Gratis

Curs d'Escena Telemàtica - 3res Jornades d'Escena Digital -

Información sobre el evento

Comparte este evento

Fecha y hora

Ubicación

Ubicación

Fàbrica de Creació Fabra i Coats

20 Carrer de Sant Adrià

08030 Barcelona

Spain

Ver mapa

Descripción del evento

Descripción

CAT

Kòniclab organitza les Terceres Jornades d'Escena Digital a la Fàbrica de Creació Fabra i Coats de Barcelona en connexió amb França i Santiago de Xile.


CURS d'ESCENA TELEMÀTICA (AFORAMENT LIMITAT)

Impartit per R. Sánchez i A. Baumann, Koniclab (Barcelona)

On: Fàbrica de Creació Fabra i Coats
Lloc: 5 de octubre 2017
Hora: De 17h a 19h
Preu: 20€ (el mateix dia del curs)

Projectes escènics realitzats a través d'Internet que es realitzen a temps real i simultàniament des de llocs distants, per crear un espectacle únic. En aquest curs explorarem les noves possibilitats narratives escèniques vinculades amb l'ús de la tecnologia telemàtica. Un estudi de diverses tècniques en les quals els autors s'han especialitzat al llarg de la seva trajectòria: composició en temps real des d’Internet, espectacles distribuïts en xarxa i interacció amb càmeres.

Rosa Sánchez i Alain Baumann tenen una llarga trajectòria en el desenvolupament d'obres que hibridin l'escena i les noves tecnologies. Han impartit cursos i tallers en més de trenta països. www.koniclab.info

Els participants tindran l'oportunitat de gaudir d'altres activitats d'Escena Telemàtica que es realitzaran a la Fabra i Coats, amb dues experiències pràctiques que completaran el programa.


ALTRES ACTIVITATS DE LES 'TERCERES JORNADES D'ESCENA DIGITAL'_


20:00h Espectacle de Kònic Thtr:

“ESPAI NO TÀCTIL” ESCENA DISTRIBUÏDA

On: Fàbrica de Creació Fabra i Coats
Dia: 5 de octubre 2017
Hora: 20h
Preu: Entrada lliure

Finalitzat el curs, a les 20h els participants tindran l'oportunitat de veure en la pràctica un model d'Espectacle Telemàtic de Kònic Thtr, l'obra escènica “Espai NO Tàctil”, un concert-performance que es presentarà des de Barcelona en connexió a temps real amb ballarins i músics localitzats en Estrasburg i Santiago de Xile.


21:00h GeoDanza presentació per Vivian Fritz, Universitat d'Estrasburg (França):

OPEN LAB - PRESENTACIÓ PROJECTE GEODANZA "LES MEVES FRONTERES LES TEVES FRONTERES"

On: Fàbrica de Creació Fabra i Coats
Dia: 5 de octubre 2017
Hora: 21h
Preu: Entrada lliure

GeoDanza és un laboratori que es basa en innovacions per a l'escena artística amb ús de tecnologies digitals que incorporen l'audiovisual i les TIC. Aquest projecte es troba al centre de qüestionaments sobre la geolocalització i noves formes de creació de dansa amb l'ús d'Internet. L'activitat conclourà amb una reflexió al voltant dels conceptes de «presència» i «fronteres» a través de la dansa.

Vivian Fritz, coreògrafa i doctora en arts escèniques, especialitzada en dansa contemporània i escena digital. https://sites.google.com/site/geodanselab


**Una iniciativa promoguda per Koniclab dins de les Terceres Jornades d’Escena Digital en col·laboració amb GeoDanse. Universitat d'Estrasburg, Shadok, Fabrique du numérique, d'Estrasburg (França), la Universitat de Santiago de Xile i Fabra i Coats, Fàbrica de Creació de Barcelona.

CAST

Kòniclab organiza las 'Terceras Jornadas de Escena Digital' en la Fabra i Coats de Barcelona en conexión con Francia y Santiago de Chile.


CURSO de ESCENA TELEMÁTICA (Aforo limitado)

Impartido por R. Sánchez i A. Baumann, Koniclab (Barcelona)

Dónde: Fábrica de Creación Fabra i Coats
Cuándo: 5 de octubre 2017
Horario curso: de 17h a 19h
Precio: 20€ (Cobrado el día del curso)

Proyectos escénicos realizados a través de Internet que se realizan a tiempo real y simultáneamente desde lugares distantes, para presentar un espectáculo único al público. En este curso exploraremos las nuevas posibilidades narrativas escénicas vinculadas con el uso de la tecnología telemática. Un estudio de varias técnicas en las cuales los autores se han especializado a lo largo de su trayectoria: composición en tiempo real mediante Internet, espectáculos distribuidos en red e interacción con cámaras de vídeo.

Rosa Sánchez y Alain Baumann tienen una larga trayectoria en el desarrollo de obras que hibriden la escena y las nuevas tecnologías. Han impartido cursos y talleres en más de treinta países. www.koniclab.info

Los participantes tendrán también la oportunidad de disfrutar otras actividades de Escena Telemática que se realizarán en la Fabra i Coats, con dos experiencias prácticas que completarán el programa.


OTRAS ACTIVIDADES DE LAS 'TERCERAS JORNADAS DE ESCENA DIGITAL'_


20:00h Espectáculo de Kònic Thtr:

ESCENA DISTRIBUIDA “ESPACIO NO TÁCTIL”

Dónde: Fábrica de Creación Fabra i Coats
Cuándo: 5 de octubre 2017
Horario espectáculo: 20h
Precio: Entrada libre

Finalizado el curso, a las 20h los participantes tendrán la oportunidad de ver en la práctica un modelo de Espectáculo Telemático de Kònic Thtr, la obra escénica Espacio NO Táctil, un concierto-performance que se presentará desde Barcelona en conexión a tiempo real con bailarines y músicos localizados en Estrasburgo y Santiago de Chile.


21:00h GeoDanza presentación por Vivian Fritz, Universidad de Estrasburgo (Francia):

OPEN LAB - PRESENTACIÓN PROYECTO GEODANZA “MIS FRONTERAS TUS FRONTERAS”

Dónde: Fábrica de Creación Fabra i Coats
Cuando: 5 de octubre 2017
Horario curso: de 21h
Precio: Entrada libre

GeoDanza es un laboratorio que se basa en innovaciones para la escena artística con uso de tecnologías digitales que incorporan lo audiovisual y las TIC. Este proyecto se encuentra en el centro de cuestionamientos sobre la geolocalización y nuevas formas de creación de danza con el uso de Internet. La actividad concluirá con una reflexión en torno a los conceptos de «presencia» y «fronteras» a través de la danza.

Vivian Fritz, coreógrafa y doctora en artes escénicas, especializada en danza contemporánea y escena digital. https://sites.google.com/site/geodanselab


**Una iniciativa promovida por Koniclab en el marco de las Terceras Jornadas de Escena Digita en colaboración con GeoDanse. Universidad de Estrasburgo, Shadok, Fabrique du numérique, de Estrasburgo (Francia), la Universidad de Santiago de Chile y Fabra i Coats, Fábrica de Creación de Barcelona.
ENG

Kòniclab organizes the Third Digital Stage at Fabra i Coats in Barcelona in connection with France and Santiago de Chile.


NETWORKED PERFORMANCE WOKSHOP (LIMITED CAPACITY)

Held by R. Sánchez i A. Baumann, Koniclab (Barcelona)

Where: Factory Creation Fabra i Coats
When: October 5, 2017
Workshop hours: From 5 a.m. to 7 p.m.
Price: € 20 (charged on the day of the course)

Stage projects that are carried out in real time and simultaneously from distant places over the Internet, making a unique show for the audience. In this course, we will explore the new stage narratives, made possible using telematics technology. A study of several techniques in which the authors have specialized throughout their trajectory: real time composition through the Internet, networked and distributed shows and live interaction with video cameras.

Rosa Sánchez and Alain Baumann have a long history in the development of works that hybridize the stage and new technologies. They have shown their work and held workshops in more than thirty countries. www.koniclab.info

Participants will also have the opportunity to enjoy other activities on the topic of networked performances that will be held in Fabra i Coats and will complete the program.


ADDITIONAL ACTIVITIES OF 'THIRD DIGITAL STAGE'_


20:00h Kònic Thtr show:

“NON-TACTILE SPACE” DISTRIBUTED STAGE

Where: Factory Creation Fabra i Coats
When: October 5, 2017
Hour: 20h
Price: Free

At the end of the workshop, at 8 pm participants will have the opportunity to see in practice a model of Kònic Thtr's Networked Performances, the piece called Espacio NO Tácti (non tactile space), a concert-performance to be presented from Barcelona In real-time connection with dancers and musicians located in Strasbourg and Santiago de Chile.


21: 00h GeoDanza presented by Vivian Fritz, Strasburg University (France):

OPEN LAB – INTRODUCTION TO GEODANZA PROJECT " MY BORDERS YOUR BORDERS "

Where: Factory Creation Fabra i Coats
When: October 5, 2017
Hour: 21h
Price: Free

GeoDanza is a laboratory based on innovations for the artistic stage using digital technologies that incorporate audiovisual and ICT. This project is at the center of questions about geolocation and new ways of creating dance by using Internet. The activity will be with a reflection about the concepts of "presence" and "borders" through dance.

Vivian Fritz, Choreographer and doctor in scenic arts, specialized in contemporary dance and digital scene. https://sites.google.com/site/geodanselab


**An initiative promoted by Koniclab in the framework of the Third Digital Stage in collaboration with GeoDanse. University of Strasbourg, Shadok, Fabrique du numérique, Strasbourg (France), University of Santiago de Chile and Fabra i Coats, Creation Factory in Barcelona.

Comparte con tus amigos

Fecha y hora

Ubicación

Fàbrica de Creació Fabra i Coats

20 Carrer de Sant Adrià

08030 Barcelona

Spain

Ver mapa

Guarda este evento

Evento guardado