Societat Catalana de Nanociència i Nanotecnologia (SCN2)

La Societat Catalana de Nanociència i Nanotecnologia (SCN2) és una associació independent sense ànim de lucre que persgueix promoure, connectar i debatre la nanociència i la nanotecnologia a Catalunya. El nostre propòsit és actuar com a canal de col·laboració i espai de trobada del creixent clúster de nanociència i nanotecnologia i, per això, el nostre objectiu principal és la construcció d’una xarxa d’excel·lència entre tots els representants del sistema, incloent-hi els sectors investigador, acadèmic, empresarial, divulgatiu i social.

La Societat Catalana de Nanociència i Nanotecnologia (SCN2) és una associació independent sense ànim de lucre que persgueix promoure, connectar i debatre la nanociència i la nanotecnologia a Catalunya. El nostre propòsit és actuar com a canal de col·laboració i espai de trobada del creixent clúster de nanociència i nanotecnologia i, per això, el nostre objectiu principal és la construcció d’una xarxa d’excel·lència entre tots els representants del sistema, incloent-hi els sectors investigador, acadèmic, empresarial, divulgatiu i social.

Eventos

Lo sentimos, no hay próximos eventos