Pessics de Ciència

Pessics de Ciència és un projecte del Centre Cultural Sant Josep, un equipament de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat. El Centre Cultural Sant Josep es un centre cultural de proximitat, de propietat i gestió municipal amb dependència de la regidoria del districte 1.
Pessics de Ciència , té com a objectius principals:  Fomentar l’interès per la ciència i apropar-la a la ciutadania de manera atractiva i entenedora. Estimular el coneixement científic i tècnic a tot tipus de públic, des dels més petits a la gent gran. Facilitar l’accés a coneixements científics i tècnics a aquells segments de població menys estimulats culturalment, ja sigui per dèficits en l’educació, per assignació de rols tradicionals, per procedència, etc.

Pessics de Ciència és un projecte del Centre Cultural Sant Josep, un equipament de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat. El Centre Cultural Sant Josep es un centre cultural de proximitat, de propietat i gestió municipal amb dependència de la regidoria del districte 1.
Pessics de Ciència , té com a objectius principals:  Fomentar l’interès per la ciència i apropar-la a la ciutadania de manera atractiva i entenedora. Estimular el coneixement científic i tècnic a tot tipus de públic, des dels més petits a la gent gran. Facilitar l’accés a coneixements científics i tècnics a aquells segments de població menys estimulats culturalment, ja sigui per dèficits en l’educació, per assignació de rols tradicionals, per procedència, etc.

Eventos

Lo sentimos, no hay próximos eventos