0 € – 36,30 €

Jornada 'HULA HOOP - La experiencia en Diseño Circular'

Información sobre el evento

Comparte este evento

Fecha y hora

Ubicación

Ubicación

Disseny Hub Barcelona

38 Plaça de les Glòries Catalanes

08018 Barcelona

Spain

Ver mapa

Descripción del evento

Descripción

[CAT]

HULA HOOP - L'experiència en Disseny Circular

Sostenibilitat, economia i disseny circular, ecoinnovació i ecodisseny, entre d’altres, són conceptes cada vegada més presents en el nostre dia a dia, ja sigui en l’àmbit personal com professional. En una societat que viu en base a la llei del 'creixement il·limitat' dins un entorn de recursos finits, es fa evident la necessitat d’intervenir des de diferents sectors per tal de canviar consciències i assolir nous hàbits basats en dos conceptes clau: regeneració i circularitat.

Coneixem el context i la conseqüent necessitat de repensar el model de producció i consum actual, però... som conscients de les conseqüències reals que tenen les nostres accions individuals i col·lectives en el medi ambient? Com es canvien aquestes inèrcies? Sabem què podem fer com a individus i com a societat per tal de revertir la situació?

Amb l’objectiu de donar resposta a aquestes i altres preguntes, compartir experiències i conèixer bones pràctiques en l’àmbit de l’aplicació de l’economia circular, el proper 19 de setembre BCD Barcelona Centre de Disseny, amb la col·laboració d’EIG Eco Intelligent Growth i el Grup Construcia, i el suport del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, organitza 'HULA HOOP - L'experiència en Disseny Circular', un esdeveniment centrat en el nou paradigma sostenible en què s'aprofundirà en l'economia circular aplicada en diversos sectors i des de diferents punts de vista, incloent també la perspectiva del disseny.

Has jugat mai al Hula Hoop?

Tal i com passa amb el Hula Hoop i la dificultat de mantenir-lo girant de forma constant al voltant del nostre cos, la integració de criteris de circularitat en la producció de béns i serveis, així com en els nostres hàbits de consum, requereix voluntat, perseverança i tornar-ho a intentar quan l'anella cau al terra.

Què és el HULA HOOP - L'experiència en Disseny Circular?

HULA HOOP és un espai de trobada obert a totes les persones, professionals i empreses que vulguin participar d'una jornada de coneixement, debat, interacció i experiències entorn al paradigma regeneratiu.

L'esdeveniment acollirà diferents sessions i espais que convidaran a la reflexió i al coneixement d’iniciatives que contribueixen a un model respectuós i beneficiós per a la societat i el medi ambient, així com activitats i dinàmiques interactives per viure una experiència HULA HOOP.

Vols saber més?

#INTERACTUA amb professionals, experts i participants en el Hula Hoop Space, un espai de trobada de projectes i iniciatives circulars. Inscriu-te i forma part de la comunitat Hula Hoop!

*(L’obertura del Hula Hoop Space tindrà lloc a les 16:00 hores).

#PARTICIPA en un dels tres tallers que tindran lloc de forma simultània entorn a la Moda, el Packagig i la Construcció, organitzats per EIG Eco Intelligent Growth i Construcía amb la col·laboració de BCD. Ajuda’ns a repensar la manera de fer front als desafiaments, en cada cas, per a un món més sostenible mitjançant la implementació de la perspectiva del disseny Cradle to Cradle®. El cost del taller és de 30€, amb places limitades. * (10% de descompte per als membres del Clúster Disseny i del Packaging Cluster). Inscriu-te en una de les tres sessions!

*(Les tres sessions s’implementaran simultàniament de 10:30 a 13:30, per tant només et pots inscriure a un dels tres tallers).

#CONEIX tot el que hi ha darrere de l’economia circular des de la perspectiva del disseny Cradle to Cradle® de la mà de Lewis Perkins, president de l'Institut Cradle to Cradle Products Innovation.

*(Formarà part de la Benvinguda i Plenària dels tallers que tindran lloc a les 9:30 i a les 13:30, respectivament).

#GAUDEIX del Hula Food, on el disseny i la creativitat conviuran amb una gastronomia responsable, amb l’aprofitament dels aliments.

#INSPIRA’T amb les Speed Talks.

#OPINA sobre la teva visió circular en el mur.

#JUGA al Hula Hoop i fes networking mentre gaudeixes de música i una cervesa ben freda.

HORARI

9:30 Benvinguda al HULA HOOP – L’experiència en Disseny Circular.
9:45 Introducció als tallers amb Lewis Perkins, President del Cradle to Cradle Products Innovation Institute.
10:30 Implementació dels tres tallers en moda, construcció i embalatge. Inscriu-te a un dels tres tallers!

 • Aquests workshops suposen una oportunitat única per aprofundir en l'aplicació dels criteris del programa Cradle to Cradle Certified™ (C2C®) i es desenvoluparan a partir de tres eixos -MODA, CONSTRUCCIÓ i PACKAGING - en base als quals es treballaran casos concrets d'aplicació dels criteris C2C® per al desenvolupament de productes i sistemes en economia circular.

  Es tracta d'una sessió de treball amb una durada de tres hores (amb 30’ de descans) en la qual els participants coneixeran de primera mà eines i metodologies que els permetran analitzar i buscar solucions als reptes plantejats per les empreses i entitats de cadascun dels sectors. Cada taller començarà amb la presentació d'un cas d'implementació real i comptarà amb un panell d'experts que col·laboraran en l'anàlisi i producció d'idees.

  Durant el procés, els participants podran conèixer el programa Cradle to Cradle Certified™ i experimentar en l’aplicació de la metodologia i enfocament del disseny C2C® com a eina d’implementació de l’economia circular en situacions reals, i ho faran de la mà d’experts com els assessors acreditats i membres del Cradle to Cradle Product Innovation Institute (C2CPII).
 • Workshop Moda:
  Cas d’estudi: “The most sustainable Denim” G-Star Raw.
  Col·laboradors: Assoc. Moda Sostenible, ByMyEco (reciclatge de denim) / Altres a confirmar.
  Facilitadora: Aglaia Gómez.
 • Workshop Construcció
  Cas d’estudi: Edifici Sócrates - Grupo Construcía (general contractor) / Gonsi (promotor).
  Col·laboradors: Agència de l’Habitatge de Catalunya / Altres a confirmar.
  Facilitadora: Cristina Sendra.
 • Workshop Packaging:
  Cas d’estudi: Càpsules compostables, Cafés Novell.
  Col·laboradors: Sara Bergua (packaging designer / consultant) / Altres a confirmar.
  Facilitador: Oriol Segarra.

  * Els tres tallers es duran a terme de 9.30 a 14.30h de forma simultània, per tant, només et pots inscriure a una de les sessions.

13:30 Plenària dels tallers, posada en comú i conclusions.
14:30 HULA FOOD (Dinar).
16:00 Obertura del HULA HOOP SPACE – espai interactiu per viure l’experiència en disseny circular.
16:30 Speed Talks
19:30 Comiat del HULA HOOP 2018!

T’ho perdràs? Inscriu-t'hi!

"Cradle to Cradle i C2C són marques registrades de MBDC, LLC"

"Cradle to Cradle Certified és una marca llicenciada de certificació exclusiva del Institut Cradle to Cradle Products Innovation”[CAST]

HULA HOOP - La experiencia en Diseño Circular

Sostenibilidad, economía y diseño circular, ecoinnovación y ecodiseño, entre otros, son conceptos cada vez más presentes en nuestro día a día, ya sea en el ámbito personal como en profesional. En una sociedad que vive en base a la ley del ‘crecimiento ilimitado’ dentro de un entorno de recursos finitos, se hace evidente la necesidad de intervenir desde diferentes sectores para cambiar consciencias y conseguir hábitos basados en dos conceptos clave: regeneración y circularidad.

Conocemos el contexto y la consiguiente necesidad de repensar el modelo de producción y consumo actual, pero… ¿somos conscientes de las consecuencias reales que tienen nuestras acciones individuales y colectivas en el medio ambiente? ¿cómo se cambian estas inercias? ¿sabemos qué podemos hacer como individuos y como sociedad para poder revertir la situación?

Con el objetivo de dar respuesta a estas y otras preguntas, compartir experiencias y conocer buenas prácticas en el ámbito de la aplicación de la economía circular, el próximo 19 de septiembre BCD Barcelona Centro de Diseño, con la colaboración de EIG Eco Intelligent Growth y el Grupo Construcia, y el apoyo del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, organiza ‘HULA HOOP – La experiencia en Diseño Circular’ un evento centrado en el nuevo paradigma sostenible en el que se profundizará en la economía circular aplicada a diversos sectores y desde diferentes puntos de vista, incluyendo también la perspectiva del diseño.

¿Has jugado alguna vez al Hula Hoop?

Tal y como ocurre con el Hula Hoop y la dificultad de mantenerlo girando de forma constante alrededor de nuestro cuerpo, la integración de criterios de circularidad en la producción de bienes y servicios, así como en nuestros hábitos de consumo, requiere voluntad, perseverancia y volverlo a intentar cuando la anilla se cae al suelo.

¿Qué es el HULA HOOP – La experiencia en Diseño Circular?

HULA HOOP es un espacio de encuentro abierto a todas las personas, profesionales y empresas que quieran participar de una jornada de conociemiento, debate, interacción y experiencias entorno al paradigma regenerativo.

El evento acogerá diferentes sesiones y espacios que invitaran a la reflexión y al conocimiento de iniciativas que contribuyen a un modelo respetuoso y beneficioso para la sociedad y el medio ambiente, así como actividades y dinámicas interactivas para vivir una experiencia HULA HOOP.

¿Quieres saber más?

#INTERACTUA con profesionales, expertos y participantes en el Hula Hoop Space, un espacio de encuentro de proyectos e iniciativas circulares. Inscríbete en el siguiente enlace para formar parte de la comunidad Hula Hoop.

* (La apertura del Hula Hoop Space será a las 16:00h.)

#PARTICIPA en una de las tres sesiones de trabajo que se hará de forma simultanea entorno a la Moda, el Embalaje y la Construcción, organitzados por EIG Eco Intelligent Growth i Construcía con la colaboración de BCD. Ayúdanos a repensar la manera de hacer frente a los desafíos, en cada caso, para un mundo más sostenible mediante la implementación de la perspectiva del diseño Cradle to Cradle®. El coste del taller es de 30€, con plazas limitadas. * (10% de descuento para los miembros del Clúster Diseño y del Packaging Cluster). ¡Inscríbete en una de las tres sesiones!

*(Las tres sesiones se implementarán simultáneamente de 10:30 a 13:30h, por tanto, solo se puedes inscribirte a uno de los tres talleres).

#CONOCE todo lo que hay detrás de la economía circular desde la perspectiva del diseño Cradle to Cradle® de la mano de Lewis Perkins, presidente del Instituto Cradle to Cradle Products Innovation.
* (Formará parte de la Bienvenida y Plenario de los talleres que se harán a les 9:30 y a las 13:30n, respectivamente).

#DISFRUTA del Hula Food, donde el diseño y la creatividad convivirán con una gastronomía responsable, con el aprovechamiento de los alimentos.

#INSPÍRATE con los Speed Talks.

#OPINA sobre tu visión circular en el muro.

#JUEGA al Hula Hoop y haz networking mientras disfrutas de música y de una cerveza fría.


HORARIO

9:30 Bienvenida al HULA HOOP – La experiencia en Diseño Circular.

9:45 Introducción a los talleres con Lewis Perkins, Presidente del Cradle to Cradle Products Innovation Institute.

10:30 Implementación de los talleres den moda, construcción y embalaje. ¡Inscríbete a uno de los tres talleres!

Estos workshops suponen una oportunidad única para profundizar en la aplicación de los criterios del programa Cradle tono Cradle Certified™ (C2C®) y se desarrollarán a partir de tres ejes - MODA, CONSTRUCCIÓN y PACKAGING - en base a los cuales se trabajarán casos concretos de aplicación de los criterios C2C® para el desarrollo de productos y sistemas en economía circular.

Se trata de una sesión de trabajo con una duración de tres horas (con 30’ de descanso) en la cual los participantes conocerán de primera mano herramientas y metodologías que los permitirán analizar y buscar soluciones en los retos planteados por las empresas y entidades de cada uno de los sectores. Cada taller empezará con la presentación de un caso de implementación real y contará con un panel de expertos que colaborarán en el análisis y producción de ideas.

Durante el proceso, los participantes podrán conocer el programa Cradle to Cradle Certified™ y experimentar en la aplicación de la metodología y enfoque del diseño C2C® como herramienta de implementación de la economía circular en situaciones reales, y lo harán de la mano de expertos como los asesores acreditados y miembros del Cradle to Cradle Product Innovation Institute (C2CPII).

• Workshop Moda:
Caso de estudio: “The most sustainable Denim” G-Star Raw.
Colaboradores: Asoc. Moda Sostenible, ByMyEco (reciclaje de denim) / Otros a confirmar.
Facilitadora: Aglaia Gómez.

• Workshop Construcción:
Caso de estudio: Edificio Sócrates - Grupo Construcía (general contractor) / Gonsi (promotor).
Colaboradores: Agència de l’Habitatge de Catalunya / Otros a confirmar.
Facilitadora: Cristina Sendra.

• Workshop Packaging:
Caso de estudio: Cápsulas compostables, Cafés Novell.
Colaboradores: Sara Bergua (packaging designer / consultant) / Otros a confirmar.
Facilitador: Oriol Segarra.

* Los tres talleres se harán de 9.30 a 14.30h de forma simultánea, por lo que sólo es posible inscribirse en una de las tres sesiones.


13:30 Plenaria de los talleres, puesta en común y conclusiones.

14:30 HULA FOOD (Almuerzo)

16:00 Apertura del HULA HOOP SPACE – espacio interactivo para vivir la experiencia en diseño circular.

16:30 Speed Talks

19:30 Despedida del HULA HOOP 2018!

¿Te lo vas a perder? ¡Inscríbete!
[ENG]

HULA HOOP - The Circular Design Experience

Sustainability, economy and circular design, eco-innovation and eco-design, among others, are concepts that are increasingly present in both of our daily personal and professional lives. In a society that lives on the basis of the law of 'unlimited growth' in a finite resource environment, the need for different sectors to intervene is evident in order to change consciousness and achieve new habits based on two key concepts: regeneration and circularity.

We know the context and the consequent need to rethink the current production and consumption model, but... are we aware of the real consequences of our individual and collective actions on the environment? How do these inertias change? Do we know what we can do as individuals and as a society in order to reverse the situation?

With the aim of responding to these and other questions, sharing experiences and getting to know good practices in the field of the application of the circular economy, on 19th of September, BCD Barcelona Design Centre, with the collaboration of EIG Eco Intelligent Growth and the Construcia Group, and with the support of the Department of Territory and Sustainability of the Autonomous Government of Catalonia, 'HULA HOOP - The Circular Design Experience’ has been organised, an event focused on the new sustainable paradigm which will delve into the circular economy applied in various sectors and from different points of view, also including the perspective of design.

Have you ever played with a Hula Hoop?

As with the Hula Hoop and the difficulty of constantly keeping it moving around our body, the integration of circularity criteria in the production of goods and services, as well as in our consumption habits, requires will, perseverance and the ability to try again when the ring falls to the ground

What is the HULA HOOP - The Circular Design Experience?

HULA HOOP is a meeting place open to everyone, professionals and companies that want to participate in a day of knowledge, debate, interaction and experiences around the regenerative paradigm.

The event will host different sessions and spaces that will invite the reflection and knowledge of initiatives that contribute to a respectful and beneficial model for society and the environment, as well as activities and interactive dynamics for a HULA HOOP experience.

Would you like to know more?

#INTERACT with professionals, experts and participants in the Hula Hoop Space, a meeting space for projects and circular initiatives. Register at the following link to become part of the Hula Hoop community.

*(The opening of the Hula Hoop Space will take place at 4:00 p.m.).

#PARTICIPATE in one of the three work sessions that will take place simultaneously on Fashion, Packaging and Construction, organized by EIG Eco Intelligent Growth and Construcía in collaboration with BCD. Help us to rethink how to face the challenges, in each case, for a more sustainable world through the implementation of the Cradle to Cradle® design perspective. The workshop costs €30, with a limited number of spaces available. * (10% discount for members of Clúster Disseny and Packaging Cluster). Register for one of the three sessions!

*(The three sessions will take place simultaneously from 10:30 a.m. to 1:30 p.m., therefore you can only sign up for one of the three workshops).

#KNOW everything behind the circular economy from the Cradle to Cradle® design perspective by Lewis Perkins, president of the Cradle to Cradle Products Innovation Institute.

*(It will be part of the Welcome and Plenary session of the workshops that will take place at 9:30 a.m. and 1:30 p.m., respectively).

#ENJOY Hula Food, where design and creativity will coexist with responsible gastronomy, with the use of food.

#GETINSPIRED with the Speed Talks.

#SHAREYOUROPINION about your circular vision on the wall.

#PLAY Hula Hoop and network while enjoying music and a cold beer.

Will you miss out on it? Remember the date!

Wednesday 19th of September 2018 come to experience the ‘HULA HOOP - The Circular Design Experience at the Barcelona Design HUB building.


SCHEDULE

9:30 Welcome to HULA HOOP - The Circular Design Experience

9:45 Introduction to the workshops with Lewis Perkins, President of Cradle to Cradle Products Innovation Institute.

10:30 Implementation of the three fashion, construction and packaging workshops. Register for one of the 3 workshops!

Within the framework of the HULA HOOP EXPERIENCE initiative of the BCD, which brings together various actions based on the circular economy and design, on 19th of September, three workshops for industry and design professionals will be organized in Barcelona.

These events represent a unique opportunity to delve into the application of the criteria of the Cradle to Cradle Certified™ (C2C®) Products program and will be developed around - FASHIION, CONSTRUCTION and PACKAGING - based on which specific cases of application of the C2C® criteria will be worked on for the development of products and systems in the circular economy.

It is a three-hour work session (with a 30-minute break) in which participants will get to know, first-hand, tools and methodologies that will allow them to analyse and find solutions to the challenges posed by the companies and entities of each one of the sectors. Each workshop will begin with the presentation of a case of real implementation and will have a panel of experts that will collaborate in the analysis and production of ideas.

Throughout the process, participants will be able to get to know the Cradle to Cradle Certified™ program and experience the application of the methodology and focus of C2C® design as a tool for the implementation of the circular economy in real situations and which will be carried out by certified experts as well as advisers and members of the Cradle to Cradle Product Innovation Institute (C2CPII).

Those attending the work sessions will be part of the knowledge transfer of tools and techniques for an approach to the analysis of results and idea of ​​solutions applying the criteria of the C2C® program.

• Fashion Workshop:

Case study: “The most sustainable Denim” G-Star Raw

Collaborators: Association Sustainable Fashion, ByMyEco (recycling denim) / Others to be confirmed.

Facilitator: Aglaia Gómez

• Construction Workshop:

Case study: Edificio Sócrates - Grupo Construcía (general contractor) / Gonsi (promotor)

Collaborators: Housing Agency of Catalonia / Others to be confirmed.

Facilitator Cristina Sendra

• Packaging Workshop:

Case study: Compostable capsules, Cafés Novell

Collaborators: Sara Bergua (packaging designer/ consultant)

Facilitator: Oriol Segarra

* The three workshops will take place on 19th of September from 09:30 to 14.30 simultaneously, therefore, only registration for one is permitted.

13:30 Plenary session of the workshops, pooling and conclusions.

14:30 HULA FOOD (Lunch)

16:00 Opening of the HULA HOOP SPACEinteractive space to enjoy the circular design experience.

16:30 Speed Talks

19:30 Closing of HULA HOOP 2018!

Do you want to miss it? Get registered!

"Cradle to Cradle and C2C are registered trademarks of MBDC, LLC”

"Cradle to Cradle Certified is a licensed brand of exclusive certification of the Cradle to Cradle Products Innovation Institute”


Comparte con tus amigos

Fecha y hora

Ubicación

Disseny Hub Barcelona

38 Plaça de les Glòries Catalanes

08018 Barcelona

Spain

Ver mapa

Guarda este evento

Evento guardado