Gratis

Panel Acciones y detalles

Gratis

Información sobre el evento

Comparte este evento

Fecha y hora

Ubicación

Ubicación

Euskadiko Arkitektura Institutua - Instituto de Arquitectura de Euskadi

1 Andere.E.Zipitria Kalea

20003 Donostia

Spain

Ver mapa

Descripción del evento
Tailerra. Bidegorriak eta ondarea, gatazkak eta irtenbideak | Taller. Bidegorri y patrimonio, conflictos y soluciones.

Acerca de este evento

[EUS]

Ondare historiko eta arkitektoniko handiko hiria da Donostia. Pixkanaka-pixkanaka handituz joan da urteetan zehar, eta, aldi berean, sare bat sortu du oinezkoak eta autoak mugitzeko. Bidegorria hedapen horren ondoren diseinatutako komunikazio-bide bat da, eta herritar askoren garraiobide nagusi bihurtu da. Horregatik, ezinbestekoa da egoera onean mantentzea, erabiltzaileen segurtasuna bermatzeko.

Hala eta guztiz ere, ondare historikoarekin topo egitean gatazka-uneak sortzen dira, eta horixe da, hain zuzen ere, Euskadiko Arkitektura Institutuan egingo den ‘SOS bidegorriak’ tailerraren ardatza. Bertan gatazka-puntu horiek identifikatzen eta irtenbide posibleei buruzko eztabaida sortzen saiatuko da. Jarduera hau Arkitektura Institutuak antolatu du Atari Kultura Arkitektonikoarekin elkarlanean, eta Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Politika Sailak eta hiru aldundiek bultzatutako Ondarearen Europako Jardunaldiak programaren barruan kokatzen da.

[ES]

San Sebastián es una ciudad con gran patrimonio histórico y arquitectónico. Ha ido creciendo poco a poco a lo largo de los años, creando a su vez una red para desplazar peatones y coches. El bidegorri es una vía de comunicación diseñada tras este despliegue y se ha convertido en el modo de transporte principal de muchos ciudadanos. Por eso es imprescindible mantenerla en buen estado para garantizar la seguridad de los usuarios.

Sin embargo, en su desarrollo surgen momentos o puntos de conflicto al encontrarse con el patrimonio histórico, y este es precisamente el eje del taller ‘SOS bidegorriak’ que tendrá lugar en el Instituto de Arquitectura de Euskadi. La actividad, organizada por el Instituto de Arquitectura en colaboración con Atari Kultura Arkitektonikoa, se enmarca en las Jornadas Europeas del Patrimonio impulsadas por el departamento de Cultura y Política del Gobierno Vasco y las tres diputaciones, y procurará identificar esos puntos de conflicto y crear un debate sobre posibles soluciones.

[ENG]

San Sebastian is a city with great historical and architectural heritage. It has been growing gradually over the years, creating in turn a network to move pedestrians and cars. The ‘bidegorri’ is a communication route designed after this deployment and has become the main mode of transport for many citizens. It is therefore essential to keep it in good condition to ensure the safety of users.

However, moments or points of conflict arise in its development when it encounters historical heritage, and this is precisely the focus of the workshop ‘SOS bidegorriak’ that will take place at the Basque Country Architecture Institute. The activity, organized by the Architecture Institute in collaboration with Atari Kultura Arkitektonikoa, is part of the European Heritage Days promoted by the Department of Culture and Politics of the Basque Government and the three provincial councils, and will seek to identify these points of conflict and create a debate on possible solutions.

Comparte con tus amigos

Fecha y hora

Ubicación

Euskadiko Arkitektura Institutua - Instituto de Arquitectura de Euskadi

1 Andere.E.Zipitria Kalea

20003 Donostia

Spain

Ver mapa

Organizador Atari Kultur Arkitektonikoa EAI-IAE

Organizador de SOS bidegorriak

Guarda este evento

Evento guardado