Organizer profile image

XARXA DE CULTURA DE VALLS

https://www.valls.cat/cultura

La Xarxa de Cultura de Valls és l'organisme autònom de l'Ajuntament de Valls, amb personalitat pròpia, adscrit a la regidoria de Cultura. Té com a línies d'actuació:

  • Garantir una oferta de serveis i activitats culturals a la ciutat variada, de qualitat, estable i equilibrada, que atengui la diversitat de la població.
  • Envigorir el teixit sociocultural, afavorint-ne la participació en la política cultural municipal i donant suport a les seves iniciatives.
  • Estimular la creació i la formació culturals.
Sorry, there are no upcoming events