Gratis

Panel Acciones y detalles

Gratis

Información sobre el evento

Comparte este evento

Fecha y hora

Ubicación

Ubicación

Fundació Joan Miró

s/n Parc de Montjuïc

08038 Barcelona

Spain

Ver mapa

Descripción del evento
Presentació del Taller Arquitectura Cinema

Acerca de este evento

“El temps recobrat”

Esdeveniment públic de presentació del Taller pràctic Arquitectura Cinema.

7 de maig, 18:00 - 20:30

Lloc: Auditori Fundació Joan Miró

En el marc de la Setmana d’Arquitectura de Barcelona, i com a esdeveniment col·lateral del Festival Internacional BARQ es presenten els curtmetratges que van realitzar 50 estudiants de l’ETSAB i d’Elisava, durant el Taller pràctic Arquitectura i Cinema del 2020 dirigit por Maria Mauti. Després de la projecció dels curtmetratges, se celebrarà una taula rodona en la que participaran a més dels autors, els representants de les Institucions que donen suport al projecte, personalitats del món de la Universitat, del Cinema i de l’Arquitectura.

Veurem els resultats d’una experiència didàctica per fer cinema amb l’arquitectura en la que la directora de cinema Maria Mauti, amb el suport del director de fotografia Ciro Frank Schiappa, va guiar 50 futurs arquitectes i dissenyadors per posar en pràctica els recursos professionals per dur una idea inicial fins al muntatge d’un curtmetratge pensat per la seva presentació al públic en pantalla gran.

Els curtmetratges que presenta Elisava sobre dues obres molt cinematogràfiques, el Parc dels Colors de Mollet de Vallés (Miralles-Tagliabue) i el Centre Cívic d’Els Hostalets de Balenyà (Miralles-Pinós), van ser realitzats abans de l’estat d’alarma. Mentre que el treball que ens mostra l’ETSAB, es un significatiu testimoni del confinament on l’arquitectura és vista des de les finestres. Mai, com en aquesta ocasió el temps recobrat ha servit de guia per entendre i representar un espai que es vivia de forma totalment “interior”.

La proposta s’ha realitzat gràcies a la col·laboració d’Antonio Pizza, professor responsable de l’assignatura "Arquitectura i Cinema" d’ETSAB-UPC, i de la professora Daria de Seta, Coordinadora de l’Àrea d’Espai del Grau en Disseny d’Elisava.

Aquest esdeveniment i els treballs es dediquen als dos mestres la poètica dels quans es va escollir com a marc de referència: al disruptiu arquitecte català Enric Miralles (del que es complien 20 anys de la seva mort) i del visionari director italià Federico Fellini (del que es complien els cent anys del seu naixement).

Programa: Divendres, 7 de Maig

18.00: obertura portes

18.30: presentació de l’acte

19.00: projecció dels curtmetratges

19.30 – 20.30: taula rodona i clausura esdeveniment

Durant l’esdeveniment es distribuiran els Fanzine d’Elisava i ETSAB, editats específicament per aquesta ocasió.

L’esdeveniment està organitzat per Fundació Mies van der Rohe, Fundació Joan Miró, ETSAB-UPC i Elisava, en col·laboració amb Istituto Italiano di Cultura Barcellona i Fundación Arquia.

Subscriu-te al nostre butlletí i no et perdis res!

“El tiempo recobrado”

Evento público de presentación del Taller práctico Arquitectura y Cine.

7 de mayo, 18:00 - 20:30

Lugar: Auditorio Fundació Joan Miró

En el marco de la Semana de Arquitectura de Barcelona, y como evento colateral del Festival Internacional BARQ, se presentan los cortometrajes que realizaron 50 estudiantes de la ETSAB y de Elisava, durante el Taller práctico Arquitectura y Cine del 2020 dirigido por Maria Mauti. Tras la proyección de los cortometrajes, se celebrará una mesa redonda en la que participaran además de los autores, los representantes de las Instituciones que apoyan el proyecto, personalidades del mundo de la Universidad, del Cine y de la Arquitectura.

Veremos los resultados de una experiencia didáctica para hacer cine con la arquitectura en la que la directora de cine Maria Mauti, con el apoyo del director de fotografía Ciro Frank Schiappa, guio 50 futuros arquitectos y diseñadores para poner en práctica los recursos profesionales para llevar una idea inicial hasta el montaje de un cortometraje pensado para su presentación al público en pantalla grande.

Los cortometrajes que presenta Elisava sobre dos obras muy cinematográficas, el Parc dels Colors de Mollet de Vallés (Miralles-Tagliabue) y el Centro Cívico de Els Hostalets de Balenyà (Miralles-Pinós), fueron realizados antes del estado de alarma. Mientras que el trabajo que nos muestra la ETSAB, es un significativo testimonio del confinamiento donde la arquitectura es vista desde las ventanas. Nunca como en esta ocasión el tiempo recobrado ha servido de guía para entender y representar un espacio que se vivía de forma totalmente “interior”.

La propuesta se ha realizado gracias a la colaboración de Antonio Pizza, profesor responsable de la asignatura "Arquitectura y Cine" de ETSAB-UPC, y de la profesora Daria de Seta, Coordinadora del Área de Espacio del Grado en Diseño de Elisava.

Este evento y los trabajos se dedican a los dos maestros cuya poética se eligió como marco de referencia: al disruptivo arquitecto catalán Enric Miralles (del que se cumplían 20 años de su muerte) y del visionario director italiano Federico Fellini (del que se cumplían los cien años de su nacimiento).

Programa: Viernes, 7 de Mayo

18.00: apertura puertas

18.30: presentación del acto

19.00: proyección de los cortometrajes

19.30 – 20.30: mesa redonda y clausura evento

Durante el evento se distribuirán los Fanzine de Elisava y ETSAB, editados específicamente para la ocasión.

El evento está organizado por Fundació Mies van der Rohe, Fundación Joan Miró, ETSAB-UPC y Elisava, en colaboración con Instituto Istituto Italiano di Cultura Barcellona y Fundación Arquia.

¡Suscríbete a nuesto boletín y no te pierdas nada!

“Time recovered”

Public presentation event of the practical workshop Architecture and Cinema.

7 de May, 18:00 - 20:30

Place: Auditorio Fundació Joan Miró

In the framework of the Barcelona Architecture Week, and as a BARQ Festival collateral event, the short films made by 50 students from ETSAB and from Elisava during the practical workshop Architecture and Cinema conducted by Maria Mauti. After the screening of the short films, a round table discussion will be held with the participation of the authors, representatives of the Institutions that support the project, and personalities from the world of the University, Cinema and Architecture.

We will see the results of a didactic experience in filmmaking with architecture in which the film director Maria Mauti, with the support of the director of photography Ciro Frank Schiappa, guided 50 future architects and designers in putting the professional resources to take an initial idea through to the editing of a short film designed for presentation to the public on the big screen into practice.

The short films presented by Elisava about two highly cinematographic works, Parc dels Colors in Mollet de Vallés (Miralles-Tagliabue) and the Civic Centre in Els Hostalets de Balenyà (Miralles-Pinós), were both produced before the state of alarm. While the work shown by ETSAB, is a Mientras que el trabajo que nos muestra la ETSAB, is a significant testimony to the lockdown where architecture is seen from the windows. On no other occasion has the recovered time served as a guide to understand and represent a space that was lived in a totally " inner " way.

The proposal was carried out thanks to the collaboration of Antonio Pizza, Professor in charge of the subject "Architecture and Cinema" at ETSAB-UPC, and Professor Daria de Seta, Coordinator of the Space Area of the Degree in Design at Elisava.

This event and the works are dedicated to the two masters whose poetics were chosen as a frame of reference: the disruptive Catalan architect Enric Miralles (marking 20 years after his death) and the visionary Italian director Federico Fellini (celebrating a hundred years after his birth).

Programme: Friday, 7 de May

18.00: door opening

18.30: presentation of the event

19.00: Short films screening

19.30 – 20.30: round table and event closure

During the event Fanzines by Elisava and ETSAB, edited specifically for the occasion, will be handed.

The event is organized by Fundació Mies van der Rohe, Fundació Joan Miró, ETSAB-UPC and Elisava, in collaboration with Istituto Italiano di Cultura Barcellona and Fundación Arquia.

Subscribe to our newsletter and don't miss a thing!

Comparte con tus amigos

Fecha y hora

Ubicación

Fundació Joan Miró

s/n Parc de Montjuïc

08038 Barcelona

Spain

Ver mapa

Guarda este evento

Evento guardado