Fundació Pasqual Maragall

A la Fundació Pasqual Maragall treballem per un futur sense Alzheimer, perquè enlloc no està escrit que aquesta malaltia sigui invencible. Per això orientem els nostres esforços a avançar en la seva identificació precoç i la prevenció, així com ajudar aquells que dediquen la seva vida a cuidar els que la pateixen 

A la Fundació Pasqual Maragall treballem per un futur sense Alzheimer, perquè enlloc no està escrit que aquesta malaltia sigui invencible. Per això orientem els nostres esforços a avançar en la seva identificació precoç i la prevenció, així com ajudar aquells que dediquen la seva vida a cuidar els que la pateixen 

Eventos