Imagen de perfil de organizador

GrausTIC

http://www.graustic.cat/

L’Associació ONES Associació d’Enginyeria Tècnica de Telecomunicació de Catalunya (en endavant GRAUSTIC) neix el novembre del 2016, a partir de la voluntat d’un grup de professionals de les TIC a Catalunya de disposar d’una eina de representació conjunta per al col·lectiu davant dels diferents agents que intervenen en el sector.

 

 

Lo sentimos, no hay próximos eventos