Es Baluard Museu d'Art Contemporani de Palma

Es Baluard Museu d'Art Contemporani de Palma, situat a Palma i inaugurat el 30 de gener de 2004, és un museu que compta amb un fons de més de 700 obres d'art vinculades a artistes de l'àmbit de les Illes i / o de referència internacional.

Es Baluard Museu d’Art Contemporani de Palma, situado en Palma e inaugurado el 30 de enero de 2004, es un museo que cuenta con un fondo de más de 700 obras de arte vinculadas a artistas del ámbito de las Islas y/o de referencia internacional.

Es Baluard Museu d'Art Contemporani de Palma, situat a Palma i inaugurat el 30 de gener de 2004, és un museu que compta amb un fons de més de 700 obres d'art vinculades a artistes de l'àmbit de les Illes i / o de referència internacional.

Es Baluard Museu d’Art Contemporani de Palma, situado en Palma e inaugurado el 30 de enero de 2004, es un museo que cuenta con un fondo de más de 700 obras de arte vinculadas a artistas del ámbito de las Islas y/o de referencia internacional.

Eventos