Gratis

Conferència sobre les marques SYN/SYNE

Panel Acciones y detalles

Gratis

Información sobre el evento

Comparte este evento

Fecha y hora

Ubicación

Ubicación

Fercam

Ferralla, 38

08755 Castellbisbal

Spain

Ver mapa

Descripción del evento
Conferència

Acerca de este evento

NYS és un segell datat l’any 20 dC associat a la producció d’àmfores de la vil·la romana de Can Pedrerol de Baix. Fa dos mil anys era el segell epigràfic d’una indústria que exportava vi a diversos indrets de l’Imperi romà.

Prova d’això és que la marca s’ha localitzat, entre d’altres, al vaixell La Giraglia enfonsat al nord de Còrsega en el seu camí cap a Roma.

L’any 2013 la investigadora Diana Gorostidi descobrí que el segell NYS s’havia utilitzat de manera retrògrada i que en realitat corresponia a la marca SYN, en al·lusió al llibert Caius Trocina Synecdemus. En Caius fou un esclau de Can Pedrerol de Baix que anys més tard, un cop alliberat, assolí una certa notorietat i fou un personatge influent de la Barcino romana.


		Imagen de Conferència sobre les marques SYN/SYNE

RETIRANT L'ENTRADA ACCEPTO IMPLICITAMENT LA DECLARACIÓ RESPONSABLE EN RELACIÓ AMB LA SITUACIÓ DE PANDÈMIA GENERADA PER LA COVID-19.

Accepto que en nom i representació propis, he adquirit entrades per assistir als actes del Festival NYS Polígon Arts, organitzat per GeoCrea Cultura en col·laboració amb l'Ajuntament de Castellbisbal (en endavant, l’organització), que se celebrarà del 21 de maig al 20 de juny de 2021, i per mitjà d’aquest document,

Declaro sota la meva responsabilitat:

Que sóc coneixedor/a del context de pandèmia actual provocada per la Covid-19 i que accepto les circumstàncies i riscos que aquesta situació pot comportar durant el desenvolupament de l’activitat en que participo.

Així mateix, entenc que l'entitat organitzadora de l'activitat no és responsable de les contingències que puguin ocasionar-se en relació a la pandèmia durant l'activitat.

Que he estat informada/informat via web i estic d’acord amb les mesures de prevenció general i amb les actuacions necessàries que s’hagin de dur a terme si apareix el cas d’una persona amb simptomatologia compatible amb la Covid-19 durant el desenvolupament de l’activitat.

Assumeixo que l’assistència al festival NYS Polígon Arts implica un risc d’exposició a la COVID-19, el qual comporta un risc d’infecció que es pot derivar d’accions, d’omissions i/o de negligències pròpies o de tercers, i que del contagi de la malaltia poden resultar complicacions i seqüeles físiques i psicològiques, tals com malalties greus futures, lesions personals, incapacitat permanent i fins i tot la mort. I així ho transmetré a les persones que tinguin una entrada associada a la meva reserva.

Accepto voluntàriament l’assumpció dels riscos descrits al punt anterior i allibero expressament de qualsevol responsabilitat a l'organització per l’eventual contagi de la COVID-19 pel posseïdor d’aquesta entrada.

Que informaré a l’entitat organitzadora via correu-e hola@nys.cat sobre qualsevol variació del meu estat de salut compatible amb la simptomatologia Covid-19 en el meu entorn familiar.

Les dades que posaré a continuació son verídiques i l’organització en compliment de la llei de protecció de dades es compromet a fer-ne ús per fer traçabilitat en cas de d’infecció de la COVID-19, i que passats 60 dies de la finalització del NYS Polígon Arts.

Finalment, i en caràcter previ a la realització de l’activitat, declaro que compleixo els requisits de salut següents:

Absència de malaltia i simptomatologia compatible amb la Covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.

Que no he conviscut o no he tingut contacte estret amb una persona positiva de Covid-19 confirmada o amb una persona que ha tingut simptomatologia compatible en els 10 dies anteriors a la realització de l’activitat.

Obligatori l'ús de la mascareta durant tota l'actuació

S'ha d'accedir a l'espectable 10 min abans de l'hora d'inici.

ASSISTINT A L'ACTE ACCEPTO IMPLICITAMENT ELS DRETS D'IMATGE.

Autoritzo a GeoCrea Cultura a captar imatges de les persones assistents: tant d'adults com de menors d'edat. Les imatges podran ser emprades per reproduir-les, publicar-les i que puguin aparèixer en fotografies i vídeos, per la seva reproducció en suport digital i paper.

Comparte con tus amigos

Fecha y hora

Ubicación

Fercam

Ferralla, 38

08755 Castellbisbal

Spain

Ver mapa

{ _('Organizer Image')}

Organizador NYS Polígon Arts

Organizador de Conferència sobre les marques SYN/SYNE

Guarda este evento

Evento guardado