Gratis

Taller Evaluación de Impacto B

Información sobre el evento

Comparte este evento

Fecha y hora

Ubicación

Ubicación

Evento online

Descripción del evento
Este taller está orientado a empresas que quieren conocer herramientas para diagnosticar y mejorar su impacto social y mediambiental.

Acerca de este evento

Taller d'Avaluació d'Impacte B: aprèn a mesurar i millorar l'impacte social que genera la teva empresa.

Sectors de la societat cada cop més amplis demanden canvis profunds tant a nivell social com mediambiental a tots els actors de l'escena socioeconòmica, entre ells, les empreses.

Algunes empreses estan liderant aquest canvi sistèmic i holístic replantejant els seus models de govern i gestió, treballant en la generació de productes i serveis respectuosos amb el medi ambient i que satisfan necessitats socials, i assumint que la prosperitat del seu propi negoci depèn de la dels seus stakeholders.

Aquest taller online d'Avaluació d'Impacte B està especialment orientat a empreses que vulguin conèixer eines per diagnosticar i millorar, en paral·lel al seu impacte econòmic, el seu impacte social i ambiental.

Uneix-te per aprendre més sobre el moviment B Corp i coneix de forma pràctica l'eina d'Avaluació d'Impacte B. Veuràs com podem ajudar la teva empresa a millorar el seu impacte social.

Si estàs interessat en seguir endavant però tens dubtes i necessites una petita empenta per no quedar-te a mig camí, aquest taller és per a tu.

Si participes podràs...

  • Comprendre de forma clara el moviment B Corp, la seva visió, la seva comunitat i els beneficis que aporta.
  • Aprendre com treure màxim partit a l'eina d'Avaluació d'Impacte B per diagnosticar i millorar l'impacte social i econòmic, a través d'una anàlisi pas a pas.
  • Adquirir tot el coneixement per poder realitzar posteriorment un diagnòstic de l'estat inicial de la teva empresa en termes de sostenibilitat mitjançant l'ús de l'eina Avaluació d'Impacte B.

Accés

  • L'aforament és limitat. Les empreses membres del Clúster Disseny i/o de més de 20 treballadors tindran prioritat.
  • El taller s'impartirà de forma digital.

(Sigue descripción en castellano.)

______________________________________________________________________________________

Taller de Evaluación de Impacto B: aprende a medir y mejorar el impacto social que genera tu empresa.

Sectores de la sociedad cada vez más amplios demandan cambios profundos tanto a nivel social como medioambiental a todos los actores de la escena socio-económica, entre ellos, las empresas.

Algunas empresas están liderando este cambio sistémico y holístico, replanteando sus modelos de gobernanza y de gestión, trabajando en la generación de productos y servicios respetuosos con el medioambiente y que satisfacen necesidades sociales, y asumiendo que la prosperidad de su propio negocio depende de la de sus stakeholders.

Este taller online de Evaluación de Impacto B está especialmente orientado a empresas que quieren conocer herramientas para diagnosticar y mejorar, en paralelo a su impacto económico, su impacto social y ambiental.

Únete para aprender más sobre el movimiento B Corp y conoce de forma práctica la herramienta de Evaluación de Impacto B, verás cómo podemos ayudar a tu empresa a mejorar su impacto social.

Si estás interesado en seguir adelante, pero tienes dudas y necesitas un empujón para no quedarte a medio camino, este taller es para ti.

Si participas podrás...

  • Comprender de forma clara el movimiento B Corp, su visión, su comunidad y los beneficios que aporta.
  • Aprender cómo sacar el máximo provecho a la herramienta de Evaluación de Impacto B para diagnosticar y mejorar el impacto social y económico, a través de un análisis paso a paso.
  • Adquirir todo el conocimiento para poder realizar posteriormente un diagnóstico del estado inicial de tu empresa en términos de sostenibilidad mediante el uso de la herramienta Evaluación de Impacto B.

Acceso

  • El aforo es limitado. Las empresas miembro del Clúster Disseny y/o de más de 20 trabajadores tendrán prioridad.
  • El taller se impartirá de forma digital
Comparte con tus amigos

Fecha y hora

Ubicación

Evento online

Guarda este evento

Evento guardado