Comertia Retail

COMERTIA és l'associació catalana de l'empresa familiar del Retail, una entitat que agrupa empreses de Retail amb marca reconeguda, vocació de creixement i voluntat de compartir informació i experiències

COMERTIA és l'associació catalana de l'empresa familiar del Retail, una entitat que agrupa empreses de Retail amb marca reconeguda, vocació de creixement i voluntat de compartir informació i experiències

Eventos