El paper del logopeda en la feminització de la veu

Panel de acciones

El paper del logopeda en la feminització de la veu

CURS: El paper del logopeda en la feminització de la veu

Cuándo y dónde

Fecha y hora

Ubicación

Col·legi de Logopedes de Catalunya Passatge Pagès, 13 08013 Barcelona Spain

Mapa y direcciones

Cómo llegar

Política de reembolso

No se hacen reembolsos

Acerca de este evento

Veure a pantalla completa

INFORMACIÓ IMPORTANT SOBRE EL CERTIFICAT D'ASSISTÈNCIA I LES DEVOLUCIONS:

Per obtenir el certificat del curs s’ha de comptar amb el 100% d’assistència i amb un percentatge d’encerts d’un mínim del 70% en la prova d’avaluació de l’aprenentatge.

En cas de no poder assistir-hi, es retornarà el 80 % del seu cost si es presenta un justificant mèdic o de força major.

Ver en pantalla completa

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE EL CERTIFICADO DE ASISTENCIA Y LAS DEVOLUCIONES:

Para obtener el certificado del curso hay que contar con el 100% de asistencia y con un porcentaje de aciertos de un mínimo del 70% en la prueba de evaluación del aprendizaje.

En caso de no poder asistir, se devolverá el 80 % de su coste si se presenta un justificante médico o de fuerza mayor.