Gratis

La gestión automatizada de los activos y el control de la información

Panel Acciones y detalles

Gratis

Información sobre el evento

Comparte este evento

Fecha y hora

Ubicación

Ubicación

Evento online

Descripción del evento
La digitalización de la industria permite controlar la información de los procesos para maximizar la eficiencia.

Acerca de este evento

La digitalización de la industria tiene como objetivo poder controlar la información de aquellos procesos productivos o tareas que se desarrollan en la compañía para maximizar la eficiencia, detectar situaciones concretas y facilitar la toma de decisiones oportunas en cada momento. Utilizando ciertas soluciones tecnológicas podremos contar con una gestión autónoma y fiable que permita interconectar todos los puntos de una industria para conseguir una producción mucho más inteligente, automatizada y efectiva.

En este webinar veremos herramientas que permiten esa digitalización y su correspondiente monitorización, análisis y gestión de aquellos activos o procesos que consideramos importantes en la empresa como máquinas, consumibles, gestión de clientes, etc.

Intervenciones:

  • Presentación. Gabriel Uriarte. TECNALIA.
  • Federico Sánchez, director gerente de HIPATIA CONTROL : "Soluciones para la digitalización 4.0 de sistemas y procesos".
  • Blanca Romero, directora adjunta de NATURALVOX: "Optimización de la gestión de atención al cliente de forma telemática".
  • Alberto González de Zarate, gerente de GESMATIK: "Gestión y control automatizado en EPIS y consumibles".
  • David Cristóbal Carro, responsable de proyectos BI & Analytics en TEKNEI: “Explotación analítica de los datos de control de producción en un sistema MES”.

En cada intervención se expondrán casos prácticos de aplicación en empresas y al finalizar se abrirá un turno de ruegos y preguntas para todos los asistentes al webinar.

Para inscribirse deberán rellenar el formulario y le enviaremos un link para poder acceder a la sesión vía zoom.

Aktiboen kudeaketa automatizatua eta informazioaren kontrola

Industriaren digitalizazioaren helburua da, konpainian garatzen diren produkzio-prozesuen edo zereginen informazioa kontrolatu ahal izatea, efizientzia maximizatzeko, egoera zehatzak detektatzeko, eta, unean-unean, erabaki egokiak hartzeko aukera errazteko. Soluzio teknologiko jakin batzuk erabiliz, kudeaketa autonomo eta fidagarri bat izango dugu eskura, eta horrek ahalbidetuko digu industria baten puntu guztiak interkonektatzea, produkzio askoz ere adimentsuago, automatizatuago eta eraginkorrago bat lortzeko.

Webinar honetan ikusiko ditugun tresnek digitalizazio horretarako bide ematen dute, baita horri dagokion monitorizazio, analisi eta kudeaketarako bide ere, enpresan garrantzitsutzat jotzen ditugun aktibo eta prozesuei dagokienez: makinak, kontsumigarriak, bezeroen kudeaketa, etab.

Esku-hartzeak:

  • Aurkezpena. Gabriel Uriarte. TECNALIA
  • Federico Sánchez, HIPATIA CONTROL-eko zuzendari gerentea : "Sistema eta prozesuen 4.0 digitalizaziorako soluzioak"
  • Blanca Romero, NATURALVOX-eko zuzendariondokoa: "Bezeroaren arretarako kudeaketa telematikoa optimizatzea"
  • Alberto González de Zarate, GESMATIK-eko gerentea: "NBEen eta kontsumigarrien kudeaketa eta kontrol automatizatua"
  • David Cristóbal Carro, BI & Analytics proiektuen arduraduna TEKNEI-n: “Produkzio-kontroleko datuen ustiapen analitikoa MES sistema batean”

Esku-hartze bakoitzean, enpresetan aplikatutako kasu praktikoen berri emango da, eta amaitzean galde-eskeetarako txanda bat irekiko da webinarrera bertaratzen diren guztientzat.

Izena emateko formularioa bete beharko duzue, eta link bat bidaliko dizuegu, zoom bidez saioarekin bat egiteko aukera izan dezazuen.

Comparte con tus amigos

Fecha y hora

Ubicación

Evento online

{ _('Organizer Image')}

Organizador Araba 4.0

Organizador de La gestión automatizada de los activos y el control de la información

Canal de acceso a recursos e iniciativas sobre Industria 4.0/ 4.0. industriaren arloko baliabide eta ekimen guztiak ezagutzeko kanala.

Guarda este evento

Evento guardado