Barcelona, Spain

Presentació de la Societat Nova Geogràfica de Catalunya