats i una garantia envers el consumidor. Per a això impulsarà la millora i adaptació al canvi dels seus integrants i les empreses, la comunitat de coneixements i la formació, en el marc d’una rigorosa ètica i praxis professional.

OBJECTIUS FONAMENTALS

1 – Impulsar la transformació i pràctiques de les professions que agrupa en forma concorde a les noves demandes de la societat, garantint la seva qualitat.

2 – Defensar els drets i interessos dels seus afiliats davant institucions, autoritats i la societat en general.

3 – Donar serveis específics als seus col·legiats.

Si desitgeu ser membre del Col·legi, podeu fer-ho a:

  • https://jorgc.org/forman-part/
  • o escriure a enviar-la a secretaria@jorgc.org
  • trucar al 93 217 05 16
  • visitar la seu del Col·legi a c/Brusi 45, 08006 de Barcelona.

El JORGC (Col·legi Oficial de Joiers, d’Orfebres, de Rellotgers i de Gemmòlegs de Catalunya), va ser el primer Col·legi d’aquest sector que es va constituir com a corporació de dret públic del món, des que es va fer la seva assemblea de constitució a l’octubre de 2002.

Es d’un punt de vista jurídic, el JORGC és una corporació de dret públic, de caràcter professional, estructura democràtica i personalitat jurídica pròpia, reconeguda i emparada per la Constitució, l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, la legislació de col·legis professionals i la Llei de creació del Col·legi de Joiers, d’Orfebres, de Rellotgers i de Gemmòlegs de Catalunya.

El Col·legi Oficial de Joiers, d’Orfebres, de Rellotgers i de Gemmòlegs de Catalunya (JORGC) té com a missió la defensa dels interessos comuns de tots els sectors que aplega davant la societat i les administracions i organismes públics, i és al mateix temps un proveïdor de serveis individuals de qualitat als seus col·legiats i una garantia envers el consumidor. Per a això impulsarà la millora i adaptació al canvi dels seus integrants i les empreses, la comunitat de coneixements i la formació, en el marc d’una rigorosa ètica i praxis professional.

OBJECTIUS FONAMENTALS

1 – Impulsar la transformació i pràctiques de les professions que agrupa en forma concorde a les noves demandes de la societat, garantint la seva qualitat.

2 – Defensar els drets i interessos dels seus afiliats davant institucions, autoritats i la societat en general.

3 – Donar serveis específics als seus col·legiats.

Si desitgeu ser membre del Col·legi, podeu fer-ho a:

  • https://jorgc.org/forman-part/
  • o escriure a enviar-la a secretaria@jorgc.org
  • trucar al 93 217 05 16
  • visitar la seu del Col·legi a c/Brusi 45, 08006 de Barcelona.

Eventos

Lo sentimos, no hay próximos eventos