Gratis

Varias fechas

EDIFICI / Habitatges socials al carrer de Fornaris

Panel Acciones y detalles

Gratis
Descripción del evento
Inscripció prèvia per a les visites guiades als habitatges socials del carrer de Fornaris / OPEN HOUSE PALMA 2021

Acerca de este evento

INFORMACIÓ SOBRE LA VISITA

L'accés a aquest edifici es farà mitjançant inscripció prèvia, per tal de controlar l'aforament i mantenir l'ordre i la seguretat dins les obres. Previ a l'entrada a l'obra, cada una de les persones visitants s'haurà d'identificar mitjançant DNI o similar i signar una declaració d'accés sota la seva pròpia responsabilitat.

Sense identificació o sense declaració responsable, no es permetrà l'accés al recinte.

Les visites guiades es realitzen durant els dematins dels dies 6 i 7 de novembre, cada trenta minuts entre les 10 a les 14 h. En total hi ha 16 torns disponibles amb 15 places cada un d'ells.

L'organització d'OPEN HOUSE PALMA proporcionarà a cada una de les persones visitants els elements de protecció individuals corresponents (armilla reflectora, casc i còfia higiènica d'un sol ús), segons les indicacions del Coordinador de Seguretat i Salut.

És obligatori ser major d'edat per inscriure's i accedir a aquest edifici.

Durant la visita, és obligatori dur calçat tancat i roba adequada.


		Imagen de EDIFICI / Habitatges socials al carrer de Fornaris

INFORMACIÓ SOBRE L'EDIFICI

Aquests 35 habitatges socials, promoguts per l'Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI) per destinar-los a lloguer social assequible, se situa a la Plaça de Can Ribas, al barri de la Soledat de Palma. El projecte proposa una organització de l’espai que, combinada amb la proposta constructiva, fa possible uns habitatges amb un consum energètic molt reduït, una experiència d’habitabilitat de qualitat i una construcció integrada paisatgísticament en un entorn amb valor arquitectònic. L’edifici es conforma amb dos nuclis i accessos per passera a través del pati interior naturalitzat, de forma que tots els habitatges disposen d’una important ventilació creuada que, conjuntament amb l’ús captador del doble coixí tèrmic (frontal i posterior), el control solar i la inèrcia tèrmica, permeten una demanda energètica molt reduïda i un nivell de confort molt elevat.

A nivell d’entorn, s’assegura la integració paisatgística de l’edifici mitjançant la construcció muraria i la utilització del mateix material en façana (la pedra marès) que les edificacions del voltant del complex històric industrial de Can Ribas. A nivell volumètric, en els laterals curts l’edifici s’enganxa acuradament a les edificacions veïnes, deixant la planta baixa buida per als accessos en tots dos costats; mentre que en la façana llarga, on la caixa del carrer és més ampla, l’edifici agafa una altura de planta baixa i dues plantes pis, que configura el cos principal del conjunt.

Els habitatges es van distribuint de forma continuada al llarg de la passera d’accés, de manera que tots els habitatges tenen dues crugies que donen a la passera, que sempre són l’accés i una habitació. La proporció dels elements verticals de protecció solar de la passera col·labora a protegir correctament la façana de jardí de l’assolellament. Alhora, aquests elements no arriben fins al jardí, ja que la llosa de paviment de planta baixa queda una mica elevada per sobre d’aquest, formant un banc en voladís i generant una línia d’ombra inferior.

En definitiva, el projecte proposa una construcció de baixa tecnologia, a partir de murs de càrrega, que redueixen dràsticament l’impacte ambiental de la construcció i milloren la inèrcia tèrmica dels habitatges, alhora que estableixen un diàleg tectònic amb les edificacions de l’entorn.


		Imagen de EDIFICI / Habitatges socials al carrer de Fornaris

PROTOCOLS COVID-19

Durant les visites, se seguiran totes les mesures marcades per l'autoritat sanitària* relatives a les condicions en què s’han de dur a terme les activitats culturals. Conseqüentment:

  • La cabuda a l'activitat és limitada.
  • L'ús de mascareta serà obligatòria en tot moment durant l'activitat.
  • S'ha de mantenir la distància de seguretat interpersonal de com a mínim un metre i mig entre persones no convivents.
  • Hi haurà gel hidroalcohòlic a disposició dels visitants a l'inici de la visita.

*Acord del Consell de Govern de 27 de setembre de 2021 pel qual s’aprova el Pla Consolidat de Mesures de Prevenció, Contenció i Coordinació per Fer Front a la Crisi Sanitària Ocasionada per la COVID-19 i s’estableixen els nivells d’alerta sanitària que s’han d’aplicar a cada una de les illes, publicat al BOIB n. 133 de 28 de setembre de 2021.

Comparte con tus amigos
{ _('Organizer Image')}

Organizador Open House Palma

Organizador de EDIFICI / Habitatges socials al carrer de Fornaris

OPEN HOUSE PALMA és el major festival d’arquitectura i portes obertes de la nostra ciutat. Durant el cap de setmana del 6 i 7 de novembre de 2021 obriran al públic més de 80 edificis i espais, habitualment tancats o ocults a la ciutadania, de manera gratuïta, i que tenen com a denominador comú ser els millors exemples d’arquitectura i disseny de Palma. Trobaràs tota la informació a la nostra pàgina web: www.openhousepalma.org

Guarda este evento

Evento guardado